anlam değişmeleri
Ders Notları

Anlam Değişmeleri

Dil yaşayan bir varlıktır. Toplum yaşamına bağlı olarak doğadaki her şey gibi dil de zamanla değişir. Bu değişme, dilin ses yapısında olabileceği gibi anlam alanında da olabilir. Bir sözcüğün başlangıçta yansıttığı anlamda bir daralma, genişleme, […]

gerçekleşmemiş beklenti
Ders Notları

Gerçekleşmemiş Beklenti Nedir? Özellikler, Örnekler

Bir olay ya da durumun beklenildiği biçimde sonuçlanmadığını, beklentinin gerçekleşmediğini anlatan cümlelere “gerçekleşmemiş beklenti” cümlesi denir. Annem şehir dışına gidince özgürlüğüme kavuşacağımı sanmıştım. Bizi görünce sevinir, üzüntülerini unutur diye düşünmüştük. Teknolojik olanakların gelişmesine bakarak edebiyatta […]

Türkçe

Vurgu Nedir? Türkçe Kelimelerde Vurgu

Vurgu Nedir? Vurgu; söz içinde bir heceyi, diğerlerine göre daha yüksek ses tonuyla, söyleyiş süresi uzatılarak, öteki hecelerden daha baskılı ve belirgin bir biçimde söylemektir. Vurgu, konuşurken bir hece üzerine düşen hava şiddeti veya soluk […]

Türkçe

Karşıt Anlamlı Sözcük Nedir?

Birbirine karşıt (zıt) durum, eylem, olgu ya da kavramları karşılayan sözcüklere karşıt anlamlı sözcük adı verilir. Örnek: uzun / kısa çalışkan / tembel güzel / çirkin yumuşak / sert iyi / kötü ağlamak / gülmek […]

mecaz anlam nedir
Ders Notları

Mecaz Anlam Nedir? Mecaz Anlam Örnekleri

Mecaz Anlam Nedir? Sözcüğün, gerçek anlamından uzaklaşarak, başka bir kavram (sözcük) yerine kullanılmasıyla kazandığı anlama “mecaz anlam” denir. Mecazlaşan sözcük genellikle soyut bir anlam taşır. “Ona pek güvenme, tabansızın biridir o.” Cümlesinde “tabansız” sözcüğünün gerçek […]

Ders Notları

Terim Anlam Nedir? Terim Anlam Örnekleri

Bir bilim, spor, sanat veya meslek dalında bu alanlarla ilgili özel bir anlamı karşılayan sözcüklere “terim anlam” denir. “Kök” sözcüğünün gerçek anlamı “bitkilerin toprak altında kalan kısmı”dır. Ama sözcük hem matematikte hem dil bilgisinde yalnızca […]