Tanzimat Fermanı
Ders Notları

Tanzimat Fermanı Günümüz Türkçesi

Tanzimat Fermanı, Mustafa Reşit Paşa tarafından okumuş, bu fermanla birlikte devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir. Fransız İhtilâli ile Osmanlı ülkesinde aydın kişiler ve yeni fikirler oluşmaya başlamıştır. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi meşruti yönetim […]

Cumhuriyet Dönemi Türk romanı
Ders Notları

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla başlamış, toplumsal yaşam ve yönetim biçimindeki değişimler edebiyata doğrudan yansımıştır. Cumhuriyet Dönemi Türk romanı, siyasi ve sosyal olaylar göz önünde bulundurularak üç ana döneme ayrılır. 1923-1950 Arası Türk […]

Türk Edebiyatında Sanatçıların Unvanları
Ders Notları

Türk Edebiyatında Sanatçıların Unvanları

Edebiyat tarihimiz boyunca kimi sanatçılar, eserlerini yazarken müstear isimler kullanmış, kimileri ise öne çıkan özellikleri ile anılmışlardır. Türk Edebiyatında sanatçıların unvanları, lakapları takma adları ve çok bilinen özelliklerini sizler için bir araya getirdik. Türk Edebiyatında […]

sözcüklerin anlamsal özellikleri
Ders Notları

Sözcüklerin Anlamsal Özellikleri

Sözcükler, cümle içindeki kullanımlarına göre farklı anlamlar kazanabilir. Bu yazımızda “sözcüklerin anlamsal özellikleri”ni sizler için derledik. Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler Sözcüklerin anlamsal özellikleri içinde en çok karşımıza çıkan kavramlar, soyut ve somut anlamlı sözcüklerdir. […]

gazel nedir
Ders Notları

Gazel Nedir? Özellikleri, Gazel Örnekleri

Gazel, divan edebiyatında yüzyıllar boyunca en çok kullanılan nazım şekli olmuştur. Kelime anlamı “kadınlar için söylenen güzel ve âşıkane söz”dür. Önceleri kasidenin bir bölümü olan gazel, İran edebiyatında klasik şeklini almış, 13. yüzyıldan itibaren de […]