Ders Notları

Edebiyatımızda İlkler

Binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olan edebiyatımızla ilgili bilinmesi gereken “ilkler” İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Batılı tekniği uygun ilk roman: […]

Ders Notları

İlk Türk Sinemaları

Osmanlı İmparatorluğu sinemayla 1896’da gösterime başlayan Fransa’dan hemen sonra tanıştı. Lumiere Kardeşler ’in bir kameramanı 1896’da İstanbul’a gelerek Boğaziçi’nde çekimler yaptı. Ardından İzmir, Hayfa, Kudüs ve başka şehirleri görüntüledi. Aynı yılın Sonlarında, bilet alınarak girilen ilk sinema gösterimi yapıldı. Pathe […]

Ders Notları

Senaryo Nedir? Nasıl Yazılır?

Senaryo Nedir? Senaryo, bir filimin çevrilmesine temel olan ya da bir televizyon dizisinin gerçekleştirilmesine kılavuz olmak üzere hazırlanan metindir. Senaryo, seyircinin ne göreceğinin, ne işiteceğinin geliş sırasıyla gösterir. Senaristin işi, seyircinin peşine takılacağı bir düş […]

Fotoğraf yok
Ana Sayfa

Akif’in Karakteri

Milletlerin tarihinde büyük adamlar vardır. Kimi bir devletin temelini attıkları için, kimisi kurtarıcı olarak milletinin vatanın birlik ve bütünlüğünü korudukları ve bunları yeni güçlerle takviye edip zirveye çıkardıkları için büyüktürler. Haşmetli mazimizi dile getiren şairlerimiz […]

Ders Notları

Milli Edebiyat Döneminde Dergi ve Gazeteler

  Çocuk Bahçesi: Edebiyat-ı Cedide’nin yayın organı olan Servet-i Fünun dergisi kapatılınca, İstanbul’daki bas­kıdan bunalan gençlik, Selanik’te “Çocuk Bahçesi” dergisini çıkarır (1905). Dergide Mehmet Emin Yurdakul’un arı dille ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirleri görülür. Aynı […]

Ders Notları

Karamazov Kardeşler Özet

Bölüm 1 – Küçük Sevimli Bir Aile Ailenin genel hatları ile anlatıldığı giriş bölümünde Dimitri tam payını alamadığı annesinin mirasından payını almak için kente gelmiştir. İvan da eğitimini tamamladığı için kenttedir. Alyoşa ise bir süre […]

Ders Notları

Aşık Tarzı Halk Edebiyatı

1. Âşık edebiyatında koşma, semai, varsağı, destan nazım biçimleri bulunur. 2. Koşma, lirik konuları işler. Bu yönüyle gazel ve koşuklar gibidir. 3. Semai, biçim bakımından koşma gibidir. 8’li ölçüyle söylenir. 4. Semai, ezgisi bakımından koşmadan […]

Muhtelif

İntibah Özet

ESERİN ÖZETİ: Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Ali Bey, yirmi iki yaşlarında iyi bir eğitim ve öğrenim görmüş bir gençtir.Yalnız hayat tecrübesinden yoksundur. 19. asrın seçkin gezinti yerlerinden biri olan Çamlıca’da dolaşırken çok güzel bir […]

Öne Çıkanlar

Anadolu Mitolojisinde Yedi

Sayıların kutsallığı Anadolu’nun evren anlayışı,yaşama koşulları ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Ancak bu bağlantıya dayanılarak bütün kutsal sayıların Anadolu kaynaklı olduğu da söylenemez bugün Anadolu halkının dilinde yedi sayısıyla ilgili sayısız inanç vardır. Halk yedi sayısına […]