yüklem
Ders Notları

Yüklem Nedir? Yüklemin Özellikleri Nelerdir?

Cümlede yargıyı üzerinde taşıyan ögeye “yüklem“denir. Kılış, oluş ve durum yüklem tarafından karşılanır. Yüklem, cümlenin ana ögesidir. Diğer ögeler, yüklemin anlamını çeşitli bakımlardan tamamlamak üzere cümlede yer alır. Çekimli bir eylem ya da ek eylem […]

dolaylı tümleç
Ders Notları

Dolaylı Tümleç Nedir, Nasıl Bulunur?

İsim soylu sözcüklerin “-e, -de, -den” ad durum eklerini alarak yüklemi, yönelme, kalma ve çıkma anlamıyla tümleme görevini yükleyen ögeye dolaylı tümleç denir. Bkz: Cümlenin Ögeleri Dolaylı Tümleç Nasıl Bulunur? Yüklemi yönelme anlamıyla tümleyen dolaylı […]

sone
Ders Notları

Sone Nedir? Sonenin Özellikleri Nelerdir?

Sone, iki dörtlük ve iki üçlükten oluşan 14 dizelik nazım şeklidir. Sone, İtalyan edebiyatında ortaya çıkmış, önce Fransız edebiyatına ardından da edebiyatımıza girmiştir. Sone nazım biçimi, Türk edebiyatına ilk kez Servetifünun döneminde girmiştir. Servetifünun ve […]

bağlaçlar
Ders Notları

Bağlaçların Cümleye Kattığı Anlamlar Nelerdir?

Tek başına anlamı olmayan, sözcükleri ya da cümleleri birbirine bağlayan sözcük türüne bağlaç adı verilir. Bağlaçlar, cümle içinde çeşitli anlam ilgileri kurar. Bu yazımızda “bağlaçların cümleye kattığı anlamlar nelerdir?” sorusuna yanıt verdik. Cümleye sıralama anlamı […]

ilgi zamiri
Ders Notları

İlgi Zamiri Nedir? İlgi Zamiri Örnekleri

Bir belirtili isim tamlamasında düşen tamlananın yerini tutmak üzere tamlayana eklenen “-ki” ekine ilgi zamiri denir. Bkz: Zamir Nedir? “Her mevsimin bir güzelliği vardır, kışınki ise kardır.” cümlesinde “kışın “güzelliği” belirtili isim tamlamasında, tamlanan olan […]

Romanların İşlevleri
Ders Notları

Romanların İşlevleri Nelerdir?

Roman, çözümlenmesi, keşfedilmesi gereken nice hazineler ve hissedilmesi gereken nice hazlar barındırır. Yetkin bir romancı, salt bir takım ilginç olaylar aktarmakla kalmaz; bunlar vasıtasıyla değişik düşüncelere, duygulara, kültürel, tarihî, felsefî, dinî, sosyal ve ideolojik birikimlere, […]

sayıların yazılışı
Ders Notları

Sayıların Yazımı, Sayılar Nasıl Yazılır?

Yazım yanlışları konusunda en çok kafa karıştıran bölümlerden birini sayıların yazımı oluşturmaktadır. Bu makalemizde “sayılar nasıl yazılır”, “sayıların yazımında dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? sorularına örneklerle açıklama getirdik. Bkz: Noktalama İşaretleri | Online Test Sayıların […]