Bibliyografya Nedir?

Her çeşit yayını (kitap, dergi, makale vb.) kısımlara ayırarak yıl, ay, tür belirterek liste halinde gösteren yazılara bibliyografya adı verilir. Bibliyografyalara bibliyografi de denir. Genellikle inceleme kitaplarının, araştırma yazılarının sonunda yer alır. Bibliyografyalar bazen de bağımsız bir kitap olarak yayımlanır. Türk edebiyatında bibliyografya alanında çalışma yapan ilk isim Kâtip Çelebi’dir. Onun Keşf’üz-Zünun adlı eseri bibliyografya alanında son hazırlanmış, son derece kıymetli bir eserdir. Bu eser başka dillere de tercüme edilmiştir.

Kaynakça ile bibliyografyayı birbirine karıştırmamak gereklidir. Kaynakça, bir eser hazırlanırken faydalanılan kaynaklar anlamına gelir. Bibliyografyalar ise ilmi çalışmaların / araştırmaların vazgeçilmez bölümleridir. Büyük bir mesai isteyen yorucu bir çalışma sonucu ortaya çıkan, ortalama okuyucunun fazla ilgisini çekmese de araştırmacılar için vazgeçilmez kısımlardır.

Bibliyografyaların Özellikleri

  • Bibliyografya çalışmaları büyük bir dikkat ve emek ister. Ayrıca bu çalışmalar okunmak için değil, gerektiğinde bakılmak için hazırlanır.
  • Bibliyografya hazırlamanın belirli bir metodu yoktur. Araştırma konularının veya yapılan ilmi çalışmaların çeşitliliğine göre değişik şekilde hazırlanabilir.
  • Bir konuda yapılacak ilmi çalışmalar için, daha önce ortaya konan araştırma ve incelemeleri derli toplu sunmaları sebebiyle bibliyografyalar büyük bir hazinedir.
  • Bibliyografyaları “genel” ve “özel” olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Genel bibliyografyalar herhangi bir konu ayrımı ve sınırlaması yapmaksızın bütün yayınları gösterir. Bazı alanlara, konulara ait bibliyografyalar ise özedir. “Halk edebiyatı bibliyografyası”, “Karacaoğlan bibliyografyası” vb. gibi…
  • Bibliyografyalar, genellikle yazarların soyadı esas alınarak alfabetik olarak düzenlenir. Aynı yazarın birden çok eseri anılacaksa, eserlerin tarih sırası dikkate alınır. Kitaplar ayrı bir başlık altında, makaleler ayrı bir başlık altında verilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.