destan
Ders Notları

Destan Nazım Biçiminin Özellikleri

Destan, halk şiirinin en uzun nazım biçimidir. Destanlarda genellikle savaşı deprem, yangın gibi bir konu işlenir. Ayrıca destanlar aşık tarzı halk şiirinin diğer nazım biçimlerinden daha uzundur. Destanların Özellikleri Genellikle 11’li hece ölçüsüyle bazen 8’li […]

Ders Notları

Semai Nedir? Özellikleri, Semai Örnekleri

Semai, halk şiirinin klasik biçimiyle söylenen nazım biçimlerinden biridir. Sözlük anlamı “işitilerek öğrenilen şiir” demektir. Semainin Özellikleri Uyak düzeni ve dörtlük sayısı koşmayla aynıdır. Dizelerinin hece sayısı ve özel bir ezgiyle söylenmesi yönüyle koşmadan ayrılır. […]

varsağı
Ders Notları

Varsağı Nedir? Özellikleri, Varsağı Örnekleri

Varsağı, Güney Anadolu’da (Toroslarda) yaşayan Varsak (Avşar) boyunun özel bir ezgiyle söylediği şiirlerdir. Nazım şekli, adını bu boydan alır. Varsağıların Özellikleri Varsağılarda koçaklamayı andıran söyleyiş özelliği yani “yiğitlik, mertlik, kahramanlık” havası vardır. Şiirde bu havayı […]

koşma
Ders Notları

Koşma Nedir? Özellikleri, Koşma Örnekleri

Koşma, Halk edebiyatının en yaygın nazım biçimidir. Genellikle 11’li hece ölçüsü ile söylenen koşmalarda; aşk, sevgi, güzellik, tabiat, gurbet, üzüntü, sevgiliye kavuşma isteği, ayrılıktan ve dünyadan yakınma, yiğitlik, ölüm gibi lirik konular işlenir. Koşmanın Özellikleri […]

Ders Notları

Divan Edebiyatı Akımları

13. yüzyılda doğup 19. yüzyıla kadar varlığını sürdüren Divan Edebiyatı, edebiyat tarihimizin önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Yüzyıllar içinde değişen siyasi, sosyal koşullar ve komşu coğrafyalarda yaşanan edebi gelişmeler, divan şiirinde farklı anlayışların doğmasına neden olmuştur. […]

Ders Notları

Halide Edip Adıvar Romanları

Halide Edip Adıvar, Türk edebiyatının en ünlü kadın yazarlarından biridir. İlk romanlarında kadın psikolojisini anlatmış, daha sonra Ziya Gökalp’ın etkisiyle Türkçülük düşüncesine yönelmiştir. Halide Edip romanları teknik yönden çok başarılı değildir ancak işlediği konular, hareketli […]

Ders Notları

Recaizade Mahmut Ekrem Hakkında Bilgi

Türk şiirinin en büyük şairleri arasında yer alan Recaizade Mahmut Ekrem, edebiyatımızın yenileşmesinde büyük rol oynamıştır. O, şair kimliğinin yanı sıra öğretmen, devlet adamı, çevirmen, romancı ve tiyatro yazarıdır. Recaizade Mahmut Ekrem hakkında bazı bilgileri […]