haber yazısı
Ders Notları

Gazete ve Gazetecilik Tarihi

Dünyada Gazetecilik Dünya tarihindeki gazetecilik faaliyetleri Roma döneminde başlamıştır. Roma Senatosu’nca MÖ 59 yılında 2.000 kopya olarak çıkarılıp imparatorluğun değişik köşelerine dağıtılan Acta Diurna’dır. Fethedilen topraklar, siyasi gelişmeler, toplumsal olaylar, gladyatör dövüşlerinin sonuçlarını içeren Acta […]

somutlama
Ders Notları

Somutlama Nedir? Somutlama Örnekleri

Somutlama, soyutun bir kavramın somut imge ve hayallerle verilmesi demektir. Somutlamalar, genellikle kişileştirmelerle ve benzetmelerle yapılır. Somutlama istiare (eğretileme) sanatı yapılırken de görülebilir. Soyut olan bazı durumların kolay kavranabilmesi için somutlamalardan yararlanılır. Somutlamalara özellikle deyimlerde […]

haber yazısı
Ders Notları

Haber Yazısı

Bireyi yaşamsal olarak ilgilendiren gelişmeleri ve bu gelişmelere ilişkin bilgileri yazılı, elektronik ve görsel basın yoluyla halka duyurmak üzere yayımlanan yazılara haber yazısı adı verilir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarında yer […]

Ders Notları

Paragrafın Yapısı

Paragraf, aslında, bütün bir yazının küçük bir modeli olarak düşünülebilir. İyi bir paragrafın yapısı üç bölümden oluşur. Nasıl bir düşünce yazısında “giriş”, “gelişme”, “sonuç” bölümleri varsa, bir paragrafta da bu bölümler yer alır. Paragrafın en […]

ana düşünce
Ders Notları

Paragrafta Ana Düşünce

Ana düşünce, parçada asıl vurgulanmak istenen, konuyla ilgili okuyucuya kavratılmaya çalışılan düşüncedir. Bir başka deyişle, yazarı yazıyı yazmaya iten amaçtır. Ana düşüncesi kavranamamış bir yazı boşuna okunmuş bir yazıdır. Çünkü bu durumda okur, kendisine verilmek […]

kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Biyografi Çeşitleri

Belli bir alanda tanınmış kişilerin hayatlarının anlatıldığı yazılara biyografi adı verilir. Biyografilere hayat hikâyesi veya yaşamöyküsü isimleri de verilir. Biyografisi yazılan insanın hayatı hakkında geniş bir araştırma yapmayı gerektirir. Ele alınan kişinin hayatı, en ilginç […]

roman türleri
Ders Notları

Roman Türleri

Hikayelerde iki temel tür bulunurken roman türleri için böyle bir durum söz konusu değildir. Roman türleri belirlenirken sanatçının ele aldığı konu ve kullandığı üslup dikkate alınır. Bu iki unsur göz önünde bulundurulduğunda roman türleri için […]

nutuk
Ders Notları

Nutuk (Söylev) Nedir?

Bir kişinin, izleyici önünde olanları bilgilendirmek daha çok da coşturmak ve yönlendirmek amacıyla yaptığı uzun konuşmalara nutuk (söylev) denir. Arapça “nutk” sözcüğünden dilimize geçen “nutuk”, “söz, söz söyleme işi” anlamlarına gelir. İletişim araçlarının yaygın olmadığı […]