Edebiyat – Bilim ve Teknik İlişkisi

Bir edebiyat eseri, içinden çıktığı toplumun özelliklerini yansıtır. Edebiyat birçok bilim dalı ile ilişkilendirilebilir. Nasıl ki bir edebi eser tarih, coğrafya, sosyoloji gibi bilim dalları ile ilişki içindeyse bilim teknikle de o şekilde bir ilişkisi vardır.

Bkz: Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi

Edebiyat – bilim ve teknik ilişkisini şöyle açıklayabiliriz:

  • Bilim ve teknik insan yaşamını etkileyen, kolaylaştıran, değiştiren yenilikleri yaratır ve insanlığın hizmetine sunar. Değişen ve gelişen yaşam, insanı da değiştirir ve bu değişim, çağını anlatan edebi metinlere de yansır. Bir toplumun bilim ve teknoloji alanında ne kadar ilerlediğini o toplumun edebi metinlerine de bakarak anlayabiliriz.
  • Ayrıca bilim alanında ve teknik alanda kaydedilen gelişmelerin bir kısmı edebiyatı doğrudan etkilemiştir. Örneğin matbaanın icat edilmesi, kitapların çoğaltılmasını kolaylaştırmış ve kitap daha çok insana ulaşmıştır, böylece teknoloji edebiyata katkı sağlamıştır.
  • Edebiyat, düş gücüne dayanır, insanın hayal dünyasını geliştirir ve zenginleştirir. Bu da bazı buluşların yapılmasına kaynaklık eder, çünkü hayali işlemeyen insan yeni bir şey yaratamaz, teknolojide ve bilimde olan bazı buluşlar da önce hayal edilmiş, sonra gerçekleşmiştir. Edebiyatın da bu yönüyle bilim ve teknolojiye katkı sağladığı söylenebilir. Jules Verne “Ay’a Seyahat” romanını yazdığında tarih 1865’tir ve henüz Ay’a yolculuk gerçekleşmemiştir.Edebiyat – Bilim ve Teknik Karşılaştırması

Edebi Eser Bilimsel Eser
Özneldir. Sanatçının duyguları, sezgileri, hayalleri yapıta yansır. Nesneldir. Bilim adamı duygularına, hayallerine yer vermekten kaçınır.
Gerçeklere dayansa da temelde kurgusaldır. Gerçeğe yaslanır.
Duygu, hayal ön plandadır. Akıl, mantık ön plandadır.
Yaratıcılığa, hayallere dayanır. Araştırmaya, incelemeye, nesnel verilere dayanır.
Estetik zevk esastır. Yararlılık esastır.
Güzele ulaşmak amaçlanır. Doğrulara ulaşmak amaçlanır.
Sözcüklere yeni anlamlar yüklenir. Sözcükler gerçek anlamında kullanılır. Terimlere yer verilir.
Çok anlamlılık vardır. Anlam tek boyutludur.
Soyut kavramları işler. Somut gerçekleri ele alır.
İyiyi, doğruyu, güzeli sezdirir. İyiyi, kötüyü; doğruyu, yanlışı gösterir.
Görece olduğu için kesin bir tanımı yapılamaz. Kesin yargılara varır; belli kalıpları ve tanımları vardır.
Yoruma açıktır. Bilimsel verilerle desteklendiğinden yoruma açık değildir.
Dil genellikle sanatsal işleviyle kullanılır. Dil, göndergesel işleviyle kullanılır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.