Edat Grubu Nedir? Edat Grubu Hakkında Kısaca Bilgi

Tek başına anlamı olmayan ve tek başına kullanılamayan “ile, kadar, dolayı, için, doğru, gibi, karşı, göre, üzere vb.” edatların başka sözcüklerle birliktelik, durum, araç, benzerlik, eşitlik gibi anlam ilgileri kurarak oluşturdukları gruplara edat grubu denir.

  • Edat öbeği, cümlede sıfat, zarf ya da isim görevlerinde kullanılabilir.
  • Edat öbeğinin kalıbı: ad + durum eki (-e, -de, -den) + ilgeç (edat) biçimindedir.Edat Grubu Örnekleri

  • “Bin atlı o gün çocuklar gibi şendik” dizesinde “gibi” sözcüğünün tek başına bir anlamı yoktur. Bu sözcük “çocuklar” sözcüğüyle grup oluşturmuş ve cümleye “benzetme” anlamı katmıştır.
  • Arkadaşları ile çok iyi anlaşıyor.” cümlesinde “ile” edatı “arkadaşlar” sözcüğüyle öbekleşerek beraberlik, birliktelik anlam ilgisi katmıştır.
  • Yaşamak için yemeli” cümlesinde “için” edatı “yaşamak sözcüğü ile grup oluşturmuş ve amaç ilgisi kurmuştur.
  • Dev gibi dalgalar tekneyi parçaladı.” cümlesinde “gibi” edatı “dev” ve “dalgalar” sözcükleri ile bir grup oluşturmuş ve “benzetme” ilgisi kurmuştur.
  • Bana göre olaylara iyimser yaklaşmak gerekir.” cümlesinde “göre” edatı, “ben” sözcüğü ile edat grubu oluşturmuş ve “görecelik, öznellik” ilgisi kurmuştur.
  • “Arkadaşlar evlerine doğru yola çıktılar.” cümlesinde “e doğru” edatı “ev” sözcüğü ile edat grubu oluşturmuş, yer ve yön ilgisi kurmuştur.
  • Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcükler edat grubu oluşturmuşlardır.

Desem ki sen benim için
Hava kadar lazım,
Ekmek kadar mübarek,
Su gibi aziz bir şeysin.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.