Dede Korkut Hikayeleri Ve Özellikleri 10. Sınıf Edebiyat

Dede Korkut Hikayeleri Ve Özellikleri Destan döneminden halk hikayeciliğine geçiş döneminin en önemli ürünü dede korkut hikayeleridir. Bu hikayeler Orta Asya’da şekillenmeye başlamış, Türklerin müslüman olmalarından ve Anadolu’ya gelmelerinden sonra din ve çevre motiflerine göre bazı değişikliklere uğramıştır. Milli bir karakter özelliği taşıması, Türk milletinin yaşamı, alışkanlıkları ve zevkleri hakkında bize önemli bilgiler sunması bu eserin değerini çok yüksek kılar. Dede korkutun kişiliği üzerinde yeterli bir bilgi yoktur. Korkut-Ata adıyla da tanınan Dede korkut söylentilere göre Oğuzların bayat boyundan kara hocanın oğludur. Eserin asıl adı ‘’Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzan’’(Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı)’dır.

Dede Korkut Hikayeleri Ve Özellikleri

 • Dede Korkut hikayeleri bir ön söz ve 12 hikayeden oluşur.
 • Eser içerisinde olağanüstü olaylar gerçeğe uygun bir şekilde aktarılmıştır.
 • Eser içerisinde Türklerin eski yaşam şekilleri anlatılmıştır. Ayrıca İslam dini ile ilgili özelliklerde bulunmaktadır.
 • Dede Korkut eser içerisinde geçmektedir. Eser içerisinde geçen Dede Korkut meçhul biri ve halk ozanıdır.
 • Dede Korkut hikayelerinde Oğuzlar’ın boylar arasında yaptıkları savaşları ve kendi iç mücadeleleri anlatılmaktadır.
 • Hikayedeki konular aşk, yiğitlik, kahramanlık ve boylar arasında yapılan savaşlardır.
 • Dede Korkut hikayeleri 15. Yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
 • Eser anonimdir. Yani Türk milletinin ortak bir eseri olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Türklerin milli hayatlarını, kültürünü, zenginliklerini ve duygularını yansıtmaktadır.
  Nesi ile nazım iç içedir.
 • Eser Azeri Türkçesi ile oluşmuştur.