Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir?

Dil nedir?

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araç, kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun or­tak malı olan, bin yıllar boyunca gelişerek meydana gelmiş sosyal bir kurum, seslerden örülmüş bir ağ, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli bir antlaşmalar sistemidir.

İnsanlarla bütün ilişkilerimizde bize aracılık ede­rek sosyal bağlarımızı düzenleyen dil, hayatımızın her alanında varlığını hissettirir. Evde, okulda, sokak­ta, çarşıda, iş yerinde, kısaca her yerde onunla bera­ber yaşarız. İnsan konuştuğu dili doğduğu günden itibaren hazır bulur fakat dil, doğuştan bilinmez. Çocuk, ilk aylarda ağlamalar, taklitler ve birtakım hareketlerle çevresindekilerle anlaşmaya çalışır. Zamanla, içinde yaşadığı toplumun dilini, yani ana dilini öğrenir. Daha sonra kulağına gelen seslerin belli kavramlara, hare­ketlere, varlıklara karşılık olduğunu anlamaya başlar.

Dilin özellikleri nelerdir?

  • Dil, insan benliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Dil ile düşünce iç içe geçmiş durumdadır. İnsan dil ile düşünür.
  • Dil, gelişmiş bir iletişim aracıdır.
  • Dil, sosyal ve ulusal bir varlıktır. Bireylerin ötesinde, bir ulusu ilgilendirir. Bir ulusu ayakta tutan, bireyleri birbirine bağlayan, sosyal hayatı düzenleyen ve devam ettiren, ulusal bilinci besleyen bir unsur olarak dilin oynadığı rol çok büyüktür. Bağımsızlığın temeli ulusal bilinçtir. Ulusal bilincin en kuvvetli kaynağı ise dildir.
  • Dil, canlı bir varlık gibidir. Her dil, doğar, büyür, gelişir. Milleti tarafından sahip çıkılmayan diller ise yok olur. Diller, etkileşime girdiği kültürlerden etkilenir. Başka dillerden kelimeler alıp onlara kelimeler verir.

Ayrıca bakınız:

Dilin kullanımından doğan farklılıklar
Dil-kültür ilişkisi

 

 

 İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.