kahraman bakış açısı örnek metin
Ödev

Kahraman Bakış Açısı Örnek Metin

Anlatmaya bağlı metinlerde kullanılan bakış açılarından biri de kahraman (I. Tekil) bakış açısıdır. Bu bakış açısında: Anlatıcı kahramanlardan biridir. Başkahramanı olabileceği gibi, daha önemsiz kişilerden biri de olabilir. Olayların içindedir; gördüğünü, duyduğunu, bildiğini anlatır. Okuyucu […]

Ders Notları

Sultanahmet Nutku

  “Kardeşlerim, evlâtlarım! Ruhu göklerde olan yedi yüz senelik şanlı tarihimiz bu minarelerden bugün, Osmanlı tarihinin faciasını seyrediyor. Bu muazzam, bu tarihî meydanda, zafer alayları tertip eden ecdadımızın ruhu bizi seyrediyor. Dünyaların öbür ucuna at […]

kahraman bakış açısı örnek metin
Ödev

Tevfik Fikret Yağmur | İnceleme

YAĞMUR Küçük, muttarid, muhteriz darbeler Kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz Olur dem-be-dem nevha-ger, nağme-saz Kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz Küçük, muttarid, muhteriz darbeler… Sokaklarda seylâbeler ağlaşır, Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır; Bulutlar karardıkça zerrâta bir Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir; Bürür […]