Fabl

Sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum öykülerdir. Fablların kahramanları
genellikle hayvanlardır. Ama bu hayvanlar insanlar gibi düşünür, konuşur ve tıpkı insanlar gibi davranır.
Fabl Özellikleri

 • İnsanlar arasında cereyan eden olayları hayvanlar bitkiler ya da cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi göstererek bu yolla insanlara ahlak ve ibret dersi vermek örnek göstermek ya da bir düşünceye güç kazandırmak isteyen bir çeşit masaldır.
 • Teşhis ve intak sanatları üzerine kurulmuştur.
 • Fabllar manzum (şiir) veya nesir (düzyazı) biçiminde yazılabilirler.
 • Fabllar hem nazım, hem nesir biçiminde olurlar.
 • Fablın sonunda her zaman bir ahlak dersi (kıssadan hisse) vardır. Bu ders kısa, açık ve doğru olmalıdır ve mutlaka öykünün doğal bir neticesi gibi görülmelidir.
 • Fabllarda öğretici (didaktik) bir amaç güdülür, gündelik hayatla ilgili dersler ve öğütler verilir.
 • Okurlar çoğu zaman verilen dersin veya öğüdün ne olduğunu anlamakta zorluk çekmezler. Çünkü bu ders veya öğüt eserin bir yerinde, çoğu defa sonunda, bir atasözü ya da özdeyiş biçiminde açıkça belirtilir.
 • Fabllarda basit ahlak ilkelerine değinildiği gibi insanların birçok kusurlu yönüne de dikkat çekilir.
 • Fabllar aracılığıyla kanaatkârlık, özveri, yardımseverlik, iyi niyet gibi olumlu davranışlar çocuğa kazandırılabilir.
 • Kanaatkârlık, tamahkârlık, kıskançlık, paylaşımcılık gibi çocuklar tarafından anlaşılması güç kavramların somut olaylarla anlatılması sebebiyle çok önemli bir eğitim aracı olarak kabul edilmelidir.
 • Fabllar insan belleğinde çok kolay saklanabilen ve ortaya çıkarılabilen özelliklere sahip olduğu için sözlü gelenek içinde de yaşatılabilmektedir.
 • Çoğu manzum olan fablların başlıca amacı, belli bir ana fikrin yalın veya birkaç olayın yardımıyla en kısa yoldan açıklamaktır.

 

Fabllar şu dört bölümden oluşur:

Olayın ve kahramanların tanıtıldığı giriş bölümü
Olayın entrikalarla düğümlendiği gelişme bölümü
Düğümün çözüldüğü sonuç bölümü
Olay ve olayların arkasında yatan ana fikrin açıklandığı öğüt bölümü (kıssadan hisse bölümü)

 

Bunlara dikkat!

 • Dünya edebiyatında ilk ve önemli fabllar Hint yazarı Beydeba’ya aittir. Beydeba’nın fablları “Kelile ve Dimne” adlı bir eserde toplanmıştır.
 • Fransız Edebiyatı’ndan La Fontaine, fabl türünün en önemli sanatçısıdır.
 • Türkçedeki ilk fabl örneği Şeyhi’nin yazdığı “Harname”dir.
 • Batılı anlamda ilk fabl örnekleri Şinasi vermiştir.İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.