Cumhuriyet Dönemi Yazarları

Cumhuriyet Dönemi Roman-Hikâye Yazarları

Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Yazarlar

Aka Gündüz
Halide Edip Adıvar
Refik Halit Karay
Reşat Nuri Güntekin
Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Toplumcu Gerçekçi Yazarlar

Abbas Sayar
Aziz Nesin
Cevat Şakir Kabaağaçlı
Dursun Akçam
Faik Baysal
Fakir Baykurt
Kemal Tahir
Kemal Bilbaşar
Necati Cumalı
Orhan Kemal
Rıfat Ilgaz
Sabahattin Ali
Sadri Ertem
Samim Kocagöz
Vedat Türkali
Yaşar Kemal

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Yazarlar

Ahmet Hamdi Tanpınar
Abdülhak Şinasi Hisar
Mustafa Kutlu
Samiha Ayverdi
Selim İleri
Tarık Buğra
Peyami Safa

Modernizmi Esas Alan Yazarlar (Son Dönem Yazarları)

Adalet Ağaoğlu
Ahmet Ümit
Ayşe Kulin
Bilge Karasu
Elif Şafak
Ferit Edgü
Füruzan
Hasan Ali Toptaş
Hulki Aktunç
İnci Aral
İhsan Oktay Anar
Latife Tekin
Leyla Erbil
Mustafa Miyasoğlu
Nazlı Eray
Nezihe Meriç
Oğuz Atay
Orhan Duru
Orhan Pamuk
Pınar Kür
Rasim Özdenören
Sait Faik Abasıyanık
Sevgi Soysal
Orhan Duru
Vüsat O. Bener
Yusuf Atılgan

Cumhuriyet Dönemi Şairleri

Beş Hececiler

Faruk Nafiz Çamlıbel
Enis Behiç Koryürek
Orhan Seyfi Orhon
Yusuf Ziya Ortaç
Halit Fahri Ozansoy

Yedi Meşaleciler

Cevdet Kudret Solok
Muammer Lütfi Bahşi
Kenan Hulusi Koray
Sabri Esat Siyavuşgil
Vasfi Mahir Kocatürk
Yaşar Nabi Nayır
Ziya Osman Saba

Saf Şiir Anlayışını Sürdüren Şairler

Ahmet Hamdi Tanpınar
Ahmet Muhip Dıranas
Cahit Sıtkı Tarancı
Necip Fazıl Kısakürek

Toplumcu Şiir Anlayışını Benimseyen Şairler

Ataol Behramoğlu
Ceyhun Atuf Kansu
Enver Gökçe
Gülten Akın
İsmet Özel
Refik Durbaş
Nazım Hikmet
Nihat Behram
Süreyya Berfe

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şairler

Ahmet Kutsi Tecer
Arif Nihat Asya
Behçet Kemal Çağlar
Hüseyin Nihal Atsız
Kemalettin Kamu
Mithat Cemal Kuntay
Necmettin Halil Onan
Orhan Şaik Gökyay
Ömer Bedrettin Uşaklı
Şukufe Nihal Başar

Garip Anlayışı (Birinci Yeni)

Melih Cevdet Anday
Oktay Rifat Horozcu
Orhan Veli Kanık

Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler

Bedri Rahmi Eyüboğlu
Behçet Necatigil
Cahit Külebi
Fazıl Hüsnü Dağlarca

İkinci Yeni

Cemal Süreya
Ece Ayhan
Edip Cansever
İlhan Berk
Sezai Karakoç
Turgut Uyar
Ülkü Tamer

Mistik-İslamcı Şairler

Arif Ay
Cahit Zarifoğlu
Ebubekir Eloğlu
Erdem Beyazıt
Hilmi Yavuz
Hüseyin Atlansoy
Nurullah Genç
Yavuz Bülent Bakiler

1980 Sonrası Şairler

Baki Ayhan T.
Enis Batur
Enver Ercan
Haydar Ergülen
küçük İskender
Lâle Müldür
Murathan Mungan
Roni Margulies
Sunay Akın
Tuğrul Tanyol

Cumhuriyet Dönemi’nde Aşık Tarzı Halk Şairleri

Abdurrahim Karakoç
Aşık Feymani
Aşık Veysel
Mahzuni Şerif
Murat Çobanoğlu
Şeref Taşlıova

Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Yazarları

Cahit Atay
Cevat Fehmi Başkut
Güngör Dilmen
Haldun Taner
Muhsin Ertuğrul
Orhan Asena
Recep Bilginer
Refik Erduran
Sabahattin Kudret Aksal
Turan Oflazoğlu
Turgut Özakman

Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metin Yazarları

Cemil Meriç
Eflatun Cem Güney
Falih Rıfkı Atay
Hasan Ali Yücel
İsmail Habip Sevük
Mehmet Kaplan
Nahit Sırrı Örik
Nihat Sami Banarlı
Nurullah Ataç
Pertev Naili Boratav
Ruşen Eşref Ünaydın
Sabahattin Eyüboğlu
Salah Birsel
Suut Kemal Yetkin
Şevket Süreyya Aydemir
Şevket Rado

Diğer Yazar ve Şairler

Ahmet Oktay
Asaf Halet Çelebi
Attila İlhan
Bahaeddin Özkişi
Bekir Sıtkı Kunt
Can Yücel
Coşkun Ertepınar
Emine Işınsu
Halide Nusret Zorlutuna
İlhan Geçer
Memduh Şevket Esendal
Muzaffer İzgü
Neyzen Tevfik
Özdemir Asaf
Peride Celal
Tahsin Yücel
Tarık Tursun K.
Tomris Uyar
Ümit Yaşar Oğuzcan