Ders Notları

Kafiye Şeması Nasıl Bulunur?

Şiirde redif ve kafiye bulma işlemine başlamadan önce kafiye şemasını belirlememiz gerekir. Bu yazıda “kafiye şeması nasıl bulunur” sorusunun cevabını vereceğiz. Konu anlatımını örneklerle pekiştireceğiz. Mısra sonlarındaki ses benzerliklerinin tespit edilmesine ve bu benzerliklerin bir […]

Ders Notları

Kediler Özet, Olay Örgüsü, Kişiler

“Kediler” isimli hikâye, Samipaşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler” isimli eserinde yer alan üçüncü bölümdür. Küçük Şeyler, edebiyatımızın Batılı anlamdaki ilk hikâye kitabı kabul edilmektedir. Kediler de bu eserin en sevilen hikayelerinden biridir. A) Kediler Özet Büyükada’da […]

Seyahat Jurnali
Ders Notları

Seyahat Jurnali

Seyahat Jurnali, Direktör Ali Bey’in Anadolu’dan Hindistan’a kadar uzanan yolculuğunu anlatan bir eserdir. Bu eser, edebiyatımızın Batılı anlamdaki ilk günlük örneği kabul edilir. Ancak Seyahat Jurnali, daha çok gezi yazısı niteliği taşır. Eser, 1885 yılında […]

Dil Kültür İlişkisi
Ders Notları

Dil Kültür İlişkisi

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür birçok unsurun bir araya gelmesiyle oluşur. Dil ise bu unsurların başında gelmektedir. Bu yazımızda dil kültür […]

Sanat ve Zanaat
Ders Notları

Sanat ve Zanaat

Sanat ve zanaat kavramları sıkça karıştırılmaktadır. Birbirine yakın uğraşları tanımlayan bu ili kavram arasında birtakım benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. Bu yazımızda sanat ile zanaatın karşılaştırmasını yaptık. Sanat Nedir? Zanaat Nedir? “Sanat” kelimesi her ne kadar […]

anlam belirsizliği
Ders Notları

Anlam Belirsizliği

Virgülün gereken yerde kullanılmaması, cümleden birden fazla anlamın çıkmasına yol açar. Bu da anlam belirsizliği kaynaklı anlatım bozukluğuna neden olur. “Kadın doktora bir şeyler anlatıyor.” cümlesinde kadın, doktor isminin önüne gelen bir sıfat durumundadır. Doktor […]

atasözleri ve deyim yanlışları
Ders Notları

Atasözü ve Deyim Yanlışları

Atasözleri ve deyimler, kalıplaşmış yapılardır. Bunlara ne bir sözcük eklenebilir ne de bunlardan bir sözcük çıkarılabilir. Ayrıca bu ifadeler uygun yerde kullanılmalıdır. Atasözü ve deyim yanlışları, anlatım bozukluğu nedenidir. “Şimdi yan oturup doğru konuşalım.” cümlesinde […]

anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması
Ders Notları

Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması

Bir cümlede kullanılan sözcüklerin anlamca birbiriyle tutarlı olması gerekmektedir. Tutarlılık ise sözcüklerin arasında çelişki olmamasıyla mümkündür. Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Bu tür anlatım bozukluğu, olasılık, kesinlik ya da yaklaşıklık […]

gereksiz sözcük kullanımı
Ders Notları

Gereksiz Sözcük Kullanımı

Aynı anlama gelen sözcüklerin aynı cümlede kullanılması durumuna “gereksiz sözcük kullanımı” denir. Bu durum, anlatım bozukluğu nedenidir. DİKKAT! Cümlede gereksiz sözcük bulunması “duruluk” ilkesini bozar. “Neşeli, sağlıklı, şen bir insandı.” cümlesinde “neşeli” ve “şen” aynı […]

Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
Ders Notları

Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması

Anlatım bozukluğu konusu içindeki önemli noktalardan biri de sözcüğün yanlış yerde kullanılması nedeniyle oluşan anlatım bozukluklarıdır. Bu yazımızda sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluklarının nasıl tespit edileceğini ve düzeltileceğini örneklerle açıkladık. İyi bir cümlede […]