Alman Edebiyatı Genel Özellikleri, Temsilcileri

“Alman edebiyatı”nın romantizmin ortaya çıkmasından sonra oluşmaya başladığını görüyoruz. Alman edebiyatının oluşmasında özellikle Goethe, Schiller gibi büyük sanatçıların çok büyük etkileri olmuştur. Alman edebiyatının en önemli sanatçıları şunlardır:

Alman Edebiyatı Temsilcileri

Goethe (1749-1832)

 • Johan Wolfang Goethe, dünyanın en büyük yazarlarından olup Alman romantizminin kurucusudur.
 • Şiir, roman, tiyatro türlerinde eser vermiştir.
 • Şiirlerinde aşk duygusuna geniş yer vermiş; çektiği acıları, iç dünyasını eserlerine başarıyla yansıtmıştır.
 • Dünyaca ünlü “Faust” adlı dramında, bir halk efsanesinden yararlanarak kendi hayat felsefesini açıklamıştır.
 • Shakespeare, Schiller ve İranlı şair Hafız’dan etkilenmiştir.

Eserleri

Oyun: Faust (dram)

Roman: Genç Werther’in Acıları, Wilhelm Meister’in Çıraklık Yılları ve Gezileri

Şiir: Roma Mersiyeleri, Doğu-Batı Divanı, Toplum Türküleri, BaladlarSchiller (1759-1805)

 • Alman romantizminin önemli şair ve yazarlarındandır.
 • Romantik Alman tiyatrosunun temsilcilerindendir.
 • Dramlarda özgürlük tutkusunu işlemiş, tarih ve felsefe konuları üzerinde araştırmalar yapmıştır.
 • Sanat ve eğitim üzerine yazdığı “İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Mektuplar” adlı eseri önemlidir.

Eserleri

Oyun: Haydutlar, Don Carlos, Wilhelm Tell

Heinrich Böll (1917-1985)

 • Çağdaş Alman edebiyatının önemli yazarlarındandır.
 • I. Dünya Savaşı’na katılmış ve esir düşmüştür.
 • Öykü ve romanlarında savaş yıllarının yoksullukları, acıları üzerinde durmuş, savaş karşıtı bir tutum izlemiştir.
 • Eserlerinde insan sevgisini ve hayatın kutsiyetini vurgulamıştır.
 • Savaşın özellikle savaştan sonraki yıkıcı etkisini, aile dramlarını konu alan “Babasız Evler” adlı romanıyla 1972’de “Nobel Edebiyat Ödülü”nü kazanmıştır.

Eserleri

Roman: Babasız Evler, Trenin Tam Saatiydi, Âdemoğlu Neredeydin?, O Hiçbir Şey Demedi

Bertold Brecht (1898-1956)

 • Yaşadığı çağa damgasını vuran, sanat anlayışında ve tiyatro kuramcılığında köklü değişiklikler yapan bir yazardır.
 • Klasik sanat anlayışına karşı çıkarak Marksizm’in etkisiyle “öğretici oyun” anlayışını geliştirmiştir.
 • Epik tiyatronun dünya edebiyatındaki öncüsüdür.
 • “Adam Adamdır” adlı oyunu epik tiyatronun ilk denemesidir. Öğretici nitelik taşıyan epik tiyatro geleneğinde olaylar, geleneksel tiyatronun aksine, dramatik şekilde canlandırılmaz. Seyirciler sahnedekileri gözlemler ve sonuca kendisi karar verir. Epik tiyatronun amacı seyirciyi düşündürerek bir karara varmasını sağlamaktır.
 • Düşünce özgürlüğü ve fırsat eşitliğine dayalı bir düzeni yerleştirmek için tiyatroyu bir araç olarak görmüştür.

Eserleri

Oyun: Adam Adamdır, Üç Kuruşluk Opera, Cesaret Ana ve Çocukları, Kafkas Tebeşir Dairesi, Galileo’nun Yaşamı

Alman Edebiyatının 20. Yüzyıldaki Diğer Sanatçıları

Rilke: Duino Ağıtları (şiir), Saatler Kitabı (şiir)

Heine: Şarkılar (şiir), Almanya Bir Kış Masalı (şiir)

Thomas Mann: Venedik’te Ölüm (roman), Buddenbrook Ailesi (roman), Tristan (öykü)

Stefan Zweig: Üç Büyük Usta (biyografi), Satranç (öykü)

Franz Kafka: Değişim (hikâye), Dava (roman), Şato (roman), Ceza Sömürgesi (hikâye)