Beş Hececiler Test – 2

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ.

1) ……. dergisi, Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç tarafından, 1941 -1948 yılları arasında yüz altmış bir sayı yayımlanmıştır. Türkçü milliyetçi bir dergidir. Dergide, Türk kültürü ve Türk tarihi üzerinde yoğunlaşılmıştır. Dergide, Halide Nusret Zorlutuna, Hüseyin Nihal Atsız, Peyami Safa, Behçet Kemal Çağlar, Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri Ozansoy, Zeki Ömer Defne gibi isimler yazmıştır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çınaraltı
B) Hisar
C) Ağaç
D) Kültür Haftası
E) Varlık

Biz şimdi yeni bir ahenge bağlıyız
Âşık sazıyla geldi erenler meclise
Yalnız bugün senin gibi ölgün sadalıyız
Zira bu saz da parçalanır gülmek istese

Başlangıçta aruzu kullanıp daha sonra hece ölçüsünü benimsemiş olan ……. , yukarıdaki Aruza Veda şiirinde ahenk unsuru değişse de ayni hüznü devam ettireceğini belirtmiştir.
2) Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Enis Behiç Koryürek
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Orhan Seyfi Orhon

Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz.
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz

3) Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 14’lü hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Şairin kendi sanat anlayışını ortaya koyan manzum bir poetikasıdır.
C) Türk sanatçısı, asil beslenme kaynağı olarak Batı’yı değil; milli ve yerli kaynakları, Anadolu’yu almalıdır.
D) Türkçeyi sadeleştirme anlayışına bağlı kalınarak yalın bir Türkçesiyle kaleme alınmıştır.
E) Orhan Seyfi Orhon’a ait Sanat şirinden alınmıştır.

4) Aşağıdaki yapıtlardan hangisi ‘Beş Hececiler’ topluluğunun üyelerinden birine ait değildir?
A) Şarkın Sultanları
B) Dualar ve Aminler
C) Cenk Duyguları
D) Akından Akına
E) İşte Sevdiğim Dünya

Hani o bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını takmayacaktın
Alnına koyarken veda buseni
Yüzüme bu türlü bakmayacaktın

Hani ey gözlerim bu son vedada
Yolunu kaybeden yolcunun dağda
Birini çağırmak için imdada
Yaktığı ateşi yakmayacaktın
5) Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu dizelerin şairine ait değildir?
A) Gönülden Sesler
B) O Beyaz Bir Kuştu
C) Fırtına ve Kar
D) Dinle Neyden
E) İşte Sevdiğim Dünya

Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda,
Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda,
Ateşten kızaran bir gül arar da,
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi,

Ne şair yaş döker ne âşık ağlar,
Tarihe karıştı eski sevdalar.
Beyhude seslenir, beyhude çağlar,
Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi.
6) Yukarıdaki şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Redif kullanılmıştır
B) İlk dörtlükte telmih, sanatına yer verilmiştir.
C) 11’li hece ölçüsüyle, dörtlük nazım birimiyle yazılmıştır.
D) Millî Edebiyat zevk ve anlayışını yansıtır.
E) Çapraz kafiye örgüsüne sahiptir.

7) Aşağıdakilerin hangisi, Faruk Nafiz Çamlıbel’in farklı türde yazdığı bir eserdir?
A) Şarkın Sultanları
B) Yayla Kartalı
C) Gönülden Gönüle
D) Çoban Çeşmesi
E) Dinle Neyden

Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya
İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık

8) Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsü ile yazılmıştır.
B) Milli Edebiyat zevk ve anlayışıyla yazılmıştır.
C) Toplumsal bir sorunu ele almıştır.
D) Tunç uyağa yer verilmiştir.
E) Son dizede istiare sanatı vardır.

I. Şiire Birinci Dünya Savaşı yıllarında aruzla başladı.
II. Olvido isimli şiirle ünlendi.
III. Özellikle hece ölçüsü ile yazdığı şiirlerle tanındı.
IV. Şiirlerinde Anadolu insanı ve memleket sevgisini anlattı.
V. Hecenin beş şairi içinde yer aldı.
9) Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel’in özellikleri arasında yer almaz?
A) I. B) II. C) III.   D) IV.   E) V.

I. Akından Akına
II. Cenk Ufuklar
III. Aşıklar Yolu
IV. Dinle Neyden
V. Yanardağ
10) Yukarıdaki eserlerden hangisi Yusuf Ziya Ortaç’ın şiir kitaplarından biri değildir?
A) I. B) II. C) III.   D) IV.   E) V.

11) Mili Edebiyat döneminde ortaya çıkan “Beş Hececiler” de Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren edebi gruplar arasında sayılır. (I) Halit Ziya Uşaklıgil, (II) Enis Behiç Koryürek, (III) Yusuf Ziya Ortaç, (IV) Orhan Seyfi Orhon ve (V) Faruk Nafiz Çamlıbel’in oluşturduğu bu grubun kaynağı   halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işlerler.
Yukarıdaki parçada altı çizili sanatçılardan hangisi “Beş Hececiler”den değildir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

12) Aşağıdakilerin hangisindeki yapıt, birlikte verildiği şaire ait değildir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel – Gönülden Gönüle
B) Halit Fahri Ozansoy – Cenk Duyguları
C) Yusuf Ziya Ortaç – Akından Akına
D) Orhan Seyfi Orhon – Çobanıl Şiirler
E) Enis Behiç Koryürek – Güneşin Ölümü

13) Millî Edebiyat döneminde ortaya çıkan “Beş Hececiler” de Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren edebi gruplar arasında sayılır. Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon ve Faruk Nafiz Çamlıbel’in oluşturduğu bu grubun kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işlerler. Bu akımda memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir. Şiire Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında başlayan, Mütareke yıllarında şöhret kazanan Beş Hececiler, Anadolu’yu ve vasat insan tipini şiire soktular. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik, işledikleri başlıca konulardır.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda adı geçen sanatçılardan birine ait değildir?
A) Han Duvarları
B) Fırtına ve Kar
C) Gemiciler
D) Şarkın Sultanları
E) Otuz Beş Yaş

14) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (LYS 2014)
A) Hece ölçüsünü ve konuşulan Türkçeyi büyük bir başarı ile kullanan Halit Fahri Ozansoy’un şiir kitaplarından bazıları; Rüya, Efsaneler, Hep Onun İçin ve Sonsuz Gecelerin Ötesinde’dir.
B) Genellikle kendi duygularını işleyen Orhan Seyfi Orhon şiirlerini; Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi, Gönülden Sesler ve O Beyaz Bir Kuştu adlı eserlerinde toplamıştır.
C) Enis Behiç Koryürek’in en ünlü şiirleri millî heyecanlarla yüklü epik şiirleridir, Miras ve Vâridât-ı Süleyman adlı şiir kitapları vardır.
D) Yusuf Ziya Ortaç’ın, şiirlerini topladığı kitaplardan bazıları; Akından Akına, Cenk Ufukları, Âşıklar Yolu ve Bir Rüzgâr Esti’dir.
E) Yalnızca hece ölçüsünü kullanan Faruk Nafiz Çamlıbel, şiirlerini Bir Gemi Yelken Açtı, Yayla Türküsü ve Yurdumun Dört Bucağı gibi kitaplarda toplamıştır.

15) Beş Hececiler arasında millî kaynaklara yöneliş ve şiirin ilkelerine uyma bakımından —- en başarılı sanatçıdır. “Memleket Edebiyatı” adı verilen ve Anadolu insanının hayatını yansıtmayı amaçlayan hareketin, şiirdeki önemli temsilcilerindendir. Çoban Çeşmesi adlı şiir kitabında bu yönelimin örnekleri vardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilmelidir? (LYS 2012)
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Orhan Seyfi Orhon
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Enis Behiç Koryürek

 

Cevap Anahtarı

 1. A
 2. B
 3. E
 4. B
 5. D
 6. E
 7. B
 8. C
 9. B
 10. D
 11. A
 12. D
 13. E
 14. E
 15. C

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.