Yazar

Mehmet Rauf Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı 12 Ağustos 1875 tarihinde İstanbul’da doğdu. Küçük yaşta edebiyat ile ilgilenmeye başlayarak İngilizce ve Fransızca öğrendi. Askeri Rüştiyeden sonra Bahriye (denizcilik) mektebini bitirerek deniz subayı oldu. 1894’te staj için Girit’e, 1895’te Almanya’ya gönderildi ve […]

Yazar

Katip Çelebi Kimdir? Hayatı, Eserleri

Hayatı 1609 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa bin Abdullah’tır. Babası enderûnda eğitim görerek yetişmiş bir askerdi. Ordu kâtipliği vazifesinde bulunduğu için ulema ve halk arasında Kâtip Çelebi lakabı ile tanındı. Hacca gittiği ve uzman […]