Ders Notları

Gezi Yazısı Boşluk Doldurma

Sizler için hazırladığımız gezi yazısı boşluk doldurma uygulamasını çözerek bilgilerinizi test edebilirsiniz. Bkz: Gezi Yazısı Aşağıdaki boşlukları doğru sözcük ve ifadelerle tamamlayınız. a. “Herkes bakar ama herkes göremez.” sözü ………………… kaleme alanlar için gözlemin ne […]

Ders Notları

Divan Edebiyatı Eserleri

Divan Edebiyatı, İslam uygarlığıyla tanışan Türklerin, Arap ve İran edebiyatıyla tanışması sonucu ortaya çıkmıştır. 13. yüzyıldan itibaren bu iki dilin yoğun etkisi altında kalan sanatçılar, Osmanlıca isimli Türkçe-Arapça-Farsça karışımı yeni bir edebiyat dili oluşturarak güçlü […]

haber yazısı
Ders Notları

Gazete ve Gazetecilik Tarihi

Dünyada Gazetecilik Dünya tarihindeki gazetecilik faaliyetleri Roma döneminde başlamıştır. Roma Senatosu’nca MÖ 59 yılında 2.000 kopya olarak çıkarılıp imparatorluğun değişik köşelerine dağıtılan Acta Diurna’dır. Fethedilen topraklar, siyasi gelişmeler, toplumsal olaylar, gladyatör dövüşlerinin sonuçlarını içeren Acta […]

somutlama
Ders Notları

Somutlama Nedir? Somutlama Örnekleri

Somutlama, soyutun bir kavramın somut imge ve hayallerle verilmesi demektir. Somutlamalar, genellikle kişileştirmelerle ve benzetmelerle yapılır. Somutlama istiare (eğretileme) sanatı yapılırken de görülebilir. Soyut olan bazı durumların kolay kavranabilmesi için somutlamalardan yararlanılır. Somutlamalara özellikle deyimlerde […]

Soru Bankası

Haber Yazısı Boşluk Doldurma Uygulaması

Bkz: Haber Yazısı Aşağıdaki boşlukları uygun biçimde doldurunuz. a) Toplumda veya tabiatta meydana gelen çeşitli olay, durum ve görünümle ilgili bilgi ve duyurulara “………….”; bu haberlerin halka duyurulması amacıyla hazırlanan yazılara da “………………” denir. b) […]

haber yazısı
Ders Notları

Haber Yazısı

Bireyi yaşamsal olarak ilgilendiren gelişmeleri ve bu gelişmelere ilişkin bilgileri yazılı, elektronik ve görsel basın yoluyla halka duyurmak üzere yayımlanan yazılara haber yazısı adı verilir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarında yer […]

Ders Notları

Paragrafın Yapısı

Paragraf, aslında, bütün bir yazının küçük bir modeli olarak düşünülebilir. İyi bir paragrafın yapısı üç bölümden oluşur. Nasıl bir düşünce yazısında “giriş”, “gelişme”, “sonuç” bölümleri varsa, bir paragrafta da bu bölümler yer alır. Paragrafın en […]

ana düşünce
Ders Notları

Paragrafta Ana Düşünce

Ana düşünce, parçada asıl vurgulanmak istenen, konuyla ilgili okuyucuya kavratılmaya çalışılan düşüncedir. Bir başka deyişle, yazarı yazıyı yazmaya iten amaçtır. Ana düşüncesi kavranamamış bir yazı boşuna okunmuş bir yazıdır. Çünkü bu durumda okur, kendisine verilmek […]