anlam değişmeleri
Ders Notları

Anlam Değişmeleri

Dil yaşayan bir varlıktır. Toplum yaşamına bağlı olarak doğadaki her şey gibi dil de zamanla değişir. Bu değişme, dilin ses yapısında olabileceği gibi anlam alanında da olabilir. Bir sözcüğün başlangıçta yansıttığı anlamda bir daralma, genişleme, […]

gerçekleşmemiş beklenti
Ders Notları

Gerçekleşmemiş Beklenti Nedir? Özellikler, Örnekler

Bir olay ya da durumun beklenildiği biçimde sonuçlanmadığını, beklentinin gerçekleşmediğini anlatan cümlelere “gerçekleşmemiş beklenti” cümlesi denir. Annem şehir dışına gidince özgürlüğüme kavuşacağımı sanmıştım. Bizi görünce sevinir, üzüntülerini unutur diye düşünmüştük. Teknolojik olanakların gelişmesine bakarak edebiyatta […]

Türkçe

Vurgu Nedir? Türkçe Kelimelerde Vurgu

Vurgu Nedir? Vurgu; söz içinde bir heceyi, diğerlerine göre daha yüksek ses tonuyla, söyleyiş süresi uzatılarak, öteki hecelerden daha baskılı ve belirgin bir biçimde söylemektir. Vurgu, konuşurken bir hece üzerine düşen hava şiddeti veya soluk […]

Türkçe

Karşıt Anlamlı Sözcük Nedir?

Birbirine karşıt (zıt) durum, eylem, olgu ya da kavramları karşılayan sözcüklere karşıt anlamlı sözcük adı verilir. Örnek: uzun / kısa çalışkan / tembel güzel / çirkin yumuşak / sert iyi / kötü ağlamak / gülmek […]

Türkçe

Eş Anlamlı Sözcük nedir?

Aynı kavramı karşılayan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler Dilimizdeki eş anlamlı sözcüklerden biri genellikle başka dillerden alınmış sözcüklerdir. Örnek deprem / yer sarsıntısı / zelzele konuk / misafir yoksul / fakir yöntem / metot; sınav […]