Haber Yazısı Boşluk Doldurma Uygulaması

Bkz: Haber Yazısı

Aşağıdaki boşlukları uygun biçimde doldurunuz.

a) Toplumda veya tabiatta meydana gelen çeşitli olay, durum ve görünümle ilgili bilgi ve duyurulara “………….”; bu haberlerin halka duyurulması amacıyla hazırlanan yazılara da “………………” denir.

b) ………………….. 1868’de Ziya Paşa ve Namık Kemal’in birlikte Londra’da çıkardıkları gazetedir.

c) Muhabir; olayları, durumları ve açıklamaları bir araya getirirken bazı sorular sorar. Bu sorular gazetecilikte …………………. olarak nitelendirilir.

ç) Duyulduğunda halk arasında heyecan yaratan haberlere sansasyonel haber; doğru olmayan haberlere ise ………………………….. (uydurma) haber denir. Haber toplayan, haber yazan kişilere ise …………….. denir.

d) İlk resmi, Türkçe gazete, 1 Kasım 1831’de yayımlanan “…………”dir.

e) Basın tarihimizin ikinci Türkçe gazetesi olan …………., “yarı resmî gazete” olarak nitelendirilmiştir.

f) 1860’ta yayımlanan ve ilk özel gazete olan “……………….”, Şinasi ve………………… tarafından kurulmuştur.

g) Şinasi 1862’de “…………..” adlı ikinci özel gazeteyi yayın hayatına sokmuştur.

ğ) 5N1K kuralı kim, ne, ……………., …………….., ……………, neden (niçin) sorularına göre haberin oluşturulmasıdır.

h) Haber yazısında anlatılan olay ve durumda belirleyici olan kişiler haberin aktörleri olup onlara ………. adı verilirken yaşananlardan etkilenen kişi, kurum vb . ise ………………………..…. adı verilir.

ı)  …………… tekniği, gazetecilik tarihinin en eski yazma yöntemi olup bu teknikte habere yönelik bilgiler en önemliden en az önemliye doğru sıralanır.

i) Haberi oluşturan bilgi ve verilerin tümü aynı derecede önemliyse …………….. tekniği kullanılır.

j) ……………… tekniğinde habere olayın ayrıntılarından başlanır, haberin en can alıcı noktası sonda verilir.

k) Gazete veya dergi haberciliğinde, muhabirin kendi çabaları ile ortaya çıkardığı, özel araştırmalarıyla yazdığı ve belgelediği habere ………………………….…. haber denir.

l) 5N1K tekniğinde yer alan 6 sorudan, en önemlileri …………… ve ………. sorularıdır.

m) Yazarların hiçbir tekniğe bağlı kalmadan, içlerinden geldiği gibi yazmalarına ………………………. yazma biçimi adı verilir.

n) Haber yazısı gerçeği yansıtmalı; gazeteci olaylara ve kişilere tarafsız yaklaşmalı, yani ……….. bir tutum sergilemelidir.

Haber Yazısı Boşluk Doldurma Cevapları

a) “haber”; “haber yazısı”
b) Hürriyet
c) 5N+1K
ç) sansasyonel haber; asparagas
d) “Takvim-i Vekayi
e) Ceride-i Havadis
f) “Tercüman-ı Ahval”, Şinasi ve Agah Efendi
g) “Tasvir-i Efkar”
ğ) kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl neden (niçin)
h) haberin aktörleri; etkilenen
ı) Ters piramit tekniği
i) Dörtgen/Kare.
j) Düz/Normal piramit
k) özel haber
l) kim ve ne
m) serbest yazma biçimi
n) nesnel bir tutum

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.