Fotoğraf yok
Soru Bankası

Cumhuriyet Dönemi Halk Edebiyatı Test

1) 1933 yılında tanıştığı Ahmet Kutsi Tecer’in teşvikleriyle kendi sözlerini yazıp söylemeye başlamıştır. Eserlerinde yalın bir Türkçe vardır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete […]

Soru Bankası

Tamlamalar Test

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ. 1) İsim tamlamalarında tamlayan önce, tamlanan sonra gelir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir örnek vardır? A) Yeryüzünde hiç kimsenin öyle bir sesi yoktur. B) Dünyanın hiçbir […]

Soru Bankası

Edat Bağlaç Ünlem Test

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ. 1) “Yalnız” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır? A) Bu geziye yalnız gidiyor. B) Onu sokakta yalnız dolaşırken gördüm. C) Bu yalnız adamı herkes tanırdı. D) Kitabı […]

Soru Bankası

Sözcükte Yapı Test

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ. 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır? A) Büyük salondaki sergiye pek ilgi gösterilmiyor. B) Kolumdaki sargıyı artık değiştirmeliyiz. C) Arada bir arkadaşlarla […]

Soru Bankası

Türkçe Paragraf Test – 3

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ. 1) (I) Çağımız insanının en büyük tutkularından biri hâline gelmiştir, alışveriş. (II) Alışveriş öncesinde piyasa araştırması yapılmalı, fiyatlar karşılaştırılmalıdır. (III) Ancak bu tutku aceleye getirilmemeli enine boyuna düşünülerek […]

Soru Bankası

Türkçe Paragraf Test – 2

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ. 1) (I) Toplum üzerinde eğitici, geliştirici, uyarıcı etkisi olan sinema sanatı, bizde yozlaşmayı besleyen bir olay olmaktan öteye gidememiştir. (II) Gerçek sinema ürünleri ise tek başlarına var olma […]

Soru Bankası

Türkçe Paragraf Test

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ. 1) Yahya Kemal’in şiirlerinde insan ve toplum dinamiktir, içinde bulunduğu an ve durum onu durdurmaz ve korkutmaz. Tevfik Fikret’in realist olmasına karşın Yahya Kemal idealisttir. O, Fikret gibi […]

Soru Bankası

Beş Hececiler Test – 2

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ. 1) ……. dergisi, Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç tarafından, 1941 -1948 yılları arasında yüz altmış bir sayı yayımlanmıştır. Türkçü milliyetçi bir dergidir. Dergide, Türk kültürü ve […]

Soru Bankası

Modernizmi Esas Alan Eserler Çıkmış Sorular

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ. 1) Adalet Ağaoğlu; Almanya’da kazandığı parayı bir otomobile yatıran ve onu bin bir özenle ülkesine getiren gurbetçinin hikâyesini, bir aydın uzaklığında ve işçinin duygusunu küçümseyen bir edayla ……. […]