gazel nedir
Ders Notları

Gazel Nedir? Özellikleri, Gazel Örnekleri

Gazel, divan edebiyatında yüzyıllar boyunca en çok kullanılan nazım şekli olmuştur. Kelime anlamı “kadınlar için söylenen güzel ve âşıkane söz”dür. Önceleri kasidenin bir bölümü olan gazel, İran edebiyatında klasik şeklini almış, 13. yüzyıldan itibaren de […]

Ders Notları

Türkü Nedir? Özellikleri, Türkü Çeşitleri

Çeşitli ezgilerle söylenen Anonim halk şiiri nazım şekline türkü adı verilir. Anonim halk şiiri içinde en çok kullanılan ve sevilen nazım biçimi türküdür. Türküler yapı bakımından iki bölümden oluşur. Birinci bölüm, türkünün asıl sözlerinin bulunduğu […]

genel ve özel anlam
Ders Notları

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

Sözcükler arasında genel anlamlı, özel anlamlı ayrımı sözcüklerin anlam kapsamıyla ilgilidir. Gelin birlikte “Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler”e göz atalım. 1. Genel Anlamlı Sözcükler Anlam kapsamı geniş olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler denir. ⇒ “Ağaç, […]

hangisi gazelin matla bölümüdür
Ders Notları

Hangisi Gazelin Matla Bölümüdür

Divan şiirinde en fazla kullanılan nazım biçimleri arasında kaside ve gazel başta gelmektedir. Gazel ve kasideler ile ilgili; “hangisi kasidenin matla bölümüdür?” “hangisi gazelin matla bölümüdür?” “hangisi kasidenin makta bölümüdür?” “hangisi gazelin makta bölümüdür?” soruları […]

Ders Notları

Hoca Dehhani “Umma” Redifli Gazel İncelemesi

Hoca Dehhani, divan edebiyatının ilk şairi kabul edilmektedir. 13. yüzyılda yaşayan sanatçı, döneminin genel anlayışının dışına çıkmış ve ilk kez din dışı temalarla şiirler yazmıştır. Sanatçının hayatı hakkında elimizde yeterince bilgi bulunmamaktadır. Bu yazımızda “Hoca […]