Çözümlü Anlatım Bozukluğu Soruları

Anlatım bozukluğu, 11. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi konularından birini oluşturuyor. Konunun öğrenilmesini pekiştirmek ve anlatım bozukluğu konusunda karşınıza çıkabilecek soru tiplerini göstermek adına anlatım bozukluğu soruları hazırladık. Bu sayede, anlatım bozukluğu soruları çözümü sizler için daha da kolay hale gelecek. Anlatım bozukluğu konusu hakkında online test çözmek isterseniz de bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Örnek Anlatım Bozukluğu Soruları

Soru 1

“Şiirin bir yaşama biçimi olduğunu söylemelerine karşın, hiç inanmayanlar da yine şairlerdir.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilir?
A) “yaşama” sözcüğü “yaşayış” yapılarak
B) “hiç” sözcüğünden önce “buna” sözcüğü getirilerek
C) “olduğu” sözcüğü tümceden çıkarılarak
D) “karşın” sözcüğü “buna karşılık” yapılarak
E) “şairlerdir” sözcüğü “şairlerimizdir” yapılara

Çözüm: Ortakmış gibi görüldüğü halde ortak olmayan ögeler anlatım bozukluğuna yol açar. Bu parça virgülden sonraki cümlede dolaylı tümleç eksikliğinden dolayı bir anlatım bozukluğu olmuştur.

Yanıt B

Soru 2

“Kurt, puslu havayı sever ama hava pustan da öte; kar kokusu var.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Sessizlik havada asılıydı; bu kadar ağır olacağını bilemezdik.
B) Dün bütün gün birlikte olduğumuz için Ayşin bugün aramadı.
C) Arabadan alelacele inince çantasını unuttuğunu fark etti.
D) Herkesin hayalleri vardır ama olması için bu kadar hayallerinin peşinden koşmamıştır.
E) Hava sıcak; ancak bunaltıcı değil.

Çözüm: Yukarıdaki cümlede ek eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır ama bağlacından sonra “hava” değil “havada” sözcüğü gelmelidir. Bu nedenle E seçeneğindeki “sıcak” değil “sıcaktı” sözcüğü getirilerek anlatım bozukluğu düzeltilir.

Yanıt E

Soru 3

Hemen hemen bütün yazarlarımız, kendi sözcüğünü yanlış kullanıyor. “O, kendisi” demeleri gerekirken “O, kendi” diyorlar.
Bu parçaya göre yazarın söz ettiği anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Toplantıya kendimizi zorla davet ettirdik.
B) Hale, kendi işini kendi görmeye alışıktır.
C) Sen, kendini henüz tanıyamamışsın.
D) Bu işten de kendisi sıyırdı.
E) Sorunu biraz da kendilerinde arasınlar.

Çözüm: Bu parçada iyelik ekinin gereksiz kullanılmasıyla ilgili bir tanım yapılmıştır. Bu nedenle C seçeneğinde “kendisi” değil “kendi” getirilerek anlatım bozukluğu giderilir.

Yanıt D

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Romana öykünün büyüğü demek ne kadar doğru?
B) Şiirin, sadece duyguların dışa vurumu olduğunu kabul edemem.
C) Öykünün, konusu çok ilginç ama anlatımı akıcı değildi.
D) Bu sanatçımız yapıtlarıyla ölümsüzlüğü arıyor.
E) Eşim kızsa da bir kitapla yatağa girdiğim çok olmuştur.

Çözüm: C seçeneğinde ek eylem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır ama bağlacından önce “ilginç” yerine “ilginçti” sözcüğü getirilerek anlatım bozukluğu giderilir.

Yanıt C

Soru 5

“Bunu bizden duymuş, herkese söz etmişti.” cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilir?
A) “herkese” sözcüğünden önce “bundan” getirilmeli.
B) “söz etmişti” yerine “bahsetmişti” denilmeli.
C) “bunu” ile “bizden” yer değiştirmeli.
D) “bizden” yerine “ondan” denilmeli.
E) “herkese” sözü atılmalı.

Çözüm: Verilen örnek cümlede dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Virgülden sonra “bundan” sözcüğü getirilerek anlatım bozukluğu giderilir.

Yanıt A

Soru 6

(I) Plansız ve altyapısız konutlar, aile fertlerini bedensel ve ruh açısından olumsuz etkiliyor. (II) Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muhsin Akbaba şöyle konuştu: (III) “Türkiye’de her beş çocuktan biri boy ve kilo standartlarının altında. (IV) Çünkü güneş almayan evlerde, çocuklar kısa boylu kalıyor, raşitizm şansı yükseliyor. (V) Gecekondularda da bebek ölüm oranı normalden iki kat fazla.”
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangilerinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I ve II   B) II ve IV   C) III ve V   D) IV ve V   E) I ve IV

Çözüm: Verilen parçada I numaralı cümlede gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu, D seçeneğinde ise sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır.

Yanıt E

Soru 7

İsteyenle istediği yerde tartışmaya hazırım. Eğer benim yanıldığımı ispat eden olursa, değil eline, ayaklarına kapılırım.
Bu parçadaki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle düzeltilebilir?
A) “istediği” yerine “istenen” sözcüğü getirilerek
B) “eğer” sözcüğünden sonra “kimse” sözcüğü getirilerek
C) “tartışmaya” sözcüğünden sonra “hemen” sözcüğü getirilerek
D) “kapılırım” yerine “kapanırım” sözcüğü getirilerek
E) “isteyenle” sözcüğünden önce “ben” getirilerek

Çözüm: Deyimler kalıplaşmış sözler olduğu için deyimlerin yerleri değiştirilmez, yerine eş anlamlısı konulmaz. Bu nedenle verilen cümle “ayaklarına kapılırım” değil “ayaklarına kapanırım” şeklinde düzeltilerek anlatım bozukluğu giderilir.

Yanıt D

Soru 8

Şiirin yaşayış biçimi olması, onun gerektirdiklerinin yapılmasından başka bir şey değildir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yerinde kullanılmayan sözcük bulunması
B) Aynı anlama gelen sözcük ya da eklerin bulunması
C) Anlamca çelişkili sözcüklerin bir arada kullanılması
D) Ad tamlamasında tamlanan ekinin bulunmaması
E) Birinci cümlenin öznesinin ikinci cümleyi karşılaması

Çözüm: Öge eksikliği olmadığı halde, aynı ögeyi tekrardan kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar. Bu nedenle verilen cümlede “onun” sözcüğü atılarak anlatım bozukluğu giderilir.

Yanıt B

Soru 9

Bir düzeyi aşamayan şiirlerin çoğaltılması elbette kazanım olarak değerlendirilemez. Şairimiz de sırf bu nedenden ötürü şiirlerini yayımlamaya karar verdi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A) “çoğaltılması” sözcüğü “çoğalması” yapılarak
B) “elbette” sözcüğünden önce “buna” sözcüğü eklenerek
C) “kazanırım” sözcüğü “kazanç” olarak değiştirilerek
D) “ötürü” sözcüğü cümleden atılarak
E) Yükleme çoğul eklenerek

Çözüm: Sözcüğün yanlış yapılandırılması anlatım bozukluğuna yol açar. Bu nedenle verilen cümlede “çoğaltılması” yerine “çoğalması” getirilerek anlatım bozukluğu giderilir.

Yanıt A

Soru 10

Televizyon mu radyo mu dinlesin, sabahtan beri bir türlü karar veremiyordu.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) “karar veremiyordu” yerine “kararsızdı” sözcüğü getirilerek
B) “bir türlü” sözü cümleden atılarak
C) “sabahtan beri” sözü cümlenin başına getirilerek
D) “televizyon mu” sözünden sonra “izlesin” sözcüğü getirilerek
E) “televizyon mu radyo mu” sözlerinin arasına virgül konularak

Çözüm: Verilen cümlede ortak olmadığı halde ortakmış gibi kullanılan “dinlesin” yüklemi anlatım bozukluğuna yol açar. Bu nedenle “televizyon” sözcüğünden sonra “izlesin” sözcüğü getirilerek anlatım bozukluğu giderilir.

Yanıt D

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.