Gezi Yazısı Boşluk Doldurma

Sizler için hazırladığımız gezi yazısı boşluk doldurma uygulamasını çözerek bilgilerinizi test edebilirsiniz.

Bkz: Gezi Yazısı

Aşağıdaki boşlukları doğru sözcük ve ifadelerle tamamlayınız.

a. “Herkes bakar ama herkes göremez.” sözü ………………… kaleme alanlar için gözlemin ne kadar önemli olduğunu gösterir.

b. Gezdiği yerleri kaleme alan kişiye ……………………………. veya ……………………… denir.

c. Gezi türünün edebiyatımızdaki en önemli eseri 17. yy.da Evliya Çelebi’nin 10 cilt olarak yazdığı ………………………………….. adlı eserdir.

ç. XIX. yy.ın sonlarında yayımlanan ve gerçek bir gezi yazısı niteliği taşıyan eser Ahmet Mithat Efendi’nin …………………………………………………… adlı kitabı olmuştur.

d. Gezi yazılarının diğer bir adı da ……………………………………dir.

e. Gezi yazısı türündeki metinlerden oluşan ilk Türkçe eser Seydi Ali Reis’in 16. yy.da yazdığı ……………………………………….tir.

f. Gezi yazısı; ……………, …………………, …………….. gibi başka edebiyat türlerine de kaynaklık eder. .

g. Gezi türünde, zaman zaman fotoğraf, ses kayıt cihazları gibi teknolojik olanaklardan yararlandığı için, ………………………. türüyle benzerlik gösterir.

ğ. Gezi yazısının dünya edebiyatındaki en önemli temsilcilerinin başında ……………….., ……………….., ………………… sayılabilir.

h. Babürşah’ın 16. yy.da Doğu Türkçesiyle yazdığı ………………………………. gezi-anı türü karışımı bir eserdir.

ı. Gezi yazılarında anlatılanlar hayalî değil, ……………………….

i. Servetifünun sanatçısı ………………………………………………… Hicaz yolculuğunu “Hac Yolunda”, Suriye ve Irak’taki gözlemlerini “Afak-ı Irak” adlı gezi türündeki yazılarında dile getirmiştir.

j. Günümüzde ……………………..…… sayesinde eskiden uzak sayılan yerler artık yakınlaşmıştır, insanlar istedikleri yerleri daha rahat gezip görebilmektedir.

k. İnsanlar günümüzde televizyonlarda yayımlanan ve çeşitli yerlerin coğrafi, kültürel özelliklerinden söz eden ……………….……….. sayesinde gitmedikleri yerleri görebilme imkanına sahip olmaktadır.

l. Gezi yazısı kaleme alacak bir yazarın ………………… ve ………………… gücünün yüksek olması gerekir.

Gezi Yazısı Boşluk Doldurma Cevaplar

a. gezi yazısı
b. seyyah veya gezgin
c. Seyahatname
ç. Avrupa’da Bir Cevelan.
d. seyahatname
e. Miratü’l-Memalik.
f. anı, günlük, roman
g. röportaj
ğ. Marco Polo, İbn-i Batuta, Heredotos
h. Babürname
ı. gerçektir
i. Cenap Şahabettin
j. teknoloji
k. belgeseller
l. gözlem ve anlatım gücünün