Fitnat Hanım Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı

Fitnat Hanım, İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Zübeyde olan sanatçının doğum tarihi ile net bir bilgi bulunmamaktadır. Şeyhülislam Mehmet Esat Efendi’nin kızıdır. Babası divan sahibi bir şairdir. Annesi ise Şeyh Mehmet Efendi kızı Hatice Hanım’dır. Fitnat Hanım, edebiyat konusundaki ilk bilgileri babasından almıştır. Bir dönem Rumeli kazaskerliğinde bulunan Derviş Mehmet Efendi ile evlenmiştir. Eşinin şiirden ve sanattan pek hoşlanmayan bir ruh hali olduğu, bu nedenle Fitnat Hanım’ın evliliğinde mutsuz olduğu söylenir. Koca Ragıp Paşa ile yakınlık kurmuş, onun meclislerinde bulunmuştur. 1780 senesinde hayatını kaybeden Fitnat Hanım, Eyüp Sultan Türbesi’nin arkasında bulunan hazireye defnedilmiştir.

Edebi Kişiliği

  • 18. yüzyıl divan şairlerindendir.
  • Dönemin genel özelliklerinden olan nazirecilik Fitnat Hanım’da da kendini gösterir.
  • Kaside, gazel ve şarkı biçimlerinde şiirler yazmıştır.
  • Şiirlerinde Nedim’in ve Koca Ragıp Paşa’nın etkisi görülür.
  • Gazellerinde şuh ve şen bir söyleyiş göze çarpar.
  • Özellikle şarkılarında sade bir dil kullanmıştır.
  • Türk şiirine yeni bir söyleyiş getirememiştir. Ancak kendinden sonra gelecek olan kadın şairlere öncülük etmesi bakımından edebiyatımızda önemli bir yeri vardır.

Eserleri

Divan: 1868 yılında Divan-ı Fatma ismiyle basılmış küçük bir divandır. 20’dden fazla nüshası bulunmaktadır.