Bilimsel Metin Nasıl Yazılır?

Bilimsel metin yazmak, belirli aşamalar gerektirir. Bu makalede “bilimsel metin nasıl yazılır?” sorusunun cevabını bulacaksınız. Bilimsel metin hazırlamanın aşamaları şunlardır:

  • Hazırlık
  • Planlama
  • Taslak metin hazırlama
  • Metni düzeltme ve geliştirme
  • Metni paylaşma

Metin nedir?

1. Hazırlık

a. Araştırılacak Konu Belirlenir: Sosyal bilimler ya da fen bilimleri alanlarından bir konu seçilir. Konu seçilirken dar bir çevreye değil de geniş bir kitleye hitap etmek gerekliliği göz önünde bulundurulur. Toplumun geniş bir kesiminin dikkatini ve ilgisini çekebilecek bir konu belirlenir.

b. Gerekli Kaynaklar Taranır: Konuyu tüm yönleriyle aydınlatabilecek kitaplar, varsa belgeler araştırılıp bulunur. Bunlar okunup incelenir ve birtakım bilgiler toplanır. Toplanan bilgiler belirli bir mantık akışı içinde sıraya konur. Kaynak araştırması yapılırken seçilen kaynakların konuyla doğrudan ilgili olması, konuya değişik açılardan bakabilecek çeşitlilik göstermesi, güvenilir kalemler tarafından yazılmış olmasına dikkat edilir.

Kütüphaneler kaynak taraması yapabileceğimiz en zengin bilgi kaynağıdır. Bütün basılı eserlere, makalelere ve akademik çalışmalara doğrudan ulaşabileceğimiz tek yer kütüphanelerdir. Kaynak taraması yaparken başvurabileceğimiz bir başka adres de “internet”tir. İnternet yoluyla sanal kütüphanelere ve konuyla ilgili çeşitli araştırmalara kolayca ulaşabiliriz.

2. Planlama

a. Metnin Temel Bölümlerini Belirleme: Öncelikle yazılacak metnin temel bölümleri belirlenir. Metnin hangi plana göre yazılacağı saptanır ve yazma planı çıkarılır.

b. Bilgilerin, Metnin Hangi Bölümünde Kullanılacağını Belirleme: Metnin planı yapılırken “okuma” bölümünde ele aldığımız başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma bölümleri dikkate alınarak toplanan bilgilerin bu bölümlere uygun olarak yerleştirilmesi sağlanır. Değişik bakış açılarıyla, farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler aralarında nedensellik, tamamlayıcılık, açıklayıcılık ve örnekleyicilik özellikleri dikkate alınarak sıralanır. Hangi bilginin hangi bölüme uygun olduğu ve nerede kullanılacağı belirlenir.

3. Taslak Metin Oluşturma

a. Planlandığı Üzere Metni Yazma: Planlama aşamasında yerleri ve sıraları belirlenen bilgiler yazının bölümleri sırasına uygun olarak kaleme alınır.

b. Kaynaklardan Yararlanma: Konuyu yazma aşamasına geçmeden önce o konuyla ilgili başka yayınlar belirlenir, incelenir; belirlenen bu kaynaklardan yararlanılarak metin oluşturulur.

c. Metin İçinde ve Sonunda Kaynakça Gösterme: Metin içinde öne sürülen düşünceleri desteklemek amacı ile kaynak gösterilir. Ayrıca metnin sonunda da kaynak göstermenin temel ilkelerine uyularak yararlanılan bütün kaynaklar tek tek belirlenir.

4. Metni Düzeltme ve Geliştirme

a. Metnin Tutarlılığını Değerlendirme: İlk aşamada bilgi akışı sırasındaki mantıksal sıralamada bir tutarsızlık olup olmadığı, verilen bilgilerin ve örneklerin yerinde kullanılıp kullanılmadığı, ortaya konan düşünceler arasında çelişkiler olup olmadığı, sıralamada bilimsel yazılardaki bölümlere uyulup uyulmadığına bakılır. Bunlarda bir hata varsa düzeltilir.

b. Metnin Yazım ve Noktalama Hatalarını Düzeltme: İkinci aşamada ise yazılan metin noktalama, yazım ve anlatım bozuklukları yönünden incelenir. Metin bu yönden de değerlendirilir. Noktalama, yazım ve anlatım yanlışları varsa giderilir.

5. Metni Paylaşma

Yazılan taslak metin sınıf ortamında okunur. Yapılan eleştiriler dikkate alınarak hatalar giderilir. Metin okul gazetesinde veya panosunda yayımlanarak daha çok kişiye ulaştırılır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.