Figani Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı

Figani, 16. yüzyıl divan şairlerindendir. Asıl ismi Ramazan olan Figan, aslen Trabzonludur ve doğum tarihi hakkında net bir bilgi yoktur. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamıştır. Medrese ve tıp eğitimi görmüştür. İstanbul’a geldikten sonra Galata meyhanelerinde avare bir hayat sürmüş, söylediği şiirler ile dikkat çekmiştir. 1532 yılında Sadrazam Pargalı İbrahim için söylediği iddia edilen bir hiciv nedeniyle idam edilmiştir.

Bkz: Divan Edebiyatı Şairleri

Edebi Kişiliği

  • 16. yüzyıl divan şairlerindendir.
  • İlk şiirlerinde Hüseyni mahlasını kullanmıştır.
  • Genç yaşta idam edilmesi nedeniyle çok fazla eser verememiştir.
  • İçki alemlerinde avare bir hayat sürmüş, buralarda söylediği gazel ve kasidelerle dikkat çekmiştir.
  • Şehzade Mustafa’nın sünnet düğününde söylediği bir kaside ile )Sûriyye Kasidesi) şöhreti yakalamıştır.
  • Şiirlerinde hiciv ve keskin bir mizah zekâsı görülmektedir.
  • İbrahim Paşa için söylediği bir kaside Fuzuli’nin zannedilmiş, birçok kaynakta bu şekilde verilmiştir. Bu durum da Figani’nin sanat kudretini yansıtmaktadır.
  • Arap ve İran edebiyatlarını iyi derecede bilen şair, Türkçe söyleyişte de başarıyı yakalamıştır.
  • Pargalı İbrahim Paşa’nın Budin’den getirtip Sultanahmet’teki Sarayı’nın önüne diktirdiği üç heykelle ilgili olarak söylediği

Dü İbrahim amed be-deyr-i cihan
Yeki büt-şiken şud yeki büt-nişan

(Dünyaya iki İbrahim geldi. Biri putları kırdı, öteki put dikti.) beyiti nedeniyle idam edilmiştir. Ancak bu beyitin Figani’ye ait olmadığı da söylenmektedir.

  • Çok genç yaşta öldüğü için şiirlerinin derli toplu bir nüshası bulunmamaktır. Prof. Dr. Abdülkadir Karahan, sanatçının şiirlerini Figani ve Divançesi isimiyle yayımlamıştır.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.