Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

Cumhuriyet Döneminde bireyin iç dünyasını esas alan eserler veren sanatçılar, toplumcu gerçekçilerden farklı olarak insan gerçekliğini toplumsal yönüyle değil; psikolojik yönüyle anlatma gayreti içine girmişlerdir. Olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyasını anlatmışlardır.

Toplumda bireyin yabancılaşmasını anlatırken bunun sosyo-ekonomik yönünden çok bireyin ruh durumunu analiz etmeye çalışmışlardır. Psikolojik roman ve öyküde yazarın dikkati, bireyin iç dönüşümlerine ve manevi olarak yeniden doğuşuna yönelmiştir. Bu yüzden olay örgüsüne bağlı merak unsuru ikinci planda kalmış bireyin ruh hâli ve iç çatışmaları gerçekçi psikolojik tasvirlerle verilmiştir. Bu gruptaki yazarlar eserlerinde özellikle iç konuşma, bilinç akımı gibi teknikleri kullanır.

Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerin genel özellikleri:

 • Olay örgüsü insanın iç dünyasını yansıtmak amacıyla kurulur.
 • Çehov tarzı durum hikâyeleri yazılmıştır.
 • Psikoloji ve psikiyatriden faydalanılır. Psikolojik analizler yapılır.
 • İnsan ruhu üzerinde durulur.
 • Eserlerde, bireysel çözümlemeler önemli yer tutar.
 • Freud’un görüşlerinden faydalanılır.
 • Birey kavramından yola çıkılarak toplumu açıklayan ve yönlendiren eserler verilir.
 • İnsan gerçekliğini farklı yönlerden anlatma gayreti içine girilir.
 • Dil ve anlatım bakımından seçkinci, mükemmeliyetçi bir anlayış hâkimdir.
 • Zaman, psikolojik sorunlar, hastalık, bireysel bunalım,
 • Doğu-Batı sorunsalı, kaçış, geçmiş-şimdi, birey-toplum, değer yargıları, korku gibi bireysel konular ele alınır.
 • Gerçeğin insanlar tarafından farklı şekillerde algılanacağı düşüncesinden hareket edilir.
 • Romanların bir kısmında romanın gelişim çizgisi dıştan içe, yani eşya ve olaylardan kişilerin iç dünyasına yönelmek biçimindedir.
 • Yazarlar, kişilerindeki değişimi maddi plandan, çerçeveden, manevi plana doğru çizerler.
 • Özellikle iç konuşma, bilinç akımı gibi teknikler kullanılır.
 • Mekan, insan psikolojisini açıklamak için bir araç olarak kullanılır.
 • Yalın bir dil kullanılır.

Temsilcileri

Peyami Safa
Ahmet Hamdi Tanpınar
Tarık Buğra
Samiha Ayverdi
Mustafa Kutlu
Abdülhak Şinasi Hisar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.