Makale

Türk Kültürü ve Anadolu Müslümanlığı

Türk kültürü binlerce yıllık geçmişe sahip zengin bir kültürdür. Orta Asya’nın bozkırlarından, Urallardan Altaylardan kopup gelen bu kültür; içerisinde pek çok dini sistemi, inanışı, felsefi düşünceleri, mistik yapıları ve geleneksel uygulamaları da barındırmaktadır. Günümüze kadar […]

Makale

Yakın Dönem Türk Sinemasında Kültürel Unsurlar

Değişen dünya koşulları devletlerin ve milletlerin kültürel politikalarını etkilemektedir. Küreselleşme, dünyada bir yandan tek biçimliliği, tek olma tehlikesini beraberinde getirirken, diğer taraftan bilinçli olarak ulus devletlerin ortadan kaldırılması amacı doğrultusunda mikro milliyetçilikleri körüklemektedir. Bu tehlikeler […]

Ana Sayfa

Huzur’un İstanbul’u

 Sanat, estetik, tarih, politika, insan, aşk, tabiat gibi konuların yanında İstanbul’un ve değişen mevsimlere göre İstanbul peyzajının da ilmek ilmek işlendiği bir eserle karşı karşıyayız: Huzur1. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 1949 yılında kitap hâline getirilen bu […]

Makale

Günümüzdeki Şaman Adetleri

Günümüzde halk arasında yaygın olan ve batıl inanç deyip geçtiğimiz bazı inanışların Türklerin İslamiyet’ten önce inandığı Şamanizm dininden kalmış olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Türkler hala Şaman geleneklerini devam ettiriyor. Bu gelenekler kimi yerde ilk şekliyle […]