Bir Serencam Özet, Olay Örgüsü, Kişiler

Bir Serencam Bir Serencam, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 1914 yılında yayımlanan eserine ismini veren hikâyedir. Bu yazımızda Bir Serencam isimli hikâyenin tahlilini sizler için yaptık.

Bir Serencam Kısa Özet

Mısır’da Nil nehrine karşı oturan iki yaşlı adam sohbet ederken biri geçmişe dair bir olayı anımsar ve anlatmaya başlar. Bu adam kırk yıl önce Mısır’a gelmiş, amcasının yardımlarıyla Mısırlı genç bir paşa ile dostluk kurar. Bu bağlantılarla İstanbul – Mısır arası ticaret yapmaya karar verir. İlk seferinde İstanbul’dan Mısır’a gelirken sonradan adının Mahdur olduğunu öğrendiği bir esir kız ile tanışır. Mahdur, Mısırlı genç paşaya satılmak üzere Kahire’ye götürülmekte ve Mısır’da karşılaşacaklarından çok korkmaktadır. Mahdur’u görür görmez ondan etkilenen adam, kızı sakinleştirmeye çalışır.

Mısır’a vardıklarında kararlaştırıldığı gibi Mahdur genç paşanın sarayına satılır. Ancak aradan bir süre geçtikten sonra Mahdur, adama kaçış planı yaptığını söyler. Mahdur ve bir başka esir arkadaşı, saraydan firar ederken yakalanır, idam cezasına çarptırılır. Kızların Nil’e atıldıkları söylenir. Bu olay üzerine adam kahrolur. Aylarca perişan halde gezer.

Sevdiği kızı bir türlü unutamayan adam, bir gün güzel bir arabanın içinde Mahdur’u görür. Bu araba son derece zengin ve yaşlı bir adama aittir. Mahdur, adama işin aslını anlatır. Sarayın itibarına zarar vermemek için düzmece bir idam tertip edilmiş, Mahdur ve arkadaşı da başka birine satılmıştır. Genç kız her ne kadar zengin bir hayat sürse de mutlu değildir. Adam, her şeyi -ölümü bile- göze aldığını söyleyerek birlikte kaçmayı teklif eder. Düşünmek için zaman isteyen Mahdur, birkaç gün sonra bir mektup yollayarak kendisini istasyonda beklemesini söyler. Büyük bir sevinçle buluşma yerine giden adam saatlerce beklemesine rağmen gelen giden olmaz. Sonradan yapılan tahkikatla anlaşılır ki Mahdur evi terk etmiştir. Ancak nereye, kiminle gittiği meçhuldür.

Bir Serencam’ın Olay Örgüsü

  • Yaşlı adamın eski olayları hatırlayıp anlatmaya başlaması
  • Adamın İstanbul’dan Mısır’a gelirken Mahdur ile karşılaşması
  • Adamın, Mahdur’un Mısır’daki hayatına dair çekincelerini görmesi ve onu yatıştırmaya çalışması
  • Birlikte vakit geçiren adam ile Mahdur’un yakınlaşmaya başlaması
  • Mahdur’un, adamın tanıdığı bir paşaya satılması
  • Mahdur’un bir arkadaşıyla beraber firar etmeye çalışırken yakalanması, idam cezasına çarptırılması
  • Kızın öldürüldüğünü düşünen adamın harap olması
  • Adamın, pahalı bir arabanın içinde Mahdur’u görmesi, birlikte kaçma planı yapmaları
  • Mahdur’un evi terk etmesi ama adamla buluşmaya da gelmemesi

Kişiler, Zaman, Mekân

Kişiler: Adam, Mahdur, Genç Paşa, Esirci, Adamın amcası, Adamın arkadaşı

Zaman: Hikâye kırk beş senelik bir zaman diliminde geçmektedir. İki arkadaş sohbet ederken anlatıcı kırk beş sene önceye döner. Bu andan itibaren de birkaç ay boyunca süregelen olaylar anlatılır.

Mekân: Hikayedeki olayların geçtiği mekân Mısır’dır.

Anlatıcı, Bakış Açısı

Hikayedeki anlatıcı türü kurmaca anlatıcı. Ayrıca hikâyede “kahraman bakış açısı” kullanılmıştır.

Anlatım Biçimleri, Anlatım Teknikleri

Bu hikâyede en çok kullanılan anlatım biçimleri öyküleyici anlatım ve betimleyici anlatımdır.

Anlatma, gösterme ve geriye dönüş anlatım teknikleri kullanılmıştır.