örtülü özne
Ders Notları

Örtülü Özne Nedir? Örtülü Özne Örnekleri

Edilgen çatılı cümlelerde, gerçek öznenin “tarafından”, “yüzünden”, “nedeniyle”, “etkisiyle” sözcükleri ve “-ca, -ce” gibi ifadelerle belirtildiği bölüme “örtülü özne” denir. Örtülü özne, gerçek öznenin çeşitli ek ve sözcüklerle gizlenmesidir aslında. Örtülü öznenin olduğu cümlelerde “sözde […]

Ders Notları

Kesme İşaretinin Kullanılmadığı Yerler

Özel isimlere getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Ancak belli durumlarda kesme işareti kullanılmaz. Kesme işaretinin kullanılmadığı yerler şunlardır: Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka […]

öznel yargı nesnel yargı
Ders Notları

Öznel Yargı ve Nesnel Yargı Nedir?

Öznel yargı ve nesnel yargı kavramları, cümlede anlam sorularında karşımıza sık sık çıkmaktadır. Bu makalemizde bu kavramları örneklerle beraber inceleyeceğiz. Öznel Yargılar Bireyin duygu ve düşüncelerine dayanan, kişiden kişiye değişen, kanıtlanamayan, yorumlanabilir yargılardır. Kişisel, subjektif, […]

deyim atasözü farkları
Ders Notları

Deyim ve Atasözü Arasındaki Farklar

Deyim ve atasözü kavramları zaman zaman birbiriyle karıştırılmaktadır. Deyimler asıl anlamlarından uzaklaşarak yeni kavramlar meydana getiren kalıplaşmış sözlerdir. En az iki sözcükten kurulan deyimler, anlam aktarımı yoluyla oluşmuş söz öbekleridir. Deyimlerde benzetmeler, deyim aktarması, ad […]

Ders Notları

Dil Teorileri

Dillerin ortaya çıkışıyla ilgili birçok farklı görüş vardır. Bu konuda farklı dil teorileri ortaya atılmıştır. Bugün dillerin doğuş ile ilgili görüşler iki merkezde toplanmıştır. Birincisi; dilin tek bir kaynakta yani tek bir dilden ortaya çıktığı […]

Ders Notları

Manzume ve Şiir

Manzume ve şiir kavramları sık sık karıştırılmaktadır. Duygu ve düşüncelerin, yazın dünyasında iki türlü ifade biçimi vardır: Nesir ve nazım. Bu iki tür, üslup ve şekil özellikleri bakımından birbirinden ayrılır. Nesirde cümleler art arda sıralanırken […]

Gamsız'ın Ölümü
Ders Notları

Hikâye İncelemesi | Gamsız’ın Ölümü

Olay hikayesi özelliklerini taşıyan “Gamsız’ın Ölümü”, Reşat Nuri Güntekin’in Leyla ile Mecnun isimli eserinde yer alan bir hikayedir. Bu makalede “Gamsız’ın Ölümü” hikayesini birlikte inceleyeceğiz. A. Özet Talebe Bayramı nedeniyle öğrenciler ile öğretmenler hep birlikte […]

Konuşma Dili
Ders Notları

Konuşma Dili – Yazı Dili

Her dilin konuşma dili ve yazı dili olmak üzere iki yönü vardır: Konuşma Dili Nedir? Günlük hayatta diğer insanlarla iletişim kurmak için konuşurken kullandığımız dil konuşma dilidir. İnsanlar konuşurken dili daha doğal haliyle kullanır, bu […]

isim tamlaması örnekleri
Ders Notları

İsim Tamlaması Örnekleri

Bir adın başka bir adın anlamını belirginleştirmesi ve çeşitli anlam ilişkileri kurması için oluşturulan söz öbeklerine “isim tamlamaları” denir. Bu yazıda sizlerle “isim tamlaması örnekleri”ne göz atacağız. Dört tür isim tamlaması vardır: Belirtili isim tamlaması […]

elli kuruş
Ders Notları

Hikâye İncelemesi | Elli Kuruş

Yazar: “Elli Kuruş” isimli eser Orhan Kemal tarafından yazılmıştır. Bu hikaye yazarın “Önce Ekmek” isimli eserinde yer almaktadır. Türü: Hikâye Kişiler – Zaman – Mekan Kişiler Yazar: Olayları ağzından dinlediğimiz kurmaca bir kişidir. Yazı ile […]