Edat Bağlaç Ünlem Test

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ.

1) “Yalnız” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?
A) Bu geziye yalnız gidiyor.
B) Onu sokakta yalnız dolaşırken gördüm.
C) Bu yalnız adamı herkes tanırdı.
D) Kitabı beğendim yalnız pek beğenmedim.

2) “İçin” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Eve gelmek için çok yürüdük.
B) Kardeşim için böyle sözler söylemek yanlıştır.
C) Sınavları kazanmak için çalışıyor.
D) Geç kalmamak için koşarak geldim.

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için edatı “uğruna” anlamında kullanılmıştır?
A) Gelmediğin için çok kızdı.
B) Onun için saçımı süpürge ettim.
C) Sizin için iyi şeyler söylediler.
D) Kazanmak için çalışıyordum.

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıkıntı, bezginlik” bildiren bir ünlem kullanılmıştır?
A) Of, bu da ne karışık işmiş!
B) Oh, sözümü dinlemezsin ha!
C) Hey, bana baksana
D) Ya, demek annesine gitmiş!

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır?
A) Öğretmenler ile öğrencileri çağırdılar.
B) En çok elma ile kirazı seviyormuş,
C) Üçüncü soru ile beşinci soru zordu.
D) Bu adamlar ile yola çıkmayacaktınız.

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “edat” kullanılmamıştır?
A) Bütün sıkıntıları çeken yalnız sen değilsin.
B) İnsanlarla geçinmek çok mu zor?
C) Çok çalıştı ama başaramadı.
D) Zaman, en kıymetli varlıktır insan için.

7) “İçin” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat görevinde kullanılmıştır?
A) Odanın içini oturulacak hâle getirdik.
B) Ailesi için elinden gelen fedakârlığı yaptı.
C) Önce suyunuzu için, sonra konuşuruz.
D) Toplantıda için sıkılırsa çıkar gidersin!

8) Aşağıdakilerin hangisinde “göre” edatı cümleye “dediğine bakılırsa” anlamı katmıştır?
A) Aileme göre bu kitap daha iyiymiş.
B) Hava düne göre daha güzeldi.
C) Bana göre bütün insanlar değerlidir.
D) Programı senin saatlerine göre ayarladık.

9) “Kadar” sözcüğü aşağıdakilerin hangisine “karşılaştırma” anlamı katmıştır?
A) Düne kadar burada bir çeşme vardı.
B) Sizi okula kadar götürebilirim.
C) Sabaha kadar ders mi çalışmış?
D) Burası bizim köy kadar güzelmiş.

10) Aşağıdakilerin hangisinde edat kullanılmamıştır?
A) Çalıştıktan sonra her ders kolaydır.
B) Dünden beri seni arıyorum.
C) Söylemişsin ancak söylediklerini ben duymamışım.
D) Sabaha doğru biraz üşüdüğümü fark ettim.

11) Aşağıdakilerin hangisinde “yalnız” sözcüğü ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?
A) Düşmana karşı yalnız savaşamazsın kil!
B) Böyle güzel manzarayı yalnız burada bulabilirsiniz.
C) Senin yalnız gitmen hiç de doğru değil.
D) Müdür Bey’e gidin, onunla yalnız konuşun.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?
A) Arkadaşları ile hep iyi geçinirdi.
B) Bir şeylerden bahsetti ama anlayamadık.
C) Sattıkları bahçe güzeldi, ev ise köhneydi.
D) O da gidince bu evde tek kalacağım.

13) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi edat değildir?
A) Bu dolabı ancak üç kişi taşıyabilir
B) Ben tek bu olaya sinirlenmedim ki!
C) Senin için bu yemekleri nasıl kaldırıyor?
D) Oğlum, benim sözümü bir sen dinlersin!

14) “Ama” bağlacı aşağıdakilerin hangisinde “koşul” anlamında kullanılmıştır?
A) Gelecek, ama davet edilmeyi bekliyor.
B) Buranın insanları çalışkan ama cimri.
C) Sözleri belki yanlış ama güzel.
D) Biraz pahalı ama çok güzel bir elbise.

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” bağlacı ile aynı anlama gelen bir sözcük kullanılmıştır?
A) Hastaydım ama onu karşılamaya gittim.
B) Doğru söylese bile ona inanmayacağım.
C) Ali ve Metin bugünü iple çekiyordu.
D) Sokağa çıkarken şemsiyenizi alın.

 

Cevap Anahtarı

 1. D
 2. B
 3. B
 4. A
 5. D
 6. C
 7. B
 8. A
 9. D
 10. C
 11. B
 12. A
 13. C
 14. A
 15. B