Ders Notları

Codex Cumanicus Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Karadeniz’in kuzeyindeki Kıpçak Türklerinden (Kumanlar) İtalyanlar ve Almanlar tarafından 14. yüzyılda derlenmiş iki bölümlük bir eserdir. Kuman’lar Hristiyan Avrupa ile olan yakınlıkları dolayısıyla, Hristiyan misyonerlerin bu sahalardaki ısrarlı çalışmaları sonunda Hristiyanlığı benimsemişlerdi. Kuman’lar Hristiyan Avrupa […]

Ders Notları

Edebiyatın Bilim – Teknikle İlişkisi

Bilim ve teknik insan yaşamını etkileyen, kolaylaştıran, değiştiren yenilikleri yaratır ve insanlığın hizmetine sunar. Değişen ve gelişen yaşam, insanı da değiştirir ve bu değişim, çağını anlatan edebi metinlere de yansır. Bir toplumun bilim ve teknoloji […]

Ders Notları

Edebiyat ve Toplum İlişkisi

Edebiyat, sözlü ve yazılı ürünler aracılığıyla toplumun kültürel birikimini oluşturur. Toplumun duygu, düşünce ve hayalleri; sosyal yaşamı, inançları ve değerleri onun aracılığıyla dile getirilir. Sanat, siyaset, bilim, felsefe, ekonomi, din, tarih gibi her alan; sevgi, […]

Ders Notları

Tanzimat Dönemi Türk Tiyatrosu ve Özellikleri

Tanzimat’a döneminden önce Türk toplumunda Batılı anlamdaki tiyatronun yerini Karagöz ve onun canlı biçimi olan orta oyunu ve meddahlık tutmuştur. Batılı anlamda tiyatro, edebiyatımıza Tanzimat dönemi ile birlikte girmiştir. Batı tiyatrosunun meddah, ortaoyunu, karagöz, kukla […]

Ders Notları

Tanzimat Edebiyatında Eleştiri

Eleştiri, Türk edebiyatında bağımsız bir tür olarak Tanzimat döneminde başlar. Batı’yı örnek alan yeni Türk edebiyatının kurulma sürecinde karşılaşılan sorunlar üzerinde çözüm arayışı, eleştiri etkinliğini de beraberinde getirir. Yenileşme döneminin ilk eleştirel görüşleri dil ve […]

Ders Notları

Tanzimat Döneminde Şiir ve Özellikleri

Şiirde konuşma dili ve üslubuna yönelen bir söyleyiş amaçlanmış; ancak Şinasi’nin dışında bu amaca yaklaşma çabaları yetersiz kalmıştır. Özellikle ikinci dönem şairleri dilde sadeleşme hedefini unutarak şiir dilini yeniden ağırlaştırmışlardır. Tanzimat şiirinde tema olarak Divan […]

Ders Notları

Tanzimat Fermanı | Günümüz Türkçesi

  Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan bu fermânla, devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir. Fransız İhtilâli ile Osmanlı ülkesinde aydın kişiler ve yeni fikirler oluşmaya başlamıştır. Özellikle meşruti yönetim yanlısı aydınların baskıları, yapılan ıslahatların kalıcı olması […]