Ders Notları

Tanzimat Döneminde İlkler

“Tanzimat Döneminde İlkler” isimli bu yazımızda edebiyatımızda Tanzimat ile beraber görülmeye başlayan eserlerin ilk örneklerini derledik. İyi çalışmalar… Tanzimat edebiyatı, Doğu kültürünün yanında Batı kültürüyle de yetişen sanatçıların, Batı edebiyatını örnek alarak meydana getirdikleri bir […]

islamiyet öncesi türk edebiyatı
Ders Notları

Uygur Dönemi Eserleri

9. yüzyılda Türk dünyasına Uygurlar egemen olmuştur. Uygurlar, kendilerine ait 14 harflik bir alfabe geliştirip onu kullandılar. Bu alfabe uzun bir dönem Türk dünyasının ortak alfabesi olmuştur. Uygurların dinleri de farklıdır. Uygurlar arasında en fazla […]

Ders Notları

Şiirde Kafiye Bulma

Şiir ritme ve imgeye dayanan, kendine özgü dili ve söyleyişleriyle estetik etkilenmeler yaratan bir sanattır. Şiiri diğer edebi türlerden ayıran en önemli özellik ahenk unsurlarıdır. Bu ahenk unsurlarının başında da kafiye gelir. Bu yazımızda şiirde […]

Soru Bankası

Sohbet (Söyleşi) | Boşluk Doldurma

Sizler için hazırladığımız boşluk doldurma uygulamasını çözerek Sohbet (Söyleşi) konusu hakkındaki bilgilerinizi test edebilirsiniz. Bkz: Sohbet (Söyleşi) Nedir? Aşağıdaki boşlukları doğru sözcük ve ifadelerle tamamlayınız. 1. Sohbette, daha çok yazarın …………………. ağırlık kazanır. 2. Gazete […]

Soru Bankası

Milli Edebiyat Döneminde Şiir | Boşluk Doldurma

Aşağıdaki boşluk doldurma uygulamasını çözerek Milli Edebiyat Döneminde Şiir konusu hakkındaki bilgilerinizi test edebilirsiniz. Bkz: Milli Edebiyat Döneminde Şiir Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. a. Millî Edebiyat Dönemi’nde ……………………………………….. ve …………………………………… sade […]

Soru Bankası

Röportaj | Boşluk Doldurma

Sizler için hazırladığımız “Röportaj Boşluk Doldurma” uygulamasını çözerek bilgilerinizi test edebilirsiniz. Bkz: Röportaj Nedir? Aşağıdaki boşlukları uygun biçimde doldurunuz.  1. Röportaj yazıları sanatsal yazı olma özelliğini taşımakla birlikte daha çok bir ………………………… yazısıdır.  2. İnsanı […]