Anonim Türk Halk Edebiyatı Türleri Özellikleri

Halkın ortak malı olan edebiyatın genel ismidir. Bu edebiyata ait eserlerin kime ait olduğu bilinmemektedir. Her eseri bir sanatkâr, şair vb. ortaya koyduğu gibi anonim edebiyata ait olan nazım biçimlerini de bir ilk söyleyen vardır, ama zamanla ilk söyleyen unutulmuş ve halkın beğenisinde yaşamaya başlamış olan bu eserler anonimleşmiştir.

Anonim halk edebiyatının özellikleri şunlardır:

  • Söyleyeni belli olmayan, toplumun ortak malı sayılan ürünlerden oluşan edebiyattır.
  • Bütünüyle sözlü bir edebiyattır. Bu nedenle bu edebiyatın ürünleri halk arasında dilden dile aktarılırken değişikliğe uğrar; yayıldığı yörenin özelliklerini taşır.
  • Anonim halk edebiyatı ürünleri halkın keskin zekasını, mizah anlayışını yansıtır.
  • Anonim halk edebiyatında genellikle aşk, doğa, ölüm, özlem, yiğitlik, toplum yaşamı gibi konular işlenir.
  • Günümüzde daha çok folklor biliminin incelediği bir alandır. Birçok ürün estetik olarak tam bir sanat eseri özelliği taşımamakla birlikte ulusal bir karaktere sahiptir.
  • Günümüze ulaşabilen anonim ürünler -çoğu yakın zamanlarda olmak üzere- yazıya geçirilen ürünlerdir.
  • Nazma dayalı ürünlerin başlıcaları mâni, türkü, ağıt, ninni, tekerlemedir.
  • Nesre dayalı ürünler masal, efsane, halk hikâyesi ve fıkradır.
  • Bilmece, atasözü, deyim, alkış ve kargışlar hem nazım hem nesir özelliği gösteren ürünlerdir.
  • Köy seyirlik oyunlarıyla kukla, Karagöz, ortaoyunu, meddah ve tuluat, anonim halk edebiyatında başlıca seyirlik oyunlardır.

Ayrıca bakınız:

Mani nedir?

Türkü nedir?

Ninni nedir?

Ağıt nedir?


 İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.