eğitim sistemi değişti
Makale

Temel yeterlilik sınavı hakkında her şey

Üniversiteye giriş aşamasında öğrencileri bekleyen bir başka yenilik ise LYS yerine uygulamaya alınan Temel Yeterlilik Sınavı’dır. Bu sınav öğrencilerin temel derecede yeterlilik düzeylerini ölçmek ve belirleyici puanı vermek üzere kurulmuştur. Siz de tyt türkçe soruları […]

eğitim sistemi değişti
Makale

Türkçe Yeterlilik Sınavı Hakkında Her Şey

Eğitim sisteminde gerçekleştirilen köklü değişiklik sonrasında akıllarda bulunan soru işaretleri için yanıtlar aranıyor. Siz de sitemiz aracılığı ile yayınlanan bilgilendirme makalelerini okuyarak yks edebiyat soruları konusunda nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini zahmetsiz bir şekilde öğreneceksiniz. […]

Makale

Türk Kültürü ve Anadolu Müslümanlığı

Türk kültürü binlerce yıllık geçmişe sahip zengin bir kültürdür. Orta Asya’nın bozkırlarından, Urallardan Altaylardan kopup gelen bu kültür; içerisinde pek çok dini sistemi, inanışı, felsefi düşünceleri, mistik yapıları ve geleneksel uygulamaları da barındırmaktadır. Günümüze kadar […]

Makale

Yakın Dönem Türk Sinemasında Kültürel Unsurlar

Değişen dünya koşulları devletlerin ve milletlerin kültürel politikalarını etkilemektedir. Küreselleşme, dünyada bir yandan tek biçimliliği, tek olma tehlikesini beraberinde getirirken, diğer taraftan bilinçli olarak ulus devletlerin ortadan kaldırılması amacı doğrultusunda mikro milliyetçilikleri körüklemektedir. Bu tehlikeler […]

Ana Sayfa

Huzur’un İstanbul’u

 Sanat, estetik, tarih, politika, insan, aşk, tabiat gibi konuların yanında İstanbul’un ve değişen mevsimlere göre İstanbul peyzajının da ilmek ilmek işlendiği bir eserle karşı karşıyayız: Huzur1. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 1949 yılında kitap hâline getirilen bu […]

Makale

Günümüzdeki Şaman Adetleri

Günümüzde halk arasında yaygın olan ve batıl inanç deyip geçtiğimiz bazı inanışların Türklerin İslamiyet’ten önce inandığı Şamanizm dininden kalmış olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Türkler hala Şaman geleneklerini devam ettiriyor. Bu gelenekler kimi yerde ilk şekliyle […]

sodom ve gomore
Makale

Sodom ve Gomore’de Batılılaşma Sorunu

Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından, 1928 yılından yayımlanan “Sodom ve Gomore” işgal altındaki İstanbul’da yaşanan ahlaki çöküntüyü konu edinir. Yüzyıllar boyunca imparatorluğa başkentlik eden İstanbul, şimdi İngiliz, Fransız, İtalyan subaylarının elinde olmasına rağmen İstanbul halkının bir […]