Battalname, Battal Gazi Destanı ve Özellikleri

Battalnâme, edebiyatımızın İslamiyet sonrası destanlarındandır. Bu destanın kahramanı Türkler arasında Battal Gazi diye benimsenmiş bir Arap savaşçısıdır. Asıl destan VIII. asırda, Emeviler’in Bizans’a karşı açtıkları savaşlarda büyük şöhret kazanmış Abdullah İbni Amr adlı bir kahraman hakkında söylenmiştir. Öyle sanılıyor ki Bizans’a savaş açmış Emevi kumandanlarının hatırasıyla Anadolu’da fetihler yapan ilk Türk kahramanlarının ülküleri birleşince, daha XII. asırda Danişmendliler bölgesindeki Anadolu Türkleri arasında Seyyid Battal Hikayeleri büyük rağbet görmüştür.

Battalname’nin Özellikleri

  • Battal Gazi Destanı (Battalnâme) 8. yüzyılda Emevi – Bizans savaşlarında ün kazanan, Türkler arasında Seyyid Battal Gazi adıyla benimsenmiş bir Arap komutanın efsanevi yaşamı çevresinde oluşan bir destandır.
  • Destanda bir tarafta Bizans kayseri, diğer tarafta İslam dünyasının halifesi vardır. Kayser, sık sık ordu hazırlayıp Malatya üzerine sefer düzenler. Kayserin arkasında her defasında çok güçlü bir ordu vardır. Ancak Battal Gazi önderliğindeki İslam ordusuna her defasında yenilirler.
  • 8. yüzyıldaki Arap – Bizans savaşları dışında, 9. yüzyılda Malatya’da kurulan Arap emirliğinin Bizans ordularıyla yaptığı savaşları ve 10. ve 11. yüzyıllarda yaşanan bazı tarihsel olayları da içine alan ve bunları Battal Gazi’ye mal eden Battalnâme, İslam dininin Anadolu’da yayılışı ile ilgili izler taşmaktadır.
  • Türklerin Müslüman olmalarından sonra Battal Gazi destan tipi Türkleştirilmiş önceki destanlardan olaylarla zenginleştirilmiş ve Türk anlatım geleneği içine alınmış, milli bir destan kimliği kazanmıştır.
  • 12. ve 13. yüzyıllarda Battalnâme adı ile nesir biçiminde yazıya geçirilmiştir.
  • Türkler tarafından çok sevilmesinin sebebi, Battal Gazi’nin İslamiyet’in yayılması uğruna kahramanlık göstermesinden ve kahramanlığın mekânının Anadolu olmasından kaynaklanıyor görünmektedir.
  • Battal Gazi Destanı’nda Battal Gazi’nin Hindistan’a ve Kaf Dağı’na gitmesi ve oralarda pek çok tabiat üstü unsurla mücadelesi gibi hayali maceralar da vardır.
  • Destanın başındaki rivayete göre Cebrail, Hz. Muhammet’e gelerek kendisinden iki yüz yıl sonra bir yiğidin geleceğinden ve Rum diyarını fethedeceğinden söz eder. Destanın başında ayrıca başta dört halife dönemi olmak üzere İslam tarihinin önemli olayları kısaca özetlenir. Battal Gazi’nin soyu Hz. Muhammed soyuna dayandırılır ve silsilesi ortaya konur.
  • Destana göre Allah, Battal Gazi’ye birçok üstün özellik vermiştir. Âdem peygamberin iki bölük saçı, Davud peygamberin zırhı, İshak peygamberin zırhlı örtüsü, Hz. Hamza’nın bütün silahları Battal Gazi’ye ulaştırılmıştır. Ayrıca “Aşkar” adlı bir de atı vardır ve ata bu isim Allah tarafından verilmiştir.
  • Battal Gazi, Hz. Muhammet sayesinde bütün dilleri konuşabilen biridir, bu özelliğiyle kesiş kılığına girerek Hristiyanlar arasında rahat rahat dolaşır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.