Fatma Aliye Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Fatma Aliye Kimdir?

Fatma Aliye, 1864 yılında İstanbul’da doğdu. Devrin büyük devlet adamı ve şairi Ahmet Cevdet Paşa ile Adviye Hanım’ın kızıdır. 17 yaşındayken evlendiği Kolağası Faik Bey’den dört çocuğu olmuştur. Çocukluğunun bir kısmı babasının vali tayin edildiği Halep’te geçmiştir. Dil ve tarih bilgisi ile doğu kültürünü bu şehirde edinmiştir. Ahmet Cevdet Paşa, kızlarını yetiştirmek için özel çaba harcamış, bu sayede Fatma Aliye Hanım, her biri kıymetli hocalardan kimya, fizik, matematik dersleri de almıştır. 19. yüzyıl Türk toplumunu derinden etkileyen Avrupa kültürünün faydalı yönlerini seçmek yolunda önemli faaliyetleri olmuştur. Soyadı kanunu çıktıktan sonra “Topuz” soyadını seçen sanatçı, 13 Temmuz 1936’da İstanbul’da hayatını kaybetmiştir. 2009 yılında tedavüle sürülen 50 Türk Lirası’nın arkasında Fatma Aliye Hanım’ın resmi bulunur.

Edebi Kişiliği

  • Sanat hayatına gazetelerde yazdığı imzasız yazılarla başlamıştır. Uzun zaman bu yazıların kime ait olduğu tartışılmış, Fatma Aliye bir süre “Mütercim-i Meram” takma ismini kullanmıştır.
  • Şiir, düzyazı ve roman türlerinde eserler vermiştir.
  • Ahmet Mithat Efendi ile yakınlık kurmuş, onun da tesiri ile eserlerinde toplumsal konulara değinmiş, bir eserinde Balkan Savaşı’nı konu edinmiştir.
  • Fatma Aliye’yi Türk edebiyatı için özel kılan edebiyatımızın ilk kadın romancısı olmasıdır. “Muhaderat” isimli romanı 1892’de yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştür.
  • “Hayal ve Hakikat” isimli romanı Ahmet Mithat Efendi ile birlikte yazmıştır.
  • Victor Hugo’nun Notre-Dame de Paris isimli eserini Türkçe’ye adapte ederek Garip Nine isimli eserini yazmıştır.

Fatma Aliye’nin Eserleri

Roman
Muhaderat
Udi
Garip Nine
Ref’et
Enin

Araştırma
Nisvan-ı İslam
Namdaran-ı Zanan-ı İslamiyan
Kosova Zaferi
Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı
Levayih-i Hayatiyye
Tedkik-i Ecsam
Tercüme-i Ahval-i Selatin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.