Ali Suavi Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

ali suaviHayatı

Ali Suavi, 8 Aralık 1839 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çankırılı Hüseyin Ağa’nın oğludur. Henüz 17 yaşındayken babasıyla Mekke’ye gidip hacı olmuştur. Medresede eğitim görmüş, Bursa ve Filibe Rüştiyelerinde öğretmenlik, Galatasaray Sultanisi’nde müdürlük yapmıştır. Ali Suavi’nin ileri sürdüğü düşünceler büyük etkiler uyandırmıştır. 1866’da Muhbir gazetesinde yazılar yazmaya başlamıştır. Bu gazetedeki yazılarında, camilerdeki vaazlarında devrin yönetimini eleştirdiği için Kastamonu’ya sürülmüş, oradan da Avrupa’ya kaçmıştır. 1876 yılında yurda dönünce Basiret’te meşrutiyeti ve Mithat Paşa’yı sert bir dille eleştirmiştir. İşsiz kaldığı bir sırada I. Murat’ı tekrar tahta çıkarmak için beş yüz kadar Rumeli göçmeniyle Çırağan Sarayı’nı basmış, 20 Mayıs 1878 tarihinde olay yerine yetişen Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa tarafından öldürülmüştür.Ali Suavi Edebi Kişiliği

  • Ali Suavi, kültürlü bir ailede yetişmemesine, düzenli bir eğitim almamasına karşın basın ve edebiyat dünyasında kendisini göstermiş usta bir yazardır.
  • Jön Türkler arasında dini konularda en çok eser veren isimdir.
  • Bir yandan dinî eğitim almasından dolayı İslam birliğini savunması, bir yandan Meşrutiyeti desteklemesi onun çelişen bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi isimlere de muhalefet etmiştir.
  • Ali Suavi, Tanzimat döneminin fikir hayatının en karakteristik yapısı olan Doğu ve Batı kültürünün edinilmesinde çaba gösteren isimlerdendir.
  • Türk tarihiyle ilgili değerlendirmelerinde, Türk ırkının dünyanın en eski ve medeni ırklarından biri olduğunu savunmuş, buna bağlı olarak Türkçenin dünyanın en eski ve mükemmel dillerinden biri olduğunu belirtmiştir.
  • Şinasi’nin başlatmış olduğu “sade Türkçe” fikrinin özellikle gazete dilinde uygulanmasını benimsemiştir. Bu düşünceleri ile o, Türkçülük hareketinin öncüleri arasında gösterilir.
  • Bütün bunların yanında Ali Suavi’nin siyasi kimliği ön plana çıkar. Devlet yönetiminde laiklik ilkesini savunur. Yönetimde meşrutiyet, onun en çok savunduğu sistemdir.
  •  Genç yaşta ölmesine karşın fıkıh, hukuk, tarih, coğrafya, filoloji ve biyografi türünde pek çok eser vermiştir.

Ali Suavi’nin Eserleri

Kamus’ül-Ulum Vel-Maarif
Ali Paşa’nın Siyaseti
Hukuk’üş Şevari
Hive Hanlığı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.