Ders Notları

Edebiyat – Bilim ve Teknik İlişkisi

Bir edebiyat eseri, içinden çıktığı toplumun özelliklerini yansıtır. Edebiyat birçok bilim dalı ile ilişkilendirilebilir. Nasıl ki bir edebi eser tarih, coğrafya, sosyoloji gibi bilim dalları ile ilişki içindeyse bilim teknikle de o şekilde bir ilişkisi […]

Ders Notları

Hikâyede Tema, Konu, Çatışma

Her edebi metin gibi hikâye de yazıldığı dönemin sosyal ve siyasal olaylarından, toplumsal yapıdan, o dönem insanlarının duygu ve düşünce dünyasından, yaşama bakış açısından; kısaca dönemin zihniyetinden çeşitli izler taşır. Her metin bir tema çevresinde […]

Ders Notları

Tevfik Fikret Ali Ekrem Bolayır Tartışması

Servet-i Fünun edebiyatı 1896 yılında doğmuş ve Türk edebiyatının yenileşmesinde büyük katkı sağlamıştır. İlk yıllarında birbirlerine sıkı biçimde bağlı olan Servet-i Fünuncular arasında birkaç yıl sonra geçimsizlikler baş göstermeye başlamış, topluluğa ilk yarayı Tevfik Fikret […]

Ders Notları

Sergüzeşt | Konu, Olay Örgüsü, Kişiler

Farsça bir kelime olan “sergüzeşt”, “başa gelen olaylar, yaşananlar” anlamındadır. Roman ilk kez 1889’da yayımlanmış ancak “esaret” konusunu işlemesi ve “özgürlük”ün önemini vurgulaması nedeniyle yazarın bir süre göz hapsinde tutulmasına neden olmuştur. Samipaşazade Sezai‘nin yazdığı […]

Ders Notları

Sinekli Bakkal Özet, Kişiler, Çatışma

Sinekli Bakkal isimli romanda genel olarak II. Abdülhamit Dönemi anlatılmaktadır. Romanın yazarı Halide Edip Adıvar, o dönemi realist bir anlayışla vermektedir. Özelde ise Rabia’nın hayat hikâyesi ön plana çıkmıştır. Romanda hem siyasal – toplumsal hem […]

Ders Notları

Hikaye İncelemesi | Sicim

“Sicim” isimli hikaye, Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından yazılmıştır. Sizler  için “Sicim” hikayesinin incelemesini yaptık. A. “Sicim” Olay Örgüsü Hikâye, köylü Berauteli Hauchecorne Baba’nın pazarın kurulduğu Gadarville kasabasına gelmesiyle başlar. Yaşlı Hauchecorne yerde bir […]

Ders Notları

Harika Çocuk | Konu, Olay Örgüsü, Kişiler

Toplumcu gerçekçi bir anlayışla işçi ve köylünün, dar gelirli memurların, işsizlerin, sokaktaki adamın sorunlarını yansıtan Orhan Kemal, Harika Çocuk adlı hikâyesinde çalışmak zorunda kalan, küçük, sevimli bir çocukla ilgili izlenimlerini kaleme almıştır. Bu hikâyede sade, […]

Ders Notları

Aynalar Yolumu Kesti | Şiir İnceleme

Aynalar Yolumu Kesti Aynalar, bakmayın yüzüme dik dik; İşte yakalandık, kelepçelendik! Çıktınız umulmaz anda karşıma, Başımın tokmağı indi başıma. Suratımda her suç bir ayrı imza, Benmişim kendime en büyük ceza! Ey dipsiz berraklık, ulvi mahkeme! […]