Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi

Sanat, güzeli anlatma ve güzel şeyler oluşturma çabasıdır. Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi oldukça kuvvetlidir.

İnsanın güzellik arayışı neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Eski uygarlıklardan günümüze kadar ulaşan kalıntılarda sanatsal izler bulunması bunu destekler niteliktedir. Sanatın insanoğlu ile aynı adımları atarak günümüze gelmesinde insanın kendini ifade etme ihtiyacının yattığını söyleyebiliriz.

Malzemesi dil, kaynağı yaşantılar ve hayal gücü olan edebiyat da sanatın alt dallarından biridir. Her edebi ürün belli bir sanat anlayışı (sanatkâr grubunun ortak dünya görüşü, estetik ve edebiyat anlayışı) doğrultusunda yazılır. Bu anlayış çevresinde kaleme alınan edebiyat eserlerinin oluşturduğu bütün, edebiyat akımlarını ortaya çıkarır. Aslında her edebiyat akımı, genel bir estetik, sanat görüşü veya hareketinin bir parçası daha doğrusu edebiyat sanatını ilgilendiren yönüdür. Bu nedenle, özellikle Batı edebiyatında birer edebi akım olarak bilinen klasisizm, realizm, romantizm, empresyonizm ve diğerlerini sadece edebiyatla sınırlandırmak yanlıştır. Çünkü söz konusu akımlar, çoğu zaman sanatın bütün kollarını (mimari, müzik, heykel, resim vb.) kapsar. Örneğin; empresyonizm, kübizm, dadaizm öncelikle resim sanatında görülmüş ve döneminde yaygın olarak bu sanat dalında ifadesini bulmuştur. Postmodernizm ise öncelikle mimaride adından söz ettirmiştir. Bu akımlarda daha sonra edebiyat alanında da etkisini göstermiştir. Bu durum, bize sanatın temelde aynı kaynaktan doğduğunu, buradan hareketle de sanatlar arasında ciddi yakınlıklar ve geçişler olabileceğini hatırlatır.

Bkz: Batı Edebiyat Akımları

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.