Ali Suavi

Türk edebiyatının düşünür ve yazarlarındandır.

Ali Suavi, medresede eğitim görmüş, Bursa ve Filibe Rüştiyelerinde öğretmenlik, Galatasaray Sultanisi’nde müdürlük yapmıştır.  Ali Suavi’nin ileri sürdüğü düşünceler büyük etkiler uyandırmıştır. 1866’da Muhbir gazetesinde yazılar yazmaya başlar ve bu gazetedeki yazılarında, camilerdeki vaazlarında devrin yönetimini eleştirdiği için Kastamonu’ya sürülmüş, oradan da Avrupa’ya kaçmıştır.  1876’da yurda dönünce Basiret’te meşrutiyeti ve Mithat Paşa’yı sert bir dille eleştirir. İşsiz kaldığı bir sırada I. Murat’ı tekrar tahta çıkarmak için beş yüz kadar Rumeli göçmeniyle Çırağan Sarayı’nı basar. Olay yerine yetişen Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa tarafından öldürülür.

 

 • Ali Suavi, kültürlü bir ailede yetişmemesine, düzenli bir eğitim almamasına karşın basın ve edebiyat dünyasında kendisini göstermiş usta bir yazardır.
 • Bir yandan dinî eğitim almasından dolayı İslam birliğini savunması, bir yandan Meşrutiyeti desteklemesi onun çelişen bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi isimlere de muhalefet etmiştir.
 • Ali Suavi, Tanzimat döneminin fikir hayatının en karakteristik yapısı olan Doğu ve Batı kültürünün edinilmesinde çaba gösteren isimlerdendir.
 • Türk tarihiyle ilgili değerlendirmelerinde, Türk ırkının dünyanın en eski ve medeni ırklarından biri olduğunu savunmuş, buna bağlı olarak Türkçenin dünyanın en eski ve mükemmel dillerinden biri olduğunu belirtmiştir.
 • Şinasi’nin başlatmış olduğu “sade Türkçe” fikrinin özellikle gazete dilinde uygulanmasını benimsemiştir. Bu düşünceleri ile o, Türkçülük hareketinin öncüleri arasında gösterilir.
 • Bütün bunların yanında Ali Suavi’nin siyasi kimliği ön plana çıkar. Devlet yönetiminde laiklik ilkesini savunur. Yönetimde meşrutiyet, onun en çok savunduğu sistemdir.
 •  

  Genç yaşta ölmesine karşın fıkıh, hukuk, tarih, coğrafya, filoloji ve biyografi türünde pek çok eser vermiştir.

  TANZİMAT EDEBİYATI ONLİNE TEST


  Eserleri
  Kamus’ül-Ulum Vel-Maarif
  Ali Paşa’nın Siyaseti
  Hukuk’üş Şevari
  Hive Hanlığı

   İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.