Konuşma Dili
Ders Notları

Konuşma Dili – Yazı Dili

Her dilin konuşma dili ve yazı dili olmak üzere iki yönü vardır: Konuşma Dili Nedir? Günlük hayatta diğer insanlarla iletişim kurmak için konuşurken kullandığımız dil konuşma dilidir. İnsanlar konuşurken dili daha doğal haliyle kullanır, bu […]

isim tamlaması örnekleri
Ders Notları

İsim Tamlaması Örnekleri

Bir adın başka bir adın anlamını belirginleştirmesi ve çeşitli anlam ilişkileri kurması için oluşturulan söz öbeklerine “isim tamlamaları” denir. Bu yazıda sizlerle “isim tamlaması örnekleri”ne göz atacağız. Dört tür isim tamlaması vardır: Belirtili isim tamlaması […]

elli kuruş
Ders Notları

Hikâye İncelemesi | Elli Kuruş

Yazar: “Elli Kuruş” isimli eser Orhan Kemal tarafından yazılmıştır. Bu hikaye yazarın “Önce Ekmek” isimli eserinde yer almaktadır. Türü: Hikâye Kişiler – Zaman – Mekan Kişiler Yazar: Olayları ağzından dinlediğimiz kurmaca bir kişidir. Yazı ile […]

yedi-mesaleciler
Ders Notları

Yedi Meşaleciler Hakkında Bilgi

Yedi Meşaleciler, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın ilk edebi topluluğudur. Altı şair, bir hikâye yazarından oluşan bu topluluk 1928 yılında yayımladıkları bir beyanname ile ortaya çıkmıştır. “Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” sloganıyla hareket etmişlerdir. Yedi Meşaleciler, […]

anlam değişmeleri
Ders Notları

Anlam Değişmeleri

Dil yaşayan bir varlıktır. Toplum yaşamına bağlı olarak doğadaki her şey gibi dil de zamanla değişir. Bu değişme, dilin ses yapısında olabileceği gibi anlam alanında da olabilir. Bir sözcüğün başlangıçta yansıttığı anlamda bir daralma, genişleme, […]

Ders Notları

Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Türleri

Türk halk şiiri geleneğinde şiirlerin konusuna, ezgisine ve işlevine göre birbirlerinden ayrılmasına ve adlandırılmasına nazım türü denir. Aşık tarzı halk şiiri nazım türleri şunlardır: a. Güzelleme Aşk, sevgiliyi övme, doğa güzelliklerini anlatma vs. konuları işleyen aşık […]

destan
Ders Notları

Destan Nazım Biçiminin Özellikleri

Destan, halk şiirinin en uzun nazım biçimidir. Destanlarda genellikle savaşı deprem, yangın gibi bir konu işlenir. Ayrıca destanlar aşık tarzı halk şiirinin diğer nazım biçimlerinden daha uzundur. Destanların Özellikleri Genellikle 11’li hece ölçüsüyle bazen 8’li […]