büyülü gerçeklik
Ders Notları

Büyülü Gerçeklik Nedir?

Postmodern romanlar içinde sıkça karşılaştığımız kavramlardan biri de büyü gerçekliktir. Bu yazımızda “büyülü gerçeklik nedir?” sorusuna yanıt verip bu tarz metinlere örnekler göstereceğiz. Büyülü gerçekçilik, “büyülü unsurların, resmedilen gerçeklik içinden organik olarak gelişmesini sağlayacak biçimde […]

varlık dergisi
Ders Notları

Varlık Dergisi

Cumhuriyet Dönemi’nde çok sayıda edebî dergi yayımlanmıştır.  Bu dergilerin kimleri başarılı olurken kimileri çeşitli nedenlerle kapanmıştır. Dönemin en etkili edebî dergisi, hiç şüphesiz, “Varlık”tır. Bu yazımızı Varlık dergisi hakkında bilgi almak isteyenler için hazırladık. Varlık […]

Girişik Birleşik Cümle
Ders Notları

Girişik Birleşik Cümle Nedir?

Cümle çeşitleri konusunun alt başlıklarından biri de girişik birleşik cümledir. Bu yazımızda “girişik birleşik cümle nedir?” sorusunu örneklerle yanıtladık. Yan cümleciği fiilimsiden oluşan birleşik cümlelere girişik birleşik cümle denir. Aşağıda, “girişik birleşik cümleye örnek” olarak […]

mi edatı
Ders Notları

“Mi Edatı” Cümleye Hangi Anlamları Katar?

Türkçede en çok kullanılan edatların başında “mi” gelmektedir. “mi edatı” cümle içinde farklı anlam ilişkileri kurar. Bu yazımızda mi edatının cümleye kattığı anlamları örnekler ile açıkladık. Mi Edatının Cümleye Kattığı Anlamlar Soru anlamı katar. → […]

ile edat
Ders Notları

İle edat mı bağlaç mı

Edat ve bağlaç konusunun ortak sözcüklerinden biri de “ile”dir. Bu nedenle ilenin edat mı bağlaç mı sorusuyla sık sık karşılaşırız. Öncelikle şunu belirtelim ki “ile” edat olarak da bağlaç olarak da kullanılabilir. Bu yazımızda “ile”nin […]

n m değişimi
Ders Notları

N M Değişimi

Türkçede “b” dudak ünsüzü kendisinden önce gelen “n”yi “m”ye çevirir. Buna “n m değişimi” adı verilir. Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi ve “gerileyici benzeşme” olarak da bilinir. N M Değişimi Örnekleri » Tonbul > tombul » Çenber […]

ünlü düşmesi
Ders Notları

Ünlü Düşmesi

Ses olayları konusu içinde geçen kavramlardan birisi de ünlü düşmesidir. Bu yazımızda “ünlü düşmesi nedir” sorusunun yanıtını örneklerle vereceğiz. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan (u, ü, ı, i) sözcüklere ünlü ile başlayan çekim eki getirildiğinde […]

Cönk
Ders Notları

Cönk Nedir?

İçinde halk şairlerinin şiirlerinin ve türkü, mâni, destan, fıkra, hikâye, dua, hutbe gibi yazarı belli olmayan anonim manzum ve mensur ürünlerin yer aldığı el yazması deftere “cönk” adı verilir. Cönk, Malezya dilinde yelkenli gemi anlamına […]

ara nesil
Ders Notları

Ara Nesil Nedir?

Tanzimat edebiyatının ikinci dönemi ile Servetifünun arasında kalan yirmi yıllık dönemde eser veren sanatçılara (1876 – 1896) “ara nesil” adı verilir. Ara nesilden özgün, birinci sınıf bir sanatçı çıkmamıştır. Ancak, Fransızca bildiklerinden ve Fransız edebiyatından […]

cinas
Ders Notları

Cinas Nedir? Cinas Örnekleri

Yazılışları ve söylenişleri aynı veya birbirine çok benzeyen, ancak anlamları farklı olan kelime ve kelime gruplarının bir arada kullanılmasına dayanan edebi sanata cinas adı verilir. Cinasın diğer adı “tecnis”dir. Aynı zamanda bir kafiye çeşidi olan […]