Ders Notları

Mehmet Emin Yurdakul Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı 1869’da İstanbul’da doğan sanatçı 1944’te İstanbul’da vefat etmiştir. İlk öğreniminden sonra orta öğrenimini Askeri Rüştiye’de tamamlayan sanatçı, Mülkiye İdadisinde (lise) okumuş, oradan Hukuk’a başlamış, ama ikisini de yarıda bırakıp memurluğa geçmiştir. Hicaz, Sivas ve […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Primo Türk Çocuğu Özet

1.KİTABIN KONUSU: Milli dil ve kültürüne yabancı yetişen bir gencin kimliğini bulmasıdır. 2.KİTABIN ÖZETİ: Primo Türk çocuğu nasıl oldu? Eylül gecesiydi ve gökyüzünde tek bi yıldız bile yoktu. Selanik, gündüzki heyacanlardan, gürültülerden yorulmuş gibi, baygın […]

Ders Notları

İlk Türk Sinemaları

Osmanlı İmparatorluğu sinemayla 1896’da gösterime başlayan Fransa’dan hemen sonra tanıştı. Lumiere Kardeşler ’in bir kameramanı 1896’da İstanbul’a gelerek Boğaziçi’nde çekimler yaptı. Ardından İzmir, Hayfa, Kudüs ve başka şehirleri görüntüledi. Aynı yılın Sonlarında, bilet alınarak girilen ilk sinema gösterimi yapıldı. Pathe […]

senaryo nedir
Ders Notları

Senaryo Nedir? Nasıl Yazılır?

Senaryo, bir filimin çevrilmesine temel olan ya da bir televizyon dizisinin gerçekleştirilmesine kılavuz olmak üzere hazırlanan metindir. Senaryo, seyircinin ne göreceğini ne işiteceğini geliş sırasıyla gösterir. Senaryo yazan kişiye senarist adı verilir. Senaristin işi, seyircinin […]

milli edebiyat dönemi
Ders Notları

Milli Edebiyat Dönemindeki Dergi ve Gazeteler

Tanzimat Dönemi ile birlikte Türk kültürü büyük değişimler yaşamış, batı dünyasından birçok kavram ve tür ithal edilmiştir. Bunlardan birisi de gazete olmuş; Tanzimat’ın ardından gazetecilik faaliyetleri hız kazanmıştır. Servetifünun Dönemi’ne geldiğimizde ise gazetecilik faaliyetleri azalmış, […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Osmanlı Devleti’nde Bozulmanın Nedenleri

Osmanlı İmparatorluğunda en başta Osman Gazi soyundan Padişah bulunurdu. Padişah’a “yeryüzünde Allah’ın istediği adil düzeni kurma görevi verilen kişi” anlamında Zıllullah(Allah’ın gölgesi) denirdi. Padişahtan sonra askerler, ilim sahipleri, zanaatçılar ve en sonda da halk gelirdi. […]

Ders Notları

Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu

Türkçülük akımına kadar birtakım öncüler var olmuştur. Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami gibi kişiler Türk tarihi, dili ile ilgili eserler kaleme almışlardır. 1789 ihtilali Osmanlı için bölücü bir fikir ortaya çıkarmış olsa da Türk milliyetinin […]

saf şiir
Ders Notları

Saf Şiir Nedir? Özellikleri Temsilcileri

Saf şiir (öz şiir) anlayışı, Fecr-i Âti şiir duyarlılığını devam ettiren Ahmet Haşim’le başlayan ve Yahya Kemal’in de katıldığı bir şiir hareketidir. Bu anlayış asıl meyvesini Cumhuriyet döneminde vermiştir. Haşim ve Yahya Kemal öncü sayılırlar. […]

Ders Notları

Parnasizm Nedir? Parnasizm Özellikleri, Parnasizm Temsilcileri

Parnasizm, Romantizme karşı ortaya çıkmış bir edebi akımdır. Romantizmin aşırı duygusallığına karşı daha çok şiirde ortaya çıkmıştır. Fransa’da 1860’ta “Çağdaş Parnas” adlı şiir dergisinin etrafında toplanan sanatçılarca kurulmuştur. Parnasizm, adını Yunanistan’da ilham perilerinin yaşadığına inanılan […]