Bilinç Akışı Tekniği Nedir? Özellikleri Bilinç Akışı Örneği

Bilinç akışı, modern dönem hikaye ve romanlarında kullanılan bir anlatım tekniğidir. Kişinin aklından geçenlerin aracısız bir biçimde aktarıldığı bu teknikte kahramanın iç dünyasını, psikolojik durumunu ortaya çıkarmak amaçlanır. Bir gösterme tekniği olan bilinç akışında kişilerin düşünceleri arasında mantıksal bağ bulunmaz. Bu düşünceler daha çok çağrışıma dayalı ve karmaşık bir biçimde aktarılır.

Bilinç akışı ile iç konuşma teknikleri benzerlik gösterse de iç konuşmada az çok düzenli bir mantık silsilesi vardır. Bilinç akışında ise düzensizlik söz konusudur. Mantıksal bir silsile yoktur. Kahramanın içinden geçenler daha çok gösterme tarzını andırır bir biçimde okuyucuya aktarılır. Öyle ki anlatıcı, okuyucu ile kahraman arasında çekilir. Bilinç akışı tekniği, insanın psikolojik, gerçekliğinin bütün yönleri ile verilmesine son derece uygundur.Bilinç Akışı Örneği

Yalnız bir şey anlamıştım ki ben çok bedbahttım. O gece de yatakta bunu kuvvetle hissettim. Gözlerim doluyordu. Meçhul ümitlere inanmadığım an, beni kurtaracak şeyin ne olduğunu bilmek istiyorum. Ümit etmek bile az. Emin olmak ihtiyacı. Yalancı istikbalin şüpheli vaatlerine değil, teminatına ve senedine ihtiyacım var. Hâlbuki o vaat bile etmiyor ve kendisine beni nasıl karşılayacağını sorduğum vakit, korkunç bir dilsizlikle susuyor. Uyuyamıyorum. Karanlık dehliz. Sarı mumdan heykeller. Fistül var mı? Üç tane. Beyaz eşya ve beyaz gömlekler. Ameliyat lâzım, ayağım biraz kısalacak. Böyle çekmek iyi mi? İşitmiyor musun? Soruyorum: Bizim bir Doktor Ragıp vardır. Polis hafiyesi M. Lökok ve adamları siyah pelerinlerle meyhaneye girerler. Karanlık merdiven, iskelet, hayaletler, kandan bir kurdele, sarhoşlar, silâh sesleri, merdivenlerden bir yuvarlanış, havagazı fenerinin altında bir adam görünüp kayboluyor. Doktor Ragıp. Havuzda yıldızlar. Bir limon. Büyüdükçe büyüyor. Artık bu meseleyi konuşmayalım. Nüzhet’in kahkahası ve Nüzhet’in içi: “Zavallı!” diyor o, ben kan, cerahat, irin, ciddi adam, mahzun çocuk sevmem. Ben mesut olmak isterim.

(Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.