Fotoğraf yok
Ders Notları

Osmanlı Devleti’nde Bozulmanın Nedenleri

Osmanlı İmparatorluğunda en başta Osman Gazi soyundan Padişah bulunurdu. Padişah’a “yeryüzünde Allah’ın istediği adil düzeni kurma görevi verilen kişi” anlamında Zıllullah(Allah’ın gölgesi) denirdi. Padişahtan sonra askerler, ilim sahipleri, zanaatçılar ve en sonda da halk gelirdi. […]

Ders Notları

Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu

Türkçülük akımına kadar birtakım öncüler var olmuştur. Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami gibi kişiler Türk tarihi, dili ile ilgili eserler kaleme almışlardır. 1789 ihtilali Osmanlı için bölücü bir fikir ortaya çıkarmış olsa da Türk milliyetinin […]

saf şiir
Ders Notları

Saf Şiir Nedir? Özellikleri Temsilcileri

Saf şiir (öz şiir) anlayışı, Fecr-i Âti şiir duyarlılığını devam ettiren Ahmet Haşim’le başlayan ve Yahya Kemal’in de katıldığı bir şiir hareketidir. Bu anlayış asıl meyvesini Cumhuriyet döneminde vermiştir. Haşim ve Yahya Kemal öncü sayılırlar. […]

Kitap

Araba Sevdası | Kitap Özeti

Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem tarafından 1898 yılında yayınlanmıştır. Türk edebiyatının ilk realist romanı olan bu eserde Ekrem, batılılaşmayı yanlış anlayan tipleri sert biçimde eleştirir. Roman, Avrupa görmüş gençlerden; Frenkler gibi süslü gezen, gösteriş olsun […]

Ders Notları

Parnasizm Nedir? Parnasizm Özellikleri, Parnasizm Temsilcileri

Parnasizm, Romantizme karşı ortaya çıkmış bir edebi akımdır. Romantizmin aşırı duygusallığına karşı daha çok şiirde ortaya çıkmıştır. Fransa’da 1860’ta “Çağdaş Parnas” adlı şiir dergisinin etrafında toplanan sanatçılarca kurulmuştur. Parnasizm, adını Yunanistan’da ilham perilerinin yaşadığına inanılan […]

edebiyat tarih ilişkisi
Ders Notları

Edebiyat Tarih İlişkisi

Edebiyat tarih ilişkisi nedir? Edebiyat ile tarih arasında nasıl bir bağ vardır? Bu sorularla sık sık karşılaşmaktayız. Bu yazımızda edebiyat tarih ilişkisi konusunu ele alacağız. Sanat geçmişten gelir. Bu yüzden sanatın tarihi vardır. Bilim de […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Türk Edebiyatında Mesnevi ve Hamse

Mesnevi türü, İslamiyetin kabulünden sonra edebiyatımızda girmiştir. Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig isimli eseri Türk edebiyatının ilk mesnevisidir. Tanzimat döneminden sonra bu türde eser verilmemiştir. Son mesnevi şairi İzzet Molla’dır. Edebiyatımızda mesnevi türünde eser veren […]

Ders Notları

Divan Edebiyatı Konu Anlatımı

Türklerin İslamiyeti benimsemesinin ardından Türk edebiyatı bir geçiş dönemi evresi geçirdi. Biçim, içerik ve dil yönünden ciddi değişimler geçiren edebiyatımız iki koldan ilerleyişini sürdürdü. 13. yüzyılda Hoca Dehhani ile başlayıp 19. yüzyıla kadar süren döneme […]