Türkçe

Vurgu Nedir? Türkçe Kelimelerde Vurgu

Vurgu Nedir? Vurgu; söz içinde bir heceyi, diğerlerine göre daha yüksek ses tonuyla, söyleyiş süresi uzatılarak, öteki hecelerden daha baskılı ve belirgin bir biçimde söylemektir. Vurgu, konuşurken bir hece üzerine düşen hava şiddeti veya soluk […]

Türkçe

Karşıt Anlamlı Sözcük Nedir?

Birbirine karşıt (zıt) durum, eylem, olgu ya da kavramları karşılayan sözcüklere karşıt anlamlı sözcük adı verilir. Örnek: uzun / kısa çalışkan / tembel güzel / çirkin yumuşak / sert iyi / kötü ağlamak / gülmek […]

Türkçe

Eş Anlamlı Sözcük nedir?

Aynı kavramı karşılayan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler Dilimizdeki eş anlamlı sözcüklerden biri genellikle başka dillerden alınmış sözcüklerdir. Örnek deprem / yer sarsıntısı / zelzele konuk / misafir yoksul / fakir yöntem / metot; sınav […]

Ders Notları

Mecaz anlam nedir?

Mecaz Anlam Nedir? Sözcüğün, gerçek anlamından uzaklaşarak, başka bir kavram (sözcük) yerine kullanılmasıyla kazandığı anlamdır. Mecazlaşan sözcük genellikle soyut bir anlam taşır. Ona pek güvenme, tabansızın biridir o. Cümlesinde “tabansız” sözcüğünün gerçek anlamı “tabanı olmayan”dır. […]

Ders Notları

Terim Anlam Nedir? Terim Anlam Örnekleri

Bir bilim, spor, sanat veya meslek dalında bu alanlarla ilgili özel bir anlamı karşılayan sözcüklere “terim anlam” denir. “Kök” sözcüğünün gerçek anlamı “bitkilerin toprak altında kalan kısmı”dır. Ama sözcük hem matematikte hem dil bilgisinde yalnızca […]