Fuat Köprülü

  • Fuad Köprülü 4 Aralık 1890’da İstanbul’da doğdu. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa’nın soyundan gelmektedir. Edebiyat ve tarih alanında ilerlemek için hukuk öğrenimini yarıda bıraktı. Celâl Bayar, Adnan Menderes ve Refik Koraltan ile Demokrat Parti’yi kurdu. Demokrat Parti 14 Mayıs 1950 seçimlerini kazanıp iktidara gelince dışişleri bakanı oldu. 1956’ya kadar sürdürdüğü bu görevi sırasında Türkiye’nin NATO’ya girişinde etkin rol oynadı. 15 Ekim 1965 tarihinde Ankara’da vefat etti.
  • İlk önce Fecr-i Aticilerin arasına katılıp şiirler yazmış ancak daha sonra edebiyat ve edebiyat tarihimiz üzerine araştırmalara yönelmiştir.
  • Ziya Gökalp’in Türkçülük fikrine paralel olarak Türkçü bir tarih ve bilim görüşünden hareketle Türk edebiyatının tarihini, Batı yöntemleriyle araştırmış; bulduğu sonuçları edebiyat tarihimize başarıyla uygulamıştır.
  • Edebiyat tarihimizi modern yöntemlerle belgelere dayalı olarak ilk kez o ortaya çıkarmıştır. Edebiyatımızı, Osmanlı sınırlarını aşamamış bir antoloji ya da şuara tezkireleri olmaktan kurtarmış, destanlar çağından günümüze uzayıp gelen bir bütün olarak ele almıştır.
  • Şuara tezkirelerinde uygulanan yalnız kulaktan dolma bilgilerle övgülü-abartılı biçimde kişileri tanıtma yerine siyasal ve toplumsal çerçevelere, inceleme ve araştırmalara, neden-sonuç ilişkilerine dayalı gerçekçi bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle eserlerini yazmıştır.
  • Edebiyat kitaplarında geçmeyen birçok şair ve yazarı ilk kez o tanıtmıştır.
  • Batı’da otorite sayılan birçok bilim adamının Türk edebiyatı ve tarihi ile ilgili yanlış bilgilerini düzeltmiştir. Türk uygarlık tarihini bir sanatçı sezişi ve heyecanıyla aydınlığa çıkarmıştır.

Milli Edebiyat Dönemi

Eserleri:
Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar
Türk Saz Şairleri
Türk Edebiyatı Tarihi
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvuflar
Anadolu’da İslamiyet
Nasrettin Hoca
Hayatı Fikriye
Edebiyat Araştırmaları
Osmanlı Devletinin Kuruluşu
Bugünkü Edebiyat
Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşihleri ve Divan-ı Türkî-i Basit
Azeri Edebiyatına Ait Tetkiklerİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.