Ders Notları

Klasisizm Nedir? Klasisizmin Özellikleri, Temsilcileri

Klasisizm 17. yüzyılda Fransa’da doğan ve özellikle yine bu ülkede gelişen edebiyat akımıdır. “Klasik” terimi Fransızca “sınıf” anlamındaki “classe”tan türetilmiştir. Bu akıma bağlı sanatçıların yanı sıra örnek alınması gereken sanatçıları nitelemek için de kullanılmıştır. Klasisizmin […]

Ders Notları

Romantizm (Coşumculuk) Nedir? Özellikleri, Temsilcileri

Romantizm, mutlak krallığın yıprandığı, güçlü toplumsal dönüşümlerin yaşandığı koşullarda ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır. 18. yüzyıl düşünürlerinden J. J. Rousseau, “romantik” sözcüğünü kullanan ilk kişidir. Romantizm, klasisizmin sanatçıyı bunaltan kurallarından kurtarma amacı taşır. Romantizmin Özellikleri […]

Ders Notları

Mai ve Siyah | Olay Örgüsü, Kişiler, Çatışma

Mai ve Siyah, özünde Servetifünun kuşağının serüvenidir. Halit Ziya bu romanda çizdiği Ahmet Cemil ile bu kuşağın sanat ve aşk hayallerini, hayal kırıklıklarını, hayatın gerçeği karşısındaki yenilgilerini ve kaçışlarını dile getirir. Roman ana çizgileriyle realist […]

Ders Notları

Hisarcılar Kimdir? Özellikleri ve Temsilcileri

Ankara’da ortaya çıkan ilk edebiyat topluluğu olan Hisarcılar, ilk şiirlerini Çınaraltı dergisinde, Garip akımına karşı bir duruş sergileyerek yayınladılar. Daha sonra 1950 yılında çıkarılmaya başlayan ve 1980 yılına kadar aralıklı olarak 277 sayı çıkarılan “Hisar” […]

Ders Notları

Battalname, Battal Gazi Destanı ve Özellikleri

Bu destanın kahramanı Türkler arasında Battal Gazi diye benimsenmiş bir Arap savaşçısıdır. Asıl destan VIII. asırda, Emeviler’in Bizans’a karşı açtıkları savaşlarda büyük şöhret kazanmış Abdullah İbni Amr adlı bir kahraman hakkında söylenmiştir. Öyle sanılıyor ki […]

Ders Notları

Orhun Abideleri, Orhun Abidelerinin Özellikleri

Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri, Gök-Türkler tarafından taşlar üzerine yazılarak bırakılmış eserlerdir. Bu dikili taşlara Gök Türkler “bengü taş” diyorlardı. Bengü taş, ebedi taş, abide demektir. Bu abideler, bugün, “Orhun Abideleri” diye anılmaktadır. Bunun sebebi, […]

Ders Notları

Bakış Açıları ve Anlatıcı Türleri

Anlatmaya Bağlı Metinlerde Anlatıcı Olay örgüsünü anlatan kişiye “anlatıcı” denir. Öyküleyici anlatımla oluşturulmuş edebi metinlerin (roman, hikâye, masal, destan…) anlatıcılarıyla öğretici metinlerin anlatıcıları, özellikleri bakımından farklıdır. Öğretici metinlerde anlatıcı gerçek bir kişidir. Yani metnin yazarı […]

Ders Notları

Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesinin Genel Özellikleri

Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk hikâye örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmış, Servetifünun ve Millî Edebiyat Dönemi’nde gelişimini sürdürmüştür. Özellikle Millî edebiyatta belirginleşen sosyal gerçekçilik anlayışı, Cumhuriyet Dönemi’nde de güçlenerek devam etmiştir. Yeni sanatçıların katılmasıyla, hikâyede konu […]

Ders Notları

Eskici | Olay Örgüsü, Kişiler, Çatışma

Eskici, Refik Halit Karay’ın Gurbet Hikâyeleri adlı kitabında yer alan bir hikâyedir. Karay, vatanından 16 yıl ayrılmak zorunda kaldığı dönemde etkisi altında kaldığı vatan hasretiyle bu hikâyeleri yazmıştır. Eskici hikâyesi, yazarın Beyrut ve Halep’te sürgünde bulunduğu yıllara […]