Azerbaycan Edebiyatı Genel Özellikleri, Yazarları

Türk edebiyatının önemli bir kolu olan Azerbaycan edebiyatı, Türk edebiyatının temel özelliklerini taşımakla birlikte, kendine özgü niteliklere de sahiptir. Köklü bir edebiyat birikimine sahip olan Azerbaycan edebiyatı tüm Doğu edebiyatlarını etkileyen büyük sanatçılar yetiştirmiştir. Azerbaycan Türklerinin bin yıllık tarihleri boyunca geçtikleri mücadelelerle dolu hayat yolu şiirlere yansımıştır. Azerbaycan Türklerinin yaşadıkları acılar ve sevinçler, manevi değerleri, dinî ve ahlakî yaklaşımları tüm yönleriyle edebiyatlarına yansımıştır.

  • Türk edebiyatı gibi Azerbaycan Türklerinin edebiyatları da sözlü gelenekle yani halk edebiyatıyla başlar.
  • Gerek dil gerek içerik yönünden yabancı etkilerden uzak halk edebiyatı, onu yaratan, muhafaza eden ve gelecek nesillere ulaştıran milletin iç dünyasını, hayata bakışını, yaşam felsefesini yansıtması yönünden yazılı kaynaklara göre daha sağlıklıdır. Azerbaycan edebiyatı da bu temelden ilerleyen bir edebiyat olmuştur.
  • Azerbaycan halk edebiyatında Kitab-ı Dede Korkut, Köroğlu, Molla Nur, Kaçak Nebi, Settarhan gibi kahramanlık destanları yaygındır.
  • Yazılı edebiyata geçildiğinde Azerbaycan edebiyatında Arapça ve Farsça kullanılmıştır.
  • Ana dilini kullanmaya yönelen edebiyatçılar 13. yüzyıldan itibaren milli bir edebiyat yaratma yolunda ilk adımı atmışlardır. Bu dönemde Azerbaycan bir Türk İmparatorluğu olan Altın Ordu Devleti’nin sınırları içinde yaşamaktadır.  • Azerbaycan 19. yüzyılın başlarında Ruslar tarafından işgal edilmiştir, bu dönemde Azeri edebiyatında birbirinden farklı edebiyat anlayışlarına sahip sanatçılar edebiyatta bölünmeler yaratmıştır.
  • Rusya’nın egemenliğinden kurtulup bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, 20. yüzyılda edebiyat alanında büyük değişim geçirmiş hem edebi türler çeşitlenmiş hem de bunların en olgun ve yeni örnekleri verilmiştir.
  • Azerbaycan edebiyatında en büyük gelişme şiir alanında gerçekleşmiş gerek biçim gerek anlatım gerekse içerik yönünden büyük bir değişim geçiren Azeri şiiri, modernleşme sürecine girmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.