Cumhuriyet Edebiyatı Test

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ.

1) Aşağıdakilerin hangisinde Orhan Kemal’le ilgili yanlış bir bilgi vardır?
A) Orhan Kemal, bütün roman ve öykülerini oyunlaştırarak tiyatro alanına girmiştir.
B) Toplumsal gerçekçilik görüşüne bağlı olan Orhan Kemal, yapıtlarında toplumsal sorunları yansıtmıştır.
C) Üç ayrı konuyu ele aldığı oyunu “ispinozlarda”, yoksul bir göçmen ailesiyle zengin ancak görgüsüz bir aileyi karşılaştırmıştır.
D)”72. Koğuş”ta bir cezaevi koğuşundan hareket ederek insanları suça itenin toplum düzeni olduğu düşüncesini ortaya koymaya çalışır.
E) “Bereketli Topraklar Üzerinde” romanında Çukurova bölgesindeki pamuk işçilerinin dramını anlatmıştır.

……. , Fransız şairlerinin etkisinde şiir yazmaya başlamış, kendisine özgü lirizmin ağır bastığı bir şiir dünyası yaratmıştır. Türkçe’yi yalın, duru ve incelikle kullanmıştır, şiiri herhangi bir düşünceyi iletmekte aracı olarak görmeye karşı çıkmıştır. Şiirlerinde aşkı, yaşama sevincini ve ölüm korkusunu tema olarak kullanmıştır. Şiir kitapları “…….. , Düşten Güzel ve Sonrası”dır.
2) Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca-Havaya Çizilen Dünya
B) Cahit Sıtkı Tarancı-Otuz Beş Yaş
C) Süreyya Berfe-Gün Ola
D) Cahit Külebi-Yeşeren Otlar
E) Rıfat llgaz-Sınıf

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Cumhuriyet Döneminin en üretken şairlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca; insanın tanrı, evren, tarih, zaman karşısındaki yerini imgelerle okura sezdirmeye çalıştı.
B) Garip şiirinin açık anlatımına karşın İkinci Yeni adı verilen şiirin temsilcileri; İlhan Berk, Cemal Süreya, Ece Ayhan çağdaş dünyanın karmaşası içinde bulunan insanın tedirginliğini kapalı bir şiir diliyle anlattılar.
C) Ataol Behramoğlu kültürel kaynaklara ve tarihe yeni bir felsefe boyutu katarak “Memleketimden İnsan Manzaraları” ile edebiyatımızda epik şiirin öncüsü oldu.
D) Salah Birsel, şiirin düşünce yanını geliştirdiği ye mizah özellikleri taşıyan şiirleriyle şiirimizi dil ve tema bakımından zenginleştirdi.
E) Süreyya Berfe, “Gün Ola” adlı şiir kitabında Anadolu’da tanık olduğu olayları anlattı, bu kitapta halk edebiyatı geleneğinin izlerini sürdü.

Bu üç romanın özelliği, köy gerçeğini vermeleridir. Köy ve köylüyle ilgili temaların gerçekçi bir görünüşle gözleme dayanılarak verilmesi romanımıza içerik bakımından önemli bir katkıdır.
4) Yukarıdaki parçada yapılan açıklamaya uygun romanlar aşağıda verilenlerden hangileri olabilir?
A) Yılanların Öcü-Tırpan-Yer Demir Gök Bakır
B) Huzur-Tutunamayanlar-Aylaklar
C) Kürkçü Dükkânı-Gizli Emir-Kayıp Aranıyor
D) Fahim Bey ve Biz-Mahur Beste-Sahnenin Dışındakiler
E) Esir Şehrin İnsanları-Cemile-Acı Tütün

5) Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı içinde yer almaz?
A) Hasan İzzettin Dinamo
B) Yusuf Atılgan
B) Pınar Kür
D) Nezihe Meriç
E) Mehmet Rauf

İlk şiir kitabı, “Çocuk ve Allah”la özgün bir şiir dili olduğunu gösteren …… edebiyat dünyasında büyük ilgi çekmiştir. Kendine özgü benzetmeler, imgeler, çağrışımlar kullanmış; bireyin iç ve dış dünyasındaki çatışmalarını evrensel boyutta yansıtmıştır. Şiir kitapları arasında Çakırın Destanı, Çanakkale Destanı, Yeryüzü Çocukları adları en çok bilinenlerdir.
6) Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi gelmelidir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Cahit Külebi
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Bedri Rahmi Eyüboğlu

(I) Behçet Necatigil, hiçbir edebiyat topluluğuna bağlanmamıştır. (II) Küçük mutluluklarla yetinen, sıradan insanları şiire sokmuştur. (III) Toplumsal konulu şiirlerinde, genelde dar gelirli insanların yaşamına eğilen şair, daha sonra kendi yaşadığı semti ve o semtteki yaşayışı yansıtmıştır. (IV) Şiirlerinin teması genel olarak ev, evlilik, aile yaşamıdır. (V) Yalnızca şiir türünde eser vermiştir.
7) Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II C) III   D) IV   E) V

Gözleme dayanan öykülerinde olaylara iyimserlikle yaklaşarak okuyucuyu rahatlatma yolunu seçer, temiz dili ve güçlü anlatımıyla da okuyucunun dikkatini çekmiştir. Kendinden sonra gelen yazarlar üzerinde, öykü yazma yöntemi yönünden etkili olmuş bir yazarımızdır. Onun öykülerinde de “giriş-gelişme-sonuç” düzenini pek bulamayız. “Otlakçı, Mendil Altında, İhtiyar Çilingir” tanınmış öykülerindendir.
8) Yukarıdaki parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Memduh Şevket Esendal
B) Cevdet Kudret
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Abdülhak Şinasi Hisar
E) Muzaffer İzgü

9) Aşağıdaki şair-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Bedri Rahmi Eyüboğlu-Karadut
B) Cahit Külebi-Atatürk Kurtuluş Savaşında
C) Necati Cumalı-Harbe Gidenin Şarkıları
D) Rıfat Ilgaz-Dol Karabakır Dol
E) Ceyhun Atuf Kansu-Haziran Defteri

Öykü yazmada kurgu ve konuya önem veren ……. ilk öykülerinden başlayarak gerçekçiliği benimsemiştir. Öykülerini topladığı ilk kitabı “Telli Kavak”tır. Gözlemlerine dayanan öykülerinde Menderes kıyılarındaki pamuk, tütün tarlalarında geçimlerini sağlayabilmek için çalışan köylülerin yaşantıları, sorunlarıyla birlikte verilmiştir. Kimi öykülerinde de toprak yasasının uygulanmayışının köylüyü etkileyişini ele alır. Öykülerinde dikkati çeken bir nokta da kişilerin çevrelerine, törelerine bağlı yaşayışlarını doğayla iç içe vermesidir. ……. Kurtuluş Savaşı’nı anlatan belgesel roman tarzında yazılmıştır.
10) Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Abbas Sayar-Yılkı Atı
B) Rasim Özdenören-Denize Açılan Kapı
C) Samim Kocagöz-Kalpaklılar
D) Ferit Edgü-Kimse
E) Mahmut Makal-Bizim Köy

Sevgileri yarınlara bıraktınız
Çekingen, tutuk, saygılı
Bütün yakınlarınız
Sizi yanlış tanıdı
Bitmeyen işler yüzünden
Siz böyle olsun istemezdiniz
Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi
Kalbinizi dolduran duygular
Kalbinizde kaldı

11) Yukarıdaki şiir, kullanılan dil ve içerik açısından aşağıdaki şairlerin hangisine ait olabilir
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Arif Nihat Asya
D) Ziya Osman Saba
E) Behçet Necatigil

Şimdi kılıksızım, fakat
Borçlarımı ödedikten sonra
İhtimal bir kat da yeni esvabım olacak
Ve ihtimal sen
Yine beni sevmeyeceksin
Bununla beraber pazar akşamları
Sizin mahalleden geçerken
Süslenmiş olarak
Zannediyor musun ki ben de sana
Şimdiki kadar kıymet vereceğim

12) Yukarıdaki şiir, kullanılan dil ve içerik açısından aşağıdaki şairlerin hangisine ait olabilir?
A) Orhan Veli Kanık
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Ece Ayhan
D) Murat Çobanoğlu
E) Kemalettin Kamu

13) Aziz Nesin’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Futbolun, kitleleri nasıl kendine bağladığını Gol Kralı’nda mizahi biçimde anlatmıştır.
B) Kendilerini sosyete sananların iç yüzünü “Tatlı Betüş”te ortaya koymuştur.
C) Fatih semtinde oturan orta halli insanların hayatını “Fatih-Harbiye”de anlatmıştır.
D) “Şimdiki Çocuklar Harika” çocuk eğitiminin ve olumsuz değer yargılarının eleştirisini
yapar.
E) İnsanların birbirlerini her zaman aldattığını vurgulayan “Zübük” siyasi bir eleştiridir.

Bir heykeltıraş gibi yonta yonta şiirin özünü çıkarıyordu. Ona “şiir süzücüsü” diyenler de oldu. Divan bahçelerinden içimizde yeni heyecanlar uyandırtan eserler getirdi.
Onu ilk görüşte Nedim’in sesini yansıtan bir taklitçi sandılar. Oysa o, “eski” içinde bize “yeni” bir ruh, yeni bir ses getirdi. Bu, Doğu ile Batı’nın iç içe girmiş yeni
potasıydı. Böylece bizde neo-klasiğin bayraktarı oldu, maziden tatlı sesler bıraktı.
14) Yukarıdaki parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Behçet Necatigil
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Cahit Sıtkı Tarancı

(I) Garip hareketinin temsilcileri Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet, Oktay Rıfat şiirde süregelen aşırı duyarlılığa, şairaneliğe karşı çıktılar, vezinsiz şiiri yaygınlaştırdılar.
(II) Garipçiler karsısında, Nazım Hikmet’in şiir anlayışından etkilenen toplumcu şiir anlayışı ortaya çıktı. (III) Bu şiir geleneğinin temsilcilerinden biri de Rıfat llgaz’dır. Attila İlhan toplumsal konuları, imgeye ve duyarlığa daha geniş yer vererek işleyen eğilimin temsilcisi oldu. (IV) Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cahit Külebi, Necati Cumali doğa, aşk, yaşam, sevgi, barış, özgürlük vb. konularını işleyen açık, aydınlık şiiri yarattılar. (V) Cahit Sıtkı Tarancı, insanın evrendeki yerini konu edinirken soyutlamalardan, bilinçaltı araştırmalardan yararlanan şiirler yazdı.
15) Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

Cevap Anahtarı

 1. A
 2. B
 3. C
 4. A
 5. E
 6. A
 7. E
 8. A
 9. D
 10. C
 11. E
 12. A
 13. C
 14. B
 15. E

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.