Falih Rıfkı Atay kimdir?

 • Milli edebiyatımızın yazar ve gazetecisidir.
 • Fıkra, makale, gezi, anı sohbet türlerinde özlü eserleriyle gazete yazarlığının en güzel örneklerini vermiştir.
 • Aslında fıkra ve makale yazarı olmasına karşın gezi yazılarıyla tanınmıştır. Gezi türünde Cumhuriyet devrinin en başarılı, en verimli yazarıdır.
 • Türkçenin bütün inceliklerini, kıvraklığını taşıyan, sağlam, duru,canlı, renkli ve kişilik taşıyan bir anlatımı vardır.
 • Geniş bir tarih – tercüme kültürüyle beslenmiş; fıkra ve konuşmalarında gericilikle savaşmış, Atatürk ilkelerinin korunup yaygınlaşmasında ve Batılılaşma yolunda çaba göstermiştir. Bu yönüyle siyaset ve fikir hayatımıza yön veren idealist sanatçılardan olmuştur.
 • Konuşulan, canlı, halk dilinden fikir Türkçesinin üst güzelliklerini yaratır. Bu bakımdan Türkçenin her düşünceyi anlatabilecek bir kıvraklık, bir zenginlik kazanmasında emeği büyüktür.
 • Halkın kullandığı sözcükleri kısa cümle yapısı içinde titizlikle kullanır.
 • Edebiyatımızdaki en önemli yerini, gezdiği yerleri yansıtmadaki derin gözlemleriyle kazanmıştır. Özellikle anılarında canlı bir üslubu yeni bir yazı mimarisiyle destekler.
 • Günlük siyasi olayları ele alan başyazı ve fıkraları yanında Ulus ve Dünya gazetelerinde Pazar günleri yayımladığı haftalık yazılarında çok usta bir deneme ve söyleşi yazarı niteliği gösterir.
 • Gezi ve anı türlerinde Cumhuriyet Döneminin çok ilginç ürünlerini vermiştir.
 • Halkın anlayacağı sözcükleri titizlikle, kısa cümle yapısı içinde ustaca kullanır.
 • Yazılarında dil devriminin getirdiği yalın, olgun, akıcı, kuvvetli fikirlerle yüklü kısa cümleli nesir yapısı açıkça görülür.
 • Fıkra, makale, gezi türlerindeki gazete yazılarıyla ve özellikle Atatürk’ü yakından tanıtan anılarıyla ün kazanan Falih Rıfkı Atay’ın ilk yazıları, Servet-i Fünun dergisinin genç yazarlara ayrılan ek sayfalarında yayımlanmıştır.
 • Yeni Türk alfabesinin hazırlanması ve uygulanması sırasında Dil Encümeninde görev almıştır. Sağlam, atak, çekici, anlatımı ve duru Türkçesiyle Cumhuriyet basınının Encümeninde usta kalemlerinden biridir.

Eserleri:

Fıkra: Niçin Kurtulmamak, Çile, İnanç, Kurtuluş, Pazar Konuşmaları, Bayrak, Eski Saat,

Anı: Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Çankaya, Atatürk Ne İdi? Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri, Batış Yılları, Atatürk’ün Hatıraları

Gezi: Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya, Denizaşırı, Yeni Rusya, Moskova-Roma, Bizim Akdeniz, Taymis Kıyıları, Tuna Kıyıları, Hind, Yolcu Defteri, Yeni Rusya, Deniz Aşırİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.