Dil – Kültür ilişkisi nedir?

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araç, kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun or­tak malı olan, bin yıllar boyunca gelişerek meydana gelmiş sosyal bir kurum, seslerden örülmüş bir ağ, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli bir antlaşmalar sistemidir.

Tarihin derinliklerinden süzülüp gelen; zamanın ve ihtiyaçların doğurduğu, şuurlu tercihlerle manalı ve zengin bir sentez oluşturan; sistemli ve sistemsiz şekilde nesilden nesle aktarılan; bu suretle her insan­da mensubiyet duygusu, kimlik şuuru kazanılmasını sağlayan; insana çevreyi ve şartları değiştirme gücü veren; nesillerin yaşadıkları zamana ve geleceğe ba­kışları sırasında “geçmişe atıf” düşüncesini geliştiren inanışların, kabullenişlerin, yaşama şekillerinin bütü­nüne kültür denir.

Dil Kültür ilişkisi nedir?

Kültür, bir toplumun dil, din, düşünce, sanat, ya­şayış biçimi, gelenek ve göreneklerinin bütünü­dür. Bir milletin dil ile ifade ettiği her şey kültürünü oluşturur yani dil, kültürün teme­lidir. Dil ile kültür birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütündür.

Duygu ve düşünce ürünleri (her türlü sanat ese­ri, özellikle malzemesi ses ve söz olanlar) dili oluşturur; bunlar (Destanlar, masallar, bilmeceler, ninniler, atasözleri, halk hi­kayeleri) kültürün unsurlarıdır.

Kültürün önemli unsurlarından olan gelenek ve görenekler, insanların dili karşılıklı kullanmasıyla oluşur.

Dil kültürün aynasıdır. Bir milletin diline bakarak o milletin kültürü hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Örneğin “avam, budun, millet” gibi sözcüklerin varlığı ve çok kullanımı Türklerin millet olmaya verdiği önemi, çadır, otağ gibi sözcüklerin varlığı ise göçebe hayatı yaşadıklarını gösterir.

Dil, kültürün en büyük aktarıcısıdır. Milletler, kültürlerini bir sonraki kuşağa dil vasıtasıyla aktarır.İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.