Gece Roman Özeti

gece romanTürü: Roman
Yazarı: Bilge Karasu
Yayımlanma Tarihi: 1985
Kişileri: Soyut ve imgesel bir eser olan romanda belirgin bir kişi kadrosu yoktur. “Gece” kavramı romandaki simgesel değeri nedeniyle romanın en önemli kahramanı olarak değerlendirilebilir.

Gece Kısa Özet

Modernizmi esas alan sanatçılar içinde özgün bir yere sahip olan Bilge Karasu’nun eserleri çok katmanlıdır. Romanları ve öyküleriyle farklı bir anlatım tekniği olan yazarın Gece romanı da bu nitelikleriyle ön plana çıkmış bir eserdir.

Romanda belirli bir olay akışı ve üzerinde değerlendirme yapılacak denli günlük hayatta karşımıza çıkabilecek kahramanlar yoktur. İmgesel nitelikli roman kahramanları içinde simgesel değeri en yüksek olan kişi ya da kavram “gece”dir. Bu yönüyle “Gece” belirli bir gerçekliğin, tek tanımla saptanabilecek bir insanlık durumunun dile getirildiği bir roman değildir. Belli bir öykü, kişilikler ya da nedensellik ilkesiyle istenen bir olay örgüsü sunmaz bize. Bu nedenle bir romandan bunları bekleyen okurun beklentisini karşılamaz. Karşıtlık ile olumsuzluk, Gece’nin söyleminde baştan sona en belirgin iki nitelik. Buradaki karşıtlık ile olumsuzluk, Gece’nin edebiyat alanındaki geleneksel ölçütler ya da alışkanlıklarla bağdaştırılamaz özelliğinden doğan bir durumdur.

Edebiyatımızın geleneksel ifade kalıplarının olduğu gibi, hayatın bütünüyle ilgili deneylerimizin de sarsılması, silkelenmesi, çarpıtılması söz konusudur bu metinde. Zaman ile uzay boyutlarının alışılmadık biçimde kullanılması yol açar buna. Geleneksel yazı, yazar, roman, anlatıcı, kişilik, öykü kavramları da bir bir değişikliğe uğratılır Gece’nin söylem serüveninde. Gerçekte hem öznel hem de nesnel düzlemde, yazarın da dilin de, konu edinilen yaşam gerecinin de nesnel varlık sınırlarını yitirmesine tanık oluruz.

Eser anlattığı olay ve kişilerden çok dili ve çok katmanlılığı ile edebiyatımızda özgün bir yere sahiptir. Bilge Karasu’nun bu anlaşılması güç ve soyut romanı modern edebiyata yaptığı katkıdan dolayı 1991 yılında Amerika’da Pegasus Ödülü’ne layık görülmüştür

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.