Ercümend Behzat Lav Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı

Ercümend Behzat Lav, 1902 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Asıl adı İbrahim Behzat olan sanatçının babası Topçu Kumandan Hasan Sıtkı Bey’dir. Hasan Sıtkı Bey iki divan sahibi bir şairdir. Ercümend Behzat Lav, ilk şiir zevkini babasından almıştır. Babası ve dedesi, yıllarca Osmanlı Devleti’nin hizmetinde bulunmuş olmalarına rağmen, muhalif kişilik taşımaktadırlar. Şairin çocukluğu ve gençliği babasının görev yaptığı yerlerde geçer. İlköğrenimini Bingazi’de İtalyan papazlardan alır. Küçük yaşta hem batı kültürü ile hem de batının emperyalist yüzüyle karşılaşır. Babasının Balkan Savaşı sırasında şehit düşmesinden sonra İstanbul’a yerleşir. İstanbul Sultani’sine yazılır. Burada oyunculuğa ilgi duymaya başlar. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Darülbedayi kadrosuna alınır. 1911’de Almanya’ya giderek tiyatro dersleri alır. İstanbul’a döndükten sonra çeşitli tiyatro ve filmlerde rol alır. Ercümend Behzat Lav, 16 Mayıs 1984 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.

Edebi Kişiliği

 • Tiyatro, sinema, radyoculuk gibi alanlarda boy göstermesine rağmen hayatı boyunca şiirle uğraşmayı sürdürmüştür.
 • 1940 kuşağının öncü şairleri arasındadır.
 • Babasının şairlik yönü nedeniyle ilk şiir zevkini ailesinden almıştır.
 • İlk şiiri 1926 senesinde Servet-i Fünûn-Uyanış dergisinde yayımlanmıştır.
 • Ercümend Behzat Lav, dünyadaki ve ülkemizdeki sorunlara hep duyarlı olmuş, şiirlerinde bunları işlemiştir. İnsanları insanca yaşamalarından yana olan bir şairdir.
 • Cumhuriyet döneminde “ironik şiir” türünün ilk temsilcisidir.
 • Türk şiirinde denememiş biçimleri denemiş, şiirin görseline de önem vermiştir.
 • Nazım Hikmet tarzında şiirler kaleme almıştır.
 • Dadaizm, fütürizm, kübizm ve sürrealizm akımları etkilerini şiirine yansıtmıştır.
 • Edebiyatımızda ölçüsüz şiirin öncülerindendir. “Hecenin tınısı, aruzun curcunası, ağır aksaklığı mısrada sezilemez.” sözleriyle ölçüye önem vermediğini gösterir.
 • “Özgür koşuğu” ilk kullanan şairdir.
 • İlk “S.O.S”in ardından ikinci kitabı “Kaos”ta da dilin sınırlarını zorlamıştır.
 • Bazı şiirlerinde bu dünyadan kaçış, başka bir yerde yaşama isteğini anlatmıştır. Dünya gerçekleri, yoksulluk, insanların çekişmeleri onda bu isteği uyandırmıştır.
 • Ercümend Behzat Lav, materyalist bir dünya görüşünü savunur. Bu nedenle şiirinde en çok kullandığı sözcükler somut dünyaya aittir.

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

Eserleri

Şiir

S.O.S
Kaos
Açıl Kilidim Açıl
Mau Mau
Üç Anadolu

Oyun

Karagöz
Stepte
Altın Gazap

Anı 

Yıllar Böyle Geçti

Deneme-inceleme

Kemalizm’in Dramı
Atatürk Olmasaydı