Divan Şairleri

13.YÜZYIL

Mevlana
Sultan Veled
Ahmet Fakih
Şeyyat Hamza
Hoca Dehhani

 

14.YÜZYIL

Kadı Burhanettin
Seyyid Nesimi
Ahmedî
Âşık Paşa
Gülşehrî
Kul Mesut

 

15.YÜZYIL

Şeyhî
Necati Bey
Ahmet Paşa
Süleyman Çelebi
Ali Şîr Nevâi
Sinan Paşa

 

16.YÜZYIL

Fuzuli
Baki
Zati
Hayali Bey
Taşlıcalı Yahya
Bağdatlı Ruhi
Azmîzade Haleti
Latifî
Sehi Bey
Seydi Ali Reis
Babûr Şah
Pîri Reis

 

17.YÜZYIL 

Nefi
Nâilî
Nâbî
Evliya Çelebi
Kâtip Çelebi
Naima
Veysi
Nergisî
Şeyhülislam Yahya

 

18.YÜZYIL

Nedim
Şeyh Gâlip
Sünbülzâde Vehbi

  

19.YÜZYIL

Keçecizâde İzzet Molla
Enderunlu Vasıf
Yenişehirli Avni

 

Divan  Edebiyatı Online Test

 

 

 İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.