Cumhuriyet Dönemi Türk Romanının Genel Özellikleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla başlamış, toplumsal yaşam ve yönetim biçimindeki değişimler edebiyata doğrudan yansımıştır. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında roman yazarlarının önemli bir kısmı Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele ile ilgili olayları konu edinmişlerdir.

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanının Genel Özellikleri

  • Atatürk ilke ve inkılâpları çevresinde oluşan konuların işlenmesine önem verilmiş, Atatürk devrimlerine bağlı olarak ortaya çıkan çağdaş yaşam ele alınmıştır.
  • Romanların birçoğunda Anadolu insanının yaşam tarzı ele alınmış; ahlak bozuklukları, yanlış Batılılaşma ve hurafeler üzerinde durulmuştur. Yine bu dönemde Doğu-Batı çatışması temasının işlenmesi sürdürülmüş; savaş sonrası şehirde ve kırsalda sürdürülen hayat, değişik eserlerde ele alınmıştır.
  • Halk-aydın yabancılaşması işlenen temalardan biri olmuştur.
  • Genellikle realist bir bakış açısıyla gerçekçi ve gözlemci anlatım tercih edilmiş; eserlerde sade bir dil kullanılmıştır.
  • Romanların içeriği toplumsal ve siyasal nitelik kazanmış; tezli, güdümlü romanlar yazılmıştır. Millî Mücadele, savaş yılları, savaş yıllarında toplumun durumu ve yaşananlar, savaş sonrası durum birçok romana konu olmuştur.
  • Cumhuriyet’in ilanından sonraki yıllarda ülkemizde çok hızlı bir sosyo – ekonomik değişim yaşanmış, toplumun tüm kesimleri bu değişimden etkilenmiştir. Romanlarda halkın yaşadığı sorunlar gerçekçi ve toplumcu bir yaklaşımla dile getirilmeye başlanmıştır. Sanatçıların dünya görüşleri ve benimsedikleri ideolojiler de bunda etkili olmuştur.
  • Toplumcu gerçekçilerin yanı sıra insanı psikolojik yönüyle ele alan, olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyasını/ruhsal durumunu anlatan romanlar yazılmıştır.
  • Bireyin toplumla çatışması ve yaşadığı topluma yabancılaşması anlatılırken bunun sosyo – ekonomik yönünden çok, bireyin ruh durumunun analiz edilmesine çalışılmış, bireyin toplum içindeki ruhsal durumu yansıtılmıştır.
  • Bu dönemde dikkati çeken gelişmelerden biri de modernizm akımıdır. Modernizm, bütün dünyada yankı uyandırmış, bir sanat-edebiyat akımı hâline gelmiştir. “Modernizm”, “geleneksel olanı reddetme tavrı”dır. Bu bağlamda modernizmi benimseyen romancılar, geleneksel ve yerleşik roman anlayışını reddederek eser vermişlerdir.

 İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.