Haşmet Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı

Asıl adı Mehmet olan Haşmet İstanbul’da doğmuştur. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Babası Kazasker Abbas Efendi’dir. Medrese tahsili görmüş daha sonra müderrislik yapmıştır. Bunun yanı sıra ok atma, silah kullanma konularında da ustadır. Koca Ragıp Paşa’nın himayesini görmüş, meclislerinde bulunmuştur. Bazı sert ve müstehcen şiirleri nedeniyle önce Bursa’ya sonra Rodos’a sürülmüş, 1768 yılında Rodos’ta hayatını kaybetmiştir.

Edebi Kişiliği

  • 18. yüzyıl divan şairlerindendir.
  • Koca Ragıp Paşa ile kurduğu yakınlık sayesinde büyük sanat meclislerinde bulunmuş, Fitnat Hanım’la da tanışmıştır.
  • Divan şiirinin büyük şairlerine nazireler yazmıştır.
  • Genellikle Nabi tarzında şiirler kaleme almıştır.
  • Hicivleriyle de bilinen Şair Haşmet, zaman zaman sert ve müstehcen hicivler de yazmış, bu nedenle sürgün edilmiştir.

Eserleri

Divan: 1841 yılında basılan 78 sayfalık divanda Arapça manzumeler; Türkçe kasideler, gazeller, kıt’alar, beyitler ve terkib-i bentler bulunur.

İntisabü’l Mülük
Surname
Şehadetname
Senedü’ş Şuara

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.