Halk Şiiri Test

1 – Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Sözlü bir edebiyattır, ağızdan ağıza, nesilden nesile sözlü yolla ulaşmıştır.
B) Şiirler müzik eşliğinde yazıya aktarılarak söylenmiştir.
C) Nazım birimi dörtlüktür ancak çok az da olsa türkü lerde ve ninnilerde üçlü, beşli söyleyişler görülür.
D) Hece ölçüsü hemen bütün şiirlerde kullanılmış; hecenin yedili, sekizli, on birli kalıpları tercih edilmiştir.
E) Kafiye daha çok kulağa seslenir, genellikle yarım uyak kullanılmıştır.

Kayalar karda kaldı
Bülbüller zârda kaldı
Gönlüm kapısı kitli
Anahtar yârda kaldı
2 – Aşağıdakilerden hangisinin bu şiirle divan şiiri için ortak olduğu söylenebilir?

A) Dili açık, sade ve yalındır.
B) Ahenk unsurları (kafiye, redif, ölçü) bulunmaktadır.
C) Bütün güzelliği değil, parça güzelliği önemlidir.
D) “Sanat için sanat” anlayışı hâkimdir.
E) Anlaşılması zor söz sanatları kullanılmıştır.

3 – Aşağıdaki temalardan hangisi zihniyet açısından halk şiirinde görülmez?

A) Ayrılık acısı
B) Sevgiliye özlem
C) Felsefi kavram
D) Memleket sevgisi
E) Ölüm duygusu

Halk tarafından uzun dönemler sonunda oluşturulmuştur. Tek dörtlükten oluşan bu şiirlerde özellikle aşk, özlem gibi konular işlenir. Bir ilk söyleyeni vardır ama zamanla ilk söyleyen unutulmuş ve halkın beğenisinde yaşamaya başlamış olan bu eserler, zamanla derlenerek yazıya aktarılmıştır.
4 – Bu parçada tanıtılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mâni
B) Koşma
C) Semai
D) Varsağı
E) Destan

5 – Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin genel özellikleri arasında yer alır?

A) “Sanat için sanat” ve “söz güzelliği” amaçlandığından konu geri plandadır.
B) Genellikle aşk, şarap, eğlence gibi tema ve konular işlenir.
C) Konular somut olarak ele alınır, gerçek hayat sahnelerine yer verilebilir.
D) Şiir ağırlıklı bir yer tutar; bütün güzelliği değil, parça güzelliği önemlidir.
E) Yabancı dil kurallarıyla ve yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılır.

Anonim halk şiirinde ölen kişinin ardından duyulan acıyı ve üzüntüyü dile getirmek, onun üstün yanlarını anlatmak için yazılan şiirlerin genel adına —-, Divan edebiyatındaki karşılığına —-, İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığına da —- denir.
6 – Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) ağıt, mersiye, sagu
B) mersiye, ağıt, sagu
C) ağıt, sagu, mersiye
D) mersiye, sagu, ağıt
E) sagu, mersiye, ağıt

  • Ezgilerine göre
  • Konularına göre
  • Yapılarına göre
    7 – Bu şekilde sınıflandırılması olan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşma
B) Ninni
C) Türkü
D) Semai
E) Ağıt

Çocuğun ya da bebeğin uyumasını sağlamak amacıyla ya da ağlamasının durması için, sade bir dille ve hece ölçüsüne göre bazen de ölçüye dikkat etmeden, ezgili olarak söylenen ürünlerdir. Söyleyeni belli olmayan bu ürünlerde kavuştak bölümleri yer alır.
8 – Yukarıdaki açıklamalara uygun anonim şiir örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mani
B) Türkü
C) Ağıt
D) Tekerleme
E) Ninni

Uzaktan seçilmiyor
Gönüldür geçilmiyor
Gönül bir top ibrişim
Dolaşmış açılmıyor
9 – Aşağıdakilerin hangisi bu dörtlüğün özelliklerinden biri değildir?

A) Dilinin sade, yalın ve açık olması
B) 7ʼli hece ölçüsüyle yazılması
C) Beyitlerle yazılmış olması
D) Uyak düzeninin ‘aaba’ olması
E) Ahenk unsurları içermesi

10 – Anonim şiir; yapı, tema, dil ve anlatım, zihniyet açısından aşağıdaki dönemlerden hangisinin devamıdır?

A) Sözlü edebiyat
B) Yazılı edebiyat
C) Divan edebiyatı
D) Tanzimat Edebiyatı
E) Millî Edebiyat

Halk Edebiyatı Test 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.