Fecr-i Ati Sanatçıları

Fecr-i Ati, edebiyatımızda beyanname ile ortaya çıkan ilk topluluk olma özelliği taşır. “Fecr-i Ati Sanatçıları”nın genel özellikleri şunlardır:

 • Sanat, şahsi ve muhteremdir (sanat, kişisel ve saygıdeğerdir.) anlayışındadırlar.
 • Ülkenin sanata ve bilime ihtiyacının olduğunu söyleyerek edebiyatın önemini halka anlatmak gerektiğini belirttiler.
 • Servet-i Fünuncuları yeteri kadar Batı yanlısı olmamakla suçladırlar.
 • Kendilerine özellikle Fransız edebiyatını örnek aldılar.
 • Daha çok Fransız sembolist şairlerden etkilendiler.
 • Dil ve üslup bakımından Servet-i Fünuncularla aynı doğrultuda kaldılar.
 • Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü, ağır, sanatlı ve süslü bir dil kullandılar.

Bkz: Fecr-i Ati Edebiyatı

Başlıca Fecr-i Ati Sanatçıları

Ahmet Haşim (1883-1933)

 • Fecr-i Âti topluluğunun en önemli şairidir.
 • Topluluk dağıldıktan sonra da bu anlayışla şiir yazmaya devam etmiştir.
 • Aruz veznini kullanmış, hece veznine köylü vezni gözüyle bakmıştır.
 • Şiirin, sözle musiki arasında, sözden çok musikiye yakın bir sanat olduğunu savunmuştur.
 • Şiirlerinde pek çok mecaz, istiare ve teşbih kullanmış, bu yönüyle sembolizme yakın durmuştur.
 • Şiirlerindeki sembolik unsurlar tam bir kapalılık içermez. Bu yönüyle sembolleri çok iyi kullanan empresyonist bir şair olduğu söylenebilir.
 • Şiirlerinde geçmiş günlere ve hayali bir ülkeye duyulan özlem, insan ruhunun sırlarını ifade eden bir tabiat ve renklerle ifade edilen bir zaman duygusu hâkimdir.
 • Şiir anlayışını halis şiir/saf şiir ifadeleriyle özetlemiştir.
 • En çok kullandığı temalar aşk, tabiat, çocukluk hatıraları hayal ve ölümdür.
 • Düzyazılarında şiirlerinden daha sade bir dil kullanmıştır.

Eserleri: Göl Saatleri, Piyale (Şiir), Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan (Fıkra-deneme-sohbet-makale), Frankfurt Seyahatnamesi (Gezi yazısı)

Bkz: Ahmet Haşim Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Tahsin Nahit (1887-1919)

 • “Adalar, Kamer ve Zühre şairi” olarak şöhret kazanmıştır.
 • Genelde kadın ve aşk temalarını işlemiştir.
 • Serbest müstezatla yazdığı şiirlerinde birden fazla aruz kalıbı kullanmıştır.
 • Tiyatrolarında Şahabettin Süleyman’ın etkisi altındadır.
 • Asıl ününü “Rakibe” adlı adaptasyonuyla sağlamıştır.

Eserleri: Rûh-ı Bîkayd (Şiir), Hicranlar, Firar, Jön Türk, Aşkımız, Sanatkârlar, Kösem Sultan, Ben Başka, Osman-ı Sani, Talâk, Bir Mücadele-i Hissiye, Kırık Mahfaza (Oyun), Rakibe, Bir Çiçek Bir Böcek, Akortacı, Bursalı Hâle (Adapte)

Bkz: Tahsin Nahit Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, EserleriEmin Bülent Serdaroğlu (1886 -1942)

 • Fecr-i Ati topluluğu kurucularındandır.
 • Bireysel konularla birlikte destansı hava taşıyan toplumsal ve ulusal konularda şiirler yazmıştır.
 • Victor Hugo’nun ‘Mavi Gözlü Yunan Çocuğu’ adlı eserine karşı yazdığı “Kin” adlı şiiri ile o dönemde çok geniş yankılar uyandırmıştır.
 • Kin ve Hisarlara Karşı eserleriyle Milli Edebiyat’ın habercisi olmuştur

Eserleri: Kin, Hatay’a Selam, Dev Şarkısı (Şiir)

Bkz: Emin Bülent Serdaroğlu Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Şahabettin Süleyman (1885-1921)

 • Edebiyat tarihi ve tiyatro ile ilgili yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.
 • Başyazarlığını da yaptığı Rübab dergisinde Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın eserlerine yönelttiği eleştirilerle dönemin büyük ses getiren tartışmalarından birinin tarafı olmuştur.
 • Hamdullah Suphi, Yakup Kadri gibi yaşıtlarının “Yeni Lisan” ilkelerini benimsemelerine karşılık, tek başına direnmeye, dilde özleşme akımına karşı koymaya çalışmıştır
 • Fecr-i Âticilerin sembolü olan “sanat şahsi ve muhteremdir.” sözünün sahibidir.

Eserleri: Çıkmaz Sokak, Fırtına, Ben Başka (Tiyatro), Malumat-ı Edebiyye, Yeni Osmanlı Edebiyatı Tarihi, Tarih-i Edebiyât-ı Osmaniye (Araştırma)

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.