Ders Notları

Codex Cumanicus Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Karadeniz’in kuzeyindeki Kıpçak Türklerinden (Kumanlar) İtalyanlar ve Almanlar tarafından 14. yüzyılda derlenmiş iki bölümlük bir eserdir. Kuman’lar Hristiyan Avrupa ile olan yakınlıkları dolayısıyla, Hristiyan misyonerlerin bu sahalardaki ısrarlı çalışmaları sonunda Hristiyanlığı benimsemişlerdi. Kuman’lar Hristiyan Avrupa […]

Ders Notları

Edebiyatın Bilim – Teknikle İlişkisi

Bilim ve teknik insan yaşamını etkileyen, kolaylaştıran, değiştiren yenilikleri yaratır ve insanlığın hizmetine sunar. Değişen ve gelişen yaşam, insanı da değiştirir ve bu değişim, çağını anlatan edebi metinlere de yansır. Bir toplumun bilim ve teknoloji […]

Yazar

Turan Karataş Kimdir? Hayatı, Eserleri

Hayatı 8 Ekim 1961’de Sivas’ın Ulaş ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Ulaş’ta, orta öğrenimini Sivas’ta tamamladı. 1986 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında gazeteciliğe başladı. Atatürk Üniversitesinde Türk dili […]

Ders Notları

Edebiyat ve Toplum İlişkisi

Edebiyat, sözlü ve yazılı ürünler aracılığıyla toplumun kültürel birikimini oluşturur. Toplumun duygu, düşünce ve hayalleri; sosyal yaşamı, inançları ve değerleri onun aracılığıyla dile getirilir. Sanat, siyaset, bilim, felsefe, ekonomi, din, tarih gibi her alan; sevgi, […]

Ders Notları

Tanzimat Dönemi Türk Tiyatrosu ve Özellikleri

Tanzimat’a döneminden önce Türk toplumunda Batılı anlamdaki tiyatronun yerini Karagöz ve onun canlı biçimi olan orta oyunu ve meddahlık tutmuştur. Batılı anlamda tiyatro, edebiyatımıza Tanzimat dönemi ile birlikte girmiştir. Batı tiyatrosunun meddah, ortaoyunu, karagöz, kukla […]