Gülşehri

  • 14. yy divan şairlerindendir. 1250 yılında doğduğu tahmin edilmektedir.
  • Döneminin en önemli şairlerinden biri olan Gülşehri’nin hakkında bugün pek fazla bir şey bilinemese de mutasavvıf olduğu bilinmektedir.
  • Gülşehri’nin Kırşehir’de Mevleviliği yaydığı ve zaviyede yaşadığı mahlasını da o zaman adı Gülşehir olan Kırşehirden aldığı bilinmektedir.
  • Ahi Evran ile 50 yıl beraber yaşamıştır. Ahi Evran’ın ölümünden sonra Ahilik Postuna oturmuştur.
  • Dini ilimlerde bilgili olmasının yanı sıra matematik ve felsefe gibi aklî ilimlerle de ilgilendiği ve bu konularda da bilgi sahibi olduğu düşünülmektedir.
  • Farsça ve Arapça öğrenmiştir.
  • Gülşehri Türk yazar ve şairlerin Türkçe eser vermek istemediği, Arapça ve özellikle de Farsça yazdığı bir dönemde eserini Türk dilinde yazarak Türk dilinin savunuculuğunu yapmıştır
  • Türkçeyi bir sanat dili hâline getirmeyi çok isteyen bir şairdir.
  • Feridüddin Attar’ın Mantıku’t Tayr adlı eserini Türkçeye çevirmiştir. Bu eserin manzum tercümesinde ahenk kazandıracağını söylemektedir.
  • Tasavvufi konuları işlemiştir.

Divan Şiiri Online Testİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.