Eşrefoğlu Rumi Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Eşrefoğlu RumiHayatı

Eşrefoğlu Rumi, 1353 yılında İznik’te dünyaya gelmiştir. Asıl adı Abdullah olan sanatçının babası Muhammed oğlu Eşref’tir. Hakkındaki menkıbelere göre soyu Hz. Ali’ye kadar uzanmaktadır. Eşrefoğlu Rumi, İznik’te öğrenim görmüş, iyi bir medrese eğitimi almıştır. Bursa’da Çelebi Mehmet Medresesi’nde öğrenim görürken sufilik yolunu seçmiş ve ilk feyzini Emir Sultan’dan almıştır. Daha sonra Emir Sultan’ın tavsiyesi ile Hacı Bayram Veli’ye intisap etmiştir. Bir süre Mısır’ın Hama kasabasına gidip dini eğitimlere devam eden şair, daha sonra İznik’e dönmüştür.  Kaadiriyye ve Bayramiyye tarikatlarını birleştirerek Eşrefoğlu isimli bir tarikat kurmuştur. Hayatının sonuna kadar İznik’teki tarikatında tevazuu içinde yaşayarak kendisini zikir ve ibadete adamıştır. 1469 yılında İznik’te hayata veda etmiştir.

Bkz: Tekke (Tasavvuf) ŞairleriEdebi Kişiliği

  • Eşrefoğlu Rumi, 15. asır tekke tasavvuf şairlerindendir.
  • İlahi türündeki eserleriyle tanınmış, şair-şeyhlerdendir.
  • İlahilerinde hem heceyi hem de aruzu kullanmıştır.
  • Yunus Emre’nin açtığı yoldan ilerlemiş, halk diline yakın bir söyleyişler şiirler yazmıştır.
  • Lirik şiirler yanında didaktik manzumeler de yazmıştır.
  • Bu ilâhîlerinden birçoğu bestelenerek, bugün bile pek çok yerde okunmaktadır.
  • Onun didaktik içerikli mensur eserlerinde ise devrinin halk dilini en iyi bir şekilde kullanmış olması ve bu sayede tasavvufî ahlakın halk arasında yayılmasında büyük rol oynamıştır.
  • Sade bir dil ile yazdığı Müzekki’n-Nüfûs adlı eserinde nefis terbiyesi ve tarikat adabı gibi konulara değinmiştir.

Eşrefoğlu Rumi’nin Eserleri

Divan
Müzekki’n-Nüfûs
Tarikatnâme
Delâilü’n-Nübüvve
Nasihatname

Aşkın odu ciğerimi
Yaka geldi yaka gider
Garip başım bu sevdayı
Çeke geldi çeke gider

Firkat kar etti canıma
Gelsin aşıklar yanıma
Aşk zencirin dost boynuma
Taka geldi taka gider

Bülbül eder zar ü efgan
Aşk oduna yandı bu can
Benim gönülcüğüm hemen
Hak’tan geldi Hakk’a gider

Arifler durur sözüne
Gayri görünmez gözüne
Eşrefoğlu yar yüzüne
Baka geldi baka gider

 

1 Yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.