Ders Notları

Aruz Ölçüsüyle Yazılan Halk Şiirleri

Halk şiiri anlayışında çok büyük oranda hece ölçüsü kullanılmasına rağmen aruz ölçüsüyle yazılan halk şiirleri de mevcuttur. İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatının daha ilk asırlarından itibaren aruz ölçüsü edebiyatımıza girmiştir. Her ne kadar halk şiirinde […]

Ders Notları

Dede Korkut Hikâyeleri

“Dede Korkut Hikâyeleri” asıl adı “Kitab-ı Dede Korkut Alâ Lisan-ı Taife-i Oğuzan”dır. Bugünkü söylenişle “Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı”dır. Dede Korkut Hikâyeleri, bir mukaddime (ön söz) ve on iki hikâyeden oluşur. Eser 15. yüzyılda derlenerek […]

Ders Notları

17. Yüzyıl Halk Şairleri

16. yüzyılda yaşamış halk şairlerinden günümüze çok fazla metin kalmamasına karşılık, 17. yüzyıl halk şairleri, büyük oranda günümüze ulaşmışlardır. Bu dönemde yaşayan saz şairlerinin hayatları hakkında çok detaylı bilgiler bulunmamaktadır. Aşık Tarzı Halk Şiirinin Genel […]

Ders Notları

Diyalog Tekniği Nedir? Diyalog Tekniği Örnekleri

Diyalog tekniği, hikâye ve romanlarda en çok kullanılan anlatım teknikleri arasındandır. Diyalog, karşılıklı konuşma anlamına gelir. Romanlarda ve hikayelerde genellikle anlatma ve gösterme teknikleri bir arada kullanılır. Hikâyelerde Kullanılan Anlatım Teknikleri Diyalog Tekniğinin Özellikleri Bu […]

Ders Notları

Anlamlarına Göre Cümleler | Konu Anlatımı

Anlamlarına göre cümleler, sözcüklerin cümle içindeki kullanımına göre şekillenir. Anlamlarına göre cümleler çok fazla alt başlık halinde incelenebilir. Biz, sizler için bazı alt başlıkları derledik. 1.Tahmin Cümleleri 2.Olasılık (İhtimal) Cümleleri 3.Öneri (Teklif) Cümleleri 4.Varsayım Cümleleri […]

Ders Notları

Anlatımına Göre Cümleler

Yazarın metinin anlatımındaki tavrının sonucunda anlatımına göre cümleler oluşur. Anlatımına göre cümleler şu alt başlıklara ayrılır: 1.Nesnel Anlatımlı Cümleler 2.Öznel Anlatımlı Cümleler 3.Tanımlama Cümleleri 4.İçerik (Konu) Cümleleri 5.Üslup (Biçem) Cümleleri 6.Doğrudan (Dolaysız) Anlatımlı Cümleler 7.Dolaylı […]

Ders Notları

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede anlam ilişkileri metne göre şekillenir. Cümlede anlam ilişkileri şu şekilde alt başlıklara ayrılabilir: 1. Yakın Anlamlı Cümleler 2. Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler 3. Sebep – Sonuç İlişkisi Bildiren Cümleler 4. Amaç Bildiren Cümleler 5. […]